Written by 14:51 HABERLER

Özelleştirmenin yükü sağlık emekçilerinin sırtında

Offenbach Belediye Hastanesi’ni sembolik bir fiyata satın alan Sana tekeli 350 emekçiyi sokağ…

Sana tekeli 1 Temmuz’da Offenbach Belediye Hastanesi’ni komik bir fiyata satın aldı. Satın almanın 2 bin 300 hastane çalışanı için ne anlama geldiği ise dört ay içinde ortaya çıktı. Hastane yönetimi, işyeri işçi temsilciliğine (BR) servis hizmetinde çalışan 350 kişinin işten atılacağını bildirdi. Ver.di Sendikası, BR ve Sol Parti kararı protesto ederken Belediye Başkanı Peter Schneider ve hastanelerden sorumlu müsteşar, tekelin işten atmalarla ilgili olarak 20 milyon Euro tazminat ayırmış olmasından duydukları sevinci belirttiler!

Klinik şefi Schick, personelin özel bir servis firmasına devredilmesine rağmen masrafın çok yüksek olduğunu ve harcamaların azaltılmaması halinde zarar edilmesinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Tasarruf önlemlerinden sadece servis hizmetinde çalışanlar etkilenmeyecek. Teknik, temizlik, kafeterya, personel kantini, transport, çöplerin taşınılması, tamir işleri, yatakların hazırlanması, hasta bakımı alanında çalışanlar da işyerlerini kaybetme korkusu içinde, şimdilik, çalışmaya devam edecekler.

Ver.di Sendikası’ndan Silke Sauthof-Schäfer, bu durumdan dolayı öfkeli olduklarını belirtirken BR Başkanı Holger Renke, kendileriyle personel planı üzerine konuşulmadan çıkış kararı alınmasının kabul edilemeyeceğini söylüyor. Renke, belediyenin hastaneyi Sana’ya satarken belli bir süre işten atmaların olmaması konusunda sözleşme yapmaması nedeniyle çıkışların esas sorumlusunun belediye başkanı ve sağlık alanından sorumlu müsteşar olduğuna dikkat çekiyor.

SPD’li belediye başkanı ve Yeşiller’den müsteşar ise hastanenin çok iyi bir koşulla satıldığını, verimli hale getirilmesi için personel çıkarmanın kaçınılmaz olduğunu ve bu iş için 20 milyon Euro’luk bir bütçe konusunda anlaşıldığını bildirdiler. Sosyal plan üzerine görüşmelerin bu ay başlaması bekleniyor. BR Başkanı, pazarlıkta personelin önce işten atılıp sonra başka bir firmada ve düşük kondisyonla çalıştırılmasının gündeme getirileceği endişesinde olduklarını açıkladı. Ver.di sekreteri de özelleştirilen tüm işletmelerde olduğu gibi burada da düşük ücret politikasının uygulamaya sokulacağından emin olduğunu belirtti. Hessen Eyaleti Sol Parti sağlık politikası sorumlusu Marjana Schott ise, özelleştirmenin insanlık dışı çalışma ve ücret koşulları anlamına geldiğine dikkat çekerek, kar hırsı ile sağlık tekelleri arasında sürmekte olan rekabetin sağlık emekçilerinin yanısıra hastaları da mağdur ettiğini bildirdi.

Tüm bunlar bilinmesine rağmen yeterli para olmadığı için ya da bu gerekçeyle belediyeler, üniversiteler ve yardım örgütleri kendilerine ait hastaneleri özelleştirmeye devam ediyor. Özel sağlık firmaları Fresenius/Helios, Sana ve Asklepios satın aldıkları hastanelerle pazara sahip olmak için kıyasıya rekabet ediyorlar. Helios 5.5 milyar cirosuyla başı çekerken, yıllık ciroları 1.8- 3 milyar Euro olan Sana ve Asklepios, ona yetişmek için daha fazla masrafları azaltmaya  işçi çıkarmakla başlıyorlar…

Close