Written by 12:57 Allgemein

NRW’de erken seçim manevrası

En büyük eyalet Kuzey Ren Vestfalya’da yaklaşık iki yıldır işbaşında olan SPD-Yeşiller azınlık hükümeti erken seçim manevrasıyla ömrünü uzatmak istiyor. Seçimler 13 Mayıs’ta yapılacak.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 2010 yılında yapılan seçimlerden, CDU-FDP Koalisyon Hükümeti yenilgiyle çıkarken, yerine gelen SPD-Yeşiller Hükümeti ise gerekli salt çoğunluğu sağlayamamıştı. Aldığı yüzde 5.6 oyla ilk kez meclise giren Sol Parti, kilit konuma gelmişti.
Muhafazakar-liberal hükümetin devrilmesinin halk arasında yarattığı olumlu havanın da etkisiyle, başta üniversite öğrencilerinden alınan harçların kaldırılması olmak üzere, bazı sosyal alanlarda olumlu düzenlemelerin SPD ve Yeşiller tarafından da savunulması durumunda, Sol Parti, SPD-Yeşiller ortaklığına gerekli güven oyu için destek sunmuştu.
14 Mart 2012’ye kadar dağılmak ve erken seçimle karşı karşıya kalan hükümet yaptığı birçok manevrayla ayakta durmayı başarmış salt çoğunluğu elde edecek erken seçimler için zaman kollamıştı. Hazırlanan 2012 bütçesi iki yıla yakın bir süredir devam eden azınlık hükümetinin yıkılması ve erken seçim kararının alınmasına yetti.
Sol Parti, yeni bütçede mutlaka eyalet çapında yoksullara toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere 15 Euro’luk sosyal bilet verilmesini ve yerel yönetimlere daha fazla bütçe ayrılmasını şart koştu. Ancak, SPD ve Yeşiller, Sol Parti’nin taleplerine yanıt verme yerine Hür Liberal Parti’nin (FDP) taleplerine yanıt verecek şekilde görüşmelere başladı, ama buradan da istediği sonucu alamadı.
Normal koşullarda Mart ayının sonunda üç kez okunması ve oylaması beklenen bütçe, hükümet partileri tarafından ikinci kez okunduktan sonra, meclisin feshedilerek erken seçimlere gidilmesini gündeme getirdi. Sonuç olarak, eyalet parlamentosunda grubu bulunan CDU, FDP ve Sol Parti, SPD-Yeşiller tarafından meclise sunulan 2012 bütçesini reddetti. Hükümetin erken seçim teklifi muhalefet partileri tarafından da kabul edilince, parlamentodaki 181 milletvekilinin tamamının oyuyla erken seçimlere gidilmesine karar verildi.
SALT ÇOĞUNLUK HESABI
SPD-Yeşiller Hükümeti’nin erken seçim kararı almasının arkasında bütçe üzerinde uzlaşmanın sağlanamamasından ziyade salt çoğunluğu elde etmenin hesapları bulunuyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarında her ne kadar SPD ile CDU arasında çok büyük bir oy farkı (yüzde 35) bulunmaz iken, meclisteki diğer partilerin oylarında dengeleri değiştirecek gelişmeler meydana geldi. Geçen yıl başlayan Yeşiller’in yükselişi, FDP’nin dibe vuruşu halen devam ediyor ve bu durum büyük bir olasılıkla 13 Mayıs’ta NRW’de yapılacak seçimlere kadar sürecek. Ortaya çıkan tablo NRW’de Sol Parti’ye bağımlı kalmak istemeyen SPD-Yeşiller ortaklığının işine yarıyor. Keza, aynı anketlere göre Sol Parti’nin oyları da öncekine göre düşmüş ve yüzde 5 barajı sınırına dayanmış durumda. Sol Parti’nin barajı geçmeme ihtimali dolayısıyla erken seçimlerden SPD-Yeşiller kanadının en karlı çıkabileceği hesabı asıl olarak erken seçim manevrasının yapılmasına neden olmuştur.
Anketlere göre, geçen yıl Berlin’de senatoya girmeyi başaran Korsanlar Partisi’nin de yüzde 5 barajını aşacağı tahmin ediliyor.

2013 PROVASI MI?
Kuzey Ren Vestfalya’da alınan erken seçim kararı, bir yanıyla önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerin provası özelliği taşırken, diğer yanıyla da Almanya’da siyasi haritanın değişmekte ve istikrarsız bir hal almakta olduğunu gösteriyor. Daha önce Hamburg, Hessen ve Saarland eyaletlerinde de erken seçim kararları alınmış hükümetler görev süresini doldurmadan yeniden seçimlere gitmişti. İkinci Dünya Savaşı”ndan sonra Almanya’daki politik gelişmelere bakıldığında uzun yıllar üç, sonra da dört parti üzerinden kurulan siyasi dengeler, giderek Sol Parti ve Korsanlar’ın da dahil olmasıyla değişken bir karakter kazanmış durumda.
Dolayısıyla en büyük eyaletteki seçimler 2013’teki genel seçimlerin önemli bir provasıdır. Hatırlanacağı gibi, 2005’teki erken genel seçim, SPD’nin Kuzey Ren Vestfalya’da uğradığı hezimetten sonra alınmıştı.
Bugünden bakıldığında, genel seçim sandığından mevcut CDU/CSU-FDP koalisyonu çıkma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğu, hatta FDP’nin barajın altında kalabileceği görülüyor. Bu durumda, federal çapta SPD-Yeşiller ya da CDU-SPD büyük koalisyon hükümetinin çıkması büyük bir ihtimaldir. Bu açıdan 13 Mayıs’ta sandıktan çıkacak sonuç, Federal hükümetin rengi konusunda önemli ipuçları sunacaktır. (YH)

Close