Written by 09:29 KADIN

Taleplerimiz için harekete geçelim

Göçmen Kadınlar Birliği Başkanı Ceyda Tutan Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik sorularımızı yanıtladı.

DİRİM SU DERVENTLİ

Her yıl 8 Mart’ta olduğu gibi, dünya çapında milyonlarca kadın hakları için mücadele etmek üzere sokaklara dökülüyor. Bu yılki sloganınız olan „Irkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı eşitlik, barış ve dayanışma için harekete geçelim“ sokaklara ve etkinliklere yansıyacak. Bu yıl neler planlıyorsunuz?

Ceyda Tutan: Derneklerimiz ve gruplarımız, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Almanya’nın çeşitli şehirlerinde talepleriyle gösterilere katılacaklar. Bazı şehirlerde, derneklerimiz gösterilerin düzenlenmesinin bizzat içinde yer aldılar ve Göçmen Kadınlar Birliği’nin taleplerini konuşmalarla dile getirecekler.

9 ve 10 Mart tarihlerinde birçok şehirde Göçmen Kadınlar Birliği tarafından etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerin bazıları kadın gruplarının kendi hazırladıkları kültürel ve müzikal katkıları içermekle birlikte, programda davetli sanatçılar ve DJ’ler de yer alıyor. Güncel olaylar ve gelişmeler de kısa bir film, konuşmalar ve tartışmalarla ele alınacak. Bazı şehirlerde de film, tiyatro gösterimleri yapılacak.

Sloganınızla, ilk bakışta 8 Mart için tipik taleplerle ilişkilendirilemeyecek konulara da değiniyorsunuz. Irkçılık karşıtlığı, barış ve dayanışma için mücadele kadınlar için neden özellikle önemli?

Güncel siyasi gelişmeler kadın haklarının dünya çapında kötüye gittiğinin altını çiziyor. Savaşlar, baskıcı rejimler, otoriter ve sağ popülist hükümetler, zor kazanılmış ve mevcut haklarımızı giderek daha fazla kısıtlıyor ve özellikle kadın eşitliğine saldırıyor.

Bu konular, özellikle göçmen ve mülteci kadınlar açısından her zaman gündemimizde. Kadınlar giderek daha fazla ırkçılık ve cinsiyetçilikle karşı karşıya kalmaktadır. Parlamentolarda ırkçı ve sağcılar her zamankinden daha güçlü. Göçmenler ve mülteciler giderek artan bir şekilde siyasi tartışmaların odağı haline getiriliyor ve ülkedeki sosyal eşitsizlikler için günah keçisi olarak kullanılıyorlar. Bu da AfD gibi sağcı partilere ırkçılığı kışkırtmak ve körüklemek için ivme kazandırıyor. Ancak asıl neden, Alman hükümetinin yıllardır izlediği bölücü politikaların buna zemin hazırlamasıdır. Kendisine boşuna özgürlükçü bir görünüm vermeye çalışan, ancak gerçekte cinsiyetçi, trans düşmanı olduğunu gizlemeyen AfD parti programını artık hepimiz biliyoruz. AfD parti programında „geleneksel“ kadından ve geleneksel aileden bahsetmektedir. AfD gerici bir kadın ve aile imajını teşvik etmektedir. Aşırı sağcılık, ırkçılık ve cinsiyetçilik karşıtlığı ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır.

Dünya genelindeki tüm mültecilerin yarısı kadın ve kız çocuklarından oluşmaktadır. Kadınlar silahlı çatışmalarda, şiddet ve tecavüzden sivil halk arasında cinayete kadar toplumsal cinsiyete özgü şiddete maruz kalmaktadır. Geçim kaynaklarını kaybedenler, kaçmak zorunda kalanlar ve orada da büyük tehlikelere maruz kalanlar tam da kadınlar ve çocuklardır. Avrupa Ortak Sığınma Sistemi (CEAS) reformu, AB’nin dış sınırlarında, özellikle kadınlar, çocuklar ve hassas gruplar için daha fazla acı, daha fazla geri itme ve daha fazla şiddete yol açacaktır.

