Written by 17:27 HABERLER

Silahlanmaya savaşa ve saldırganlığa karşı barış eylemi!

Alman Barış Hareketi 8 Ekim de Berlin de barış yürüyüşü düzenliyor. Hazırlıklarına Mayıs ayı içerisinde başlanan yürüyüş, Almanya da mücadele eden tüm barış örgütlerinin yanısıra, DİDF’inde aralarında bulunduğu bir çok örgütün destegiyle gerçekleştirilecek.

‚Silahlara hayır, NATO saldırganlığı yerine görüşme, Sosyal kısıtlamalar yerine silahlanmaya son’ siarıyla düzenlecek yürüyüş, Alman hükümetinin saldırgan politikalarına karşı mücadelenin yeniden örgütlenmesi için eylemlerin başlangıcı olacağı belirtilmekte.

Eylemi koordine edenler Berlin yürüyüşü sonrası, 2017 senesinde  yapılacak federal seçimlere kadar bir eylem planı çıkaralıcağını belirtmekte. Bir çok kurumun imzaladığı eylem çağrısında ‚Degişik bölgelerde devam eden savaşlar ve Rusya ile NATO ülkelri arasında yaşanan askeri gerginlik bizleri yeniden sokaklara çıkmaya zorluyor. Almanya dünyanın dört bir yanında savaşların içerisinde.Silahlanmanın en hızlı büyüdüğü ülkelrin başında Almanya gelmekte. Alman silah tekelleri dünyanın dört bir yanına silah satmakta. Ölüm üzerine yapılan ticaretin karlarında sınır yok. Ancak ülkemizdeki halk saaş ve silahlanma istemiyor.Halkımız barış istiyor.

Biz savaşın terör olduğunu düşünüyoruz. Savaş millyonlarca insanın ölümüne, ülkelerin yıkımına, insanların ülkelrini terk etmek zorunda kalması demek. Almanya yaşanan tüm savaşların direk yada dolaylı olarak içinde yer almakta. Bunun için mültecilerle dayanışma içerisindeyiz. İnsanların ülkelerini terk etmek zorunda kalmaması için, Almanya çatışma bölgelerine müdahaleden derhal vazgeçmelidir. Dünya genelinde adil bir sistem için, TTİP ve CETA gibi neolibarel politikaalrı derinleştirecek yasalardan vazgeçilmesini istiyoruz.

 Hazırlıklar Barış mücadelesinin büyümesi için umut verici!

4 Eylül de  hazırlıkları gözden geçirmek için  Barış örgütleri ve demokratik kurumlar  Berlinde bir araya gelecek. Toplantı öncesi hazırlık kordinasyonu adına yapılan acıklamada; uzun dönemdir ilk defa 600 den fazla bölgede yürüyüşün hazırlıkları değişik grublarda ele alındı. Bazı bölgelerde otobüsler tutulmaya başladı. Katılım, barış hareketinin görkemli dönemlerinden hala uzak olmasına rağmen, bu girişimler Barış Örgütlerinin Almanyada  yeniden ciddiye alınacak bir güç olabilmesi için bir başlangıç ve umut verici. Savaş tacirlerinin, silah tüçarlarının ve bu politikalrı uygulayanların korkulu rüyası olabilmek için, barıştan yana olan herkesi hazırlıklara destek vermeye çağırıyoruz.

‚Barış mücadelesini güçlendirmek için daha fazla çaba sarfedeceğiz’

8 Ekim yürüyüşünün hazırlıklarına aktif olarak katılan DİDF adına yapılan acıklamada, ‚İçinden geçtiğimiz süreçte, savaş ve silahlanmaya karşı mücadelenin önemi her gün biraz daha artmakta. Bu mücadele aynı zamanda ırkçılığa, ayrımcılığa, sosyal kısıtlamalara, dünya halklarını yoksullaşmasına karşı mücadelenin güçlenmesidir.Suriyede yaşanlarda, Almanya gibi ülkelerin sorumluluğu bilinmekte. Savaşa ve silahlanmaya karşı mücadele, halkların dostluğunu, dayanışmasının güçlenmesidir aynı zamanda. Federasyonumuz, olduğu her yerde, yerel barış örgütleriyle ilişkileri ilerletmek ve bölgelerde ortak eylemler düzenlemek için daha fazla caba sarfedecektir.

Close