Written by 12:46 uncategorized

Metalde TİS dönemi

IG Metall 2015 yılı için yüzde 5,5 arası ücret zammı ve kalifiyeleşme olanaklarının artırılması tal…

ig-metall ok

Metal işkolunda toplam 3,7 milyon emekçiyi kapsayan toplu sözleşme 31 Aralık 2014’de sona eriyor. Bir süredir bölgelerde TİS talepleri üzerine tartışmalar devam ediyor. Bir önceki TİS döneminde sendika genel merkezinin daha tartışmaları başlamadan bastırması ve “Bütün bölgelerde yüzde 5,5 talebi öne çıkıyor” diye ilan etmesi, sendika tabanında tepkilere neden olmuştu.

Bu sefer biraz daha dikkatli davranan sendika yönetimi, farklı yöntemlerle daha önce kararlaştırdığı taleplerin çok üzerinde karar alınmamasını sağlıyor.

11 Kasım günü yaptığı açıklamada yüzde 5,5 düzeyindeki ücret talebinin gerçekçi olduğunu söyleyen IG Metall Genel Başkanı Detlef Wetzel, “Ülke genelindeki üretkenlik yüzde 1,5 ve Avrupa Merkez Bankası 2015 için yüzde 2 enflasyon hedefliyor. Dolayısıyla yüzde 3,5 dolayında bir ücret zammı hiçbir işverene zarar vermez ve bu miktar bütün branşlar için temel alınmalı. Biz işkolumuzdaki durumu da gözeterek ayrıca yüzde 2 dolayında kardan pay istiyoruz. Bütün bu faktörlerle birlikte ücret talebimizin yüzde 5,5 olmasının doğru olacağını düşünüyoruz ve bölgelerimize bu yönde karar almalarını öneriyoruz” dedi.

EN AZINDAN 180 EURO

Büyük fabrikalarda yapılan tartışmalarda dikkat çeken bir nokta sendika tabanının özellikle alt ücret gruplarındaki ücretlerin artması taleplerinin ileri sürülmesi oluyor. Örneğin Alstom Power’in Manheim’daki fabrikasında sendika temsilcileri ücretlerinen azından 180 Euro olmak üzere, yüzde 6,5 dolayında artmasını talep ediyorlar.

Volkswagen tekeline bağlı olan Osnabrück VW’deki temsilciler de aynı talepleri ileri sürdüler. Burada da aylıklara en az 180 Euro talep eden sendikacılar, “yüzde 6,5 elde edilebilecek bir talep” görüşündeler.

SOSYAL TALEPLER

Sendika yönetiminin, TİS dönemini salt ücret talepleriyle sınırlamama tutumu sendika tabanından da destek buluyor. Genel merkezin “kalifiyeleşme girişimi” başlığı altında bütün emekçilere mesleki eğitim olanaklarının sunulması talebini destekleyen sendika temsilcileri, “önemli olan bu eğitim dönemini kimin maddi olarak karşılayacağı” diyorlar. Tabandakiler için bu açık net: Meslek eğitimi öncelikle işverenin ihtiyaçları üzerinden belirleniyor, dolayısıyla faturanın da işveren tarafından ödenmesi gerekiyor.”

Sendika yönetimi bu konuda daha ılımlı (!) bir tutum sergiliyor. Fazla mesailerin biriktirilmesi ve bunların karşılığında mesleki eğitim yapılması getirilen örneklerden biri.

IG Metall’in ileri sürdüğü diğer bir sosyal talep ise, toplu sözleşmelerle güvenceye alınan “Yaşlılıkta kısmi emeklilik” anlaşmasının geliştirilmesi. Bu konuda özellikle alt ücret gruplarında, geleneksel olarak fiziksel en ağır işlerin gündemde olduğu kesimlerde çalışanların daha erken ve daha az ücret kaybıyla emekliliğe ayrılma koşullarının geliştirilmesi için özel modeller hazırlanmasını gündemde.

“Bugünkü ücret düzeyinden bağımsız herkesin yaşlılıkta kısmı emeklilik hakkını kullanabilmesini istiyoruz” diye konuşan IG Metall İkinci Başkanı Jörg Hofmann, “Bu nedenle kademeli ücret denkleştirilmesi modelini önereceğiz” dedi. Buna göre ücretleri düşük olanların maaşları daha yüksek oranda denkleştirilecek, ücretleri yüksek olanların maaşları ise daha düşük bir seviyede denkleştirilecek.

ŞUBAT SONUNA KADAR BARIŞ DÖNEMİ

Önümüzdeki haftalarda işletmelerde talep tartışmalarının devam edeceğine dikkat çeken sendika yönetimi, “Birçok bölgede tartışmalar sonuçlandı ve talepler bölge yönetim kurullarına iletildi. Önümüzdeki haftalarda bölgelerin Büyük TİS Komisyonları toplanacak ve merkez yönetim kuruluna talepleri iletecekler” açıklamasında bulundu.

Sendikanın yaptığı açıklamaya göre, metal işverenleriyle ilk müzakere Ocak ortasında yapılacak. Tarafları müzakere masasına bağlayan “Barış Dönemi” ise 28 Şubat günü sona erecek. (YH)

 

Tekstil’de TİS anlaşması

Alman tekstil işkolunda ücret sözleşmesi imzalandı. Toplam 100 bin tekstil işçisini kapsayan sözleşmenin imzalanabilmesi için 12 bin emekçi uyarı grevine çıktı. 31 Ekim günü sona eren “Barış Dönemi” ardından yapılan uyarı grevlerine katılımın yüksek olması ve genel merkezin, “süresiz grev için grev oylamasına gidebiliriz” açıklaması, işverenleri masa başı çözüme yöneltti.

NE ELDE EDİLDİ?

Varılan anlaşmaya göre, “Ocak-Mayıs 2015 işçilere aylık 60 Euro daha fazla ücret” ödenmesi karar altına alındı. Fakat anlaşmada, “İşyeri temsilciliği ve işletme yönetimi 60 Euro düzeyindeki miktarı ikiye katlayabilir, paranın ödenmesini erteleyebilir veya işyerlerini korumak için tamamen kesebilir” deniyor. Ayrıca ödenecek olan miktar bir kez (ikramiye tarzında) ödenecek ve ücretlere uzun vadeli yansımayacak. Dolayısıyla yılın ilk 5 ayında ücretler artmayacak. Aynı süre zarfında ve aynı koşullar altında çıraklara ise 30 Euro ödenmesi karar altına alındı.

Gerçek ücret artışı Haziran 2015’den itibaren olacak. Bu tarihten itibaren aylık ücretler 60 Euro (çıraklar 30 Euro) artacak. Haziran 2016’dan itibaren ise işçilere ve çıraklara yüzde 2,4 ücret zammı daha verilecek. İmzalanan sözleşme 31 Ocak 2017’de son bulacak.

IG Metall tarafından yapılan açıklamaya göre ayrıca her işletmeden çalışanların yüzde 2’si yaşlılıkta kısmi emeklilik başvurusu yapabilecekler. Yaşlılıkta kısmi emekliliğin pasif dönemi (çalışılmayan dönem) başladığında, işverenler çalışanların ücret kaybı yüksek olmaması için aylık 475 Euro’ya varan ek ödeme yapacaklar.

Close