Written by 10:47 HABERLER

Savaş tamtamları çalmaya devam ediyor

Bu yıl başta Avrupa olmak üzere hemen her yerde Birinci Dünya Savaşı’nın 100.yılı etkinlikleri gerçekleştirilmekte. Sergiler, söyleşiler, konferansların haddi hesabı yok. Gazeteler bu konuda yazılarla dolu. Savaşın yıkım ve korkunçluğu, ölen milyonlar, geride kalanların yıllarca yüreklerinde taşıdığı acılar üzerine söylemlere tanık oluyoruz. Ancak ne yazık ki düzenlenen bu etkinliklerin büyük çoğunluğu 1.Emperyalist Paylaşım Savaşı’nı çıkaran ve katılan ülkelerin hükümetleri ve yan kuruluşları tarafından gerçekleştirilmekte.

Az da olsa gerçeklere, savaşın insanlık için ölümden başka bir şey ifade etmediğine, savaşların asıl nedenlerine, sonuçları ve daha çok kimlerin savaş yanlısı olduğuna dair etkinlikler de var. Çevremizde olup bitenlere bir göz attığımızda bu türden etkinlikler görmek mümkün.

YALANLA BİR YERE VARILMAZ
Sergilerde gördüğümüz, binlerin gülerek bindirildiği vagonlar, sevgililerini el sallayarak savaşa gönderen genç kadınların resimleri kısa bir zaman sonra savaşın korkunçluğu karşısında soldu gitti…
Savaşın topyekün bir hal alması ve artan ölümler karşısında emperyalist propagandacılar bu kez başka yalanlara başvurdular; ‚Ülkenin sana ihtiyacı var!‘, ‚Zafer için yardım et!‘, ‚Kadınlar fabrikalara gelin!‘, ‚İngitere’nin kadınları savaşa gidin diyor!‘, ‚Seni ABD ordusu için istiyorum!’… Haberler, posta kartları, sinema, tiyatro, etkinlikleri hep savaş politikalarına hizmet eder oldu. Ancak hergün, her an, her saniye ölüm haberleri dört koldan geliyordu…

SAVAŞA KARŞI SAVAŞ
Sosyalistler devam eden savaşın emperyalist bir savaş, büyük devletler için küçük devletler üstündeki baskının arttırılması, dünyanın yeniden paylaşılmasının ve köleliğin güçlendirilmesi için köle sahipleri arasında bir savaş olduğunu her fırsatta belirterek; ’savaşa karşı savaş‘ ilkesiyle hareket ettiler.
Ve bu ilke yetmiş günlük komün devriminin ardından yıllar sonra dünyanın önemli bir bölümünde işçilerin iktidar sahibi olmalarını sağladı.
Milyonların ölümüne, yaralanmasına, büyük bir yıkım ve talana neden olan birinci emperyalist paylaşım savaşı bir çok imparatorluğun tarihten silinmesine, İngiltere gibi bir imparatorluğun ise gerilemesine, kimi sınırların yeniden çizilmesine ve en önemlisi sosyalizm bayrağının Sovyetler Birliği’nde dalgalanmasına neden oldu.

BARIŞ İÇİN MÜCADELENİN ÖNEMİ
Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü, İkinci Dünya Savaşı’nın ise 75.yılı. Yakın denebilecek bir sürede iki topyekün savaş yaşanmasına rağmen hala savaş rüzgarları esmeye devam ediyor. Ezen ve ezilen, sömüren ve sömürülen diye bölünmenin daha da keskinleştiği günümüz dünyasında savaş ve silahlanma konusu insanlığı tehdit eden ve yıkıma sürükleyen durumundan bir şey kaybetmedi. Yeryüzünün petrol bereketli topraklarındaki yağma savaşları ne hikmetse bir türlü sonlandırılamıyor. Bu yıl Almanya’daki savaş karşıtı eylemlerde gözle görülür bir artış yaşandı. Her yerde savaşın insanlık için ölümden başka bir şey ifade etmediği, emperyalistlerin savaş oyunlarına, silahlanma tehlikesine dikkat çekildi. Bugünün dünyasında olacak bir savaş insanlığın sonundan başka bir şey ifade etmez. Ve ancak insanlık bu tehlikenin farkında oldukça savaşlar engellenebilir.

Ali Çarman

Close