Uluslararası dayanışmanız kadınların diğer ülkelerde yürüttükleri mücadelelerle de ilgili. Bu, örneğin Türkiye’deki Özak-Tekstil tekstil işçilerinin grevinde kendini nasıl gösteriyor?

Göçmen Kadınlar Birliği olarak dünyanın değişik ülkelerinde süren mücadelelerle dayanışma içindeyiz. Özak Tekstil’de süren grev sırasında da bu dayanışmayı göstermeye çalıştık. Birçok derneğimizde kadınlar kısa videolarla mesajlarını iletirken, bazıları da afiş ve pankartlarla sokaklarda dayanışmalarını dile getirdiler. Tekstil işçilerinin yalnız olmadıklarını, mücadelelerini desteklediğimizi ve Almanya’daki mücadeleleriyle dayanışma içinde olduğumuzu bilmeleri önemli. Bu amaçla, Almanya’daki sendikalarla ağ kurmayı teşvik ettik ve dayanışma gösterileri düzenledik. Özak Tekstil, diğerlerinin yanı sıra Levi’s firmasının da tedarikçisidir.

Almanya’ya dönersek: Kadına yönelik şiddet bu ülkede önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Bu yıl en az 20 kadın cinayeti kaydedildi. Kadına yönelik şiddete karşı sürdürülebilir bir mücadele nasıl olmalı?

Kadına yönelik şiddet en yaygın insan hakları ihlallerinden biri. Dünya çapında artıyor. Geleneksel rol modelleri, toplumsal cinsiyet kalıpları ve tecavüz mitleri, günlük yaşamdaki cinsiyetçilikten kadın cinayetlerine kadar her türlü toplumsal cinsiyete özgü şiddete zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla, kadın hakları, eşit haklar, iyi çalışma koşulları ve iyi ücretle bir yaşam için ayağa kalktığımızda, aynı zamanda şiddetin olmadığı bir yaşam için de ayağa kalkmış oluruz. Çünkü şiddetin nedenleri özellikle yapısal düzeyde yatmaktadır ve ataerkil toplumlardaki eşitsiz güç ilişkilerinin bir ifadesidir.

Eşitlik talepleriniz Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün ötesine geçiyor. Başka ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

Savaşlar, ırkçılık ve artan eşitsizlikle karakterize edilen bir dönemde yaşıyoruz.

Biz kadınlar 2024 bütçesindeki kesintilerden özellikle etkileniyoruz. Savunma harcamaları artarken, sosyal, eğitim ve sağlık sektörlerinde kesintiler yapılıyor. Hâlihazırda 430 bin kreş açığı bulunmaktadır. Bu da kadınların bir kez daha bu boşlukları dolduracağı, daha fazla yarı zamanlı çalışacağı ve bakım işlerini üstleneceği anlamına geliyor. Her 5 kadından biri emeklilik yaşına geldiğinde yoksulluk riski altındadır. Yaşlılık aylığının miktarı, çalışma yıllarına ve gelirlerine bağlıdır. Kadınların işlerinin genellikle düşük ücretli ve yarı zamanlı olması, yaşlılıkta kadınlar üzerinde hala olumsuz bir etkiye sahiptir. Kadınlar erkeklerden yüzde 18 daha az kazanmaya devam ediyor; göçmenlik ve mültecilik deneyimi olan kadınlar ise daha da az kazanıyor. Ücretlerimiz durgunlaşırken hayat pahalılığı artıyor. Pek çok kişi için mali zorluklar güçlükle aşılabiliyor ve bir de yaşlılıkta yoksulluk tehdidi var.

Bu adaletsizliklere ancak birlikte karşı koyabiliriz. Herkesin aynı haklara sahip olduğu, iyi çalışma ve yaşam koşullarına sahip bir gelecekte yaşamak istiyoruz. Bunu başarmak için birleşmeli, tüm çeşitliliğimizle bir araya gelmeli ve şehirlerimizde, iş yerlerimizde, sokaklarda haklarımızı talep etmeliyiz.

Close