Written by 16:34 uncategorized

‘Toplumsal zenginlik adil dağıtılmalı’

rolf_stein

Bochum Umfairteilen inisiyatifinin sözcüsü Rolf Stein, 14 Eylül’de yapılacak gösteri hakkında gazetemizin sorularını yanıtladı.

 

 Platformunuz hangi örgüt ve kuruluşlardan oluşuyor?

Bochum’daki platform 2010’da kurulmuştu ve bir yanda devlet yoksullaşırken diğer yanda bir avuç zenginin servetinin artmasına karşı gerçekleştirdiği bir dizi eylemle siyasi gündemdeki yerini aldı. Ver.di, IG Metall ve DGB’den sendikacılara, DPWV, çocuk ve gençliğe yönelik sosyal çalışma sürdüren kuruluşlar, bir Kültür Merkezi, kiliseye bağlı faaliyet sürdüren bir örgüt ve örgütsüz solcu bireyler bu çalışmalarda ısrar edince platform çalışmasını devam ettirdi. Platform toplantılarına başka örgüt ve partilerden de temsilciler katılıyor. DİDF temsilcileri de düzenli olarak toplantılara katıldılar. Özlem Demirel, 14 Eylül’de Bochum’da gerçekleştirilecek mitingdeki konuşmacılardan birisi olacak.

 

Hazırlıklar ne düzeyde, beklentileriniz nedir?

14  Eylül’de Bochum’un yanı sıra Berlin’de de merkezi yürüyüşler olacak. Bochum’da saat 11.30’dan itibaren, üç ayrı koldan şehir merkezine yürüyüş yapılacak. İki kolun güzergahı, yol boyunca kesişecek ve yürüyüşçüler kent merkezinde buluşacak. Kollardan biri Schauspielhaus önünden hareket edecek. Bu noktaya çağrıyı öncelikle sendikalar ve gençlik örgütleri yaptı. İkinci kol, Bochum-Stahlhausen’da, Jahrhunderthaus önünden hareket edecek. Buradaki çağrıcılar, sosyal yardım kuruluşları ile göçmen örgütleri ve Sol Parti. Üçüncü kol, merkezi tren garı yakınındaki Massenbergstrasse’de buluşacak. Buraya ise attac ve kiliselere bağlı gruplar çağrı yaptı.

Her üç noktada, mitingler düzenlenecek. Bu mitinglerde Roman Denter (attac), Daniel Kreutz (SoVD) ve Eric Schley (DGB-Jugend NRW) konuşmalar yapacaklar. Müzik ve dans grupları yürüyüşlere eşlik edecek.

Üç kol, saat 13.00’a doğru Maden Müzesi önünde, Europaplatz’da buluşacak. Burada da müzik olacak. Konuşmacılar ise Verdi Genel Başkanı Frank Bsirske, Paritätischer Gesamtverband temsilcisi Ulrich Schneider ve belirttiğim gibi platformu temsilen DİDF Genel Başkanı Özlem Demirel.

 

Almanya çapında birçok yerel platform oluşturuldu ve yerel eylemler gerçekleştiriliyor. Bu konuda kısaca bilgi verebilir misiniz?

Toplumsal zenginliğin, izlenen adil olmayan vergi politikaları aracılığıyla adaletsiz dağılımına yönelik eleştirimiz, federal çaptaki platforma katılan örgütlerin eleştirisiyle örtüşüyor. Geniş halk kesimlerinin düşük ücretler ve Hartz 4 nedeniyle yoksullaşması, bu eleştirimizin bir parçası. Servet vergisi uygulamasına geçilmesi, bu yolda ilk adım olarak servetlerden kesinti yapılması ve vergi kaçırmaya karşı mücadele edilmesi, Almanya’da adalet tartışması başlatmak hedefiyle öne sürdüğümüz talepler arasında.

 

Seçimlerden sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?

„Umfairteilen“ platformu, ülke çapında faaliyet gösteren, partilerden bağımsız siyasi ve sosyal bir ittifak. Çeşitli yönleriyle toplumsal zenginliklerin adil dağılımı konusuyla ilgileniyor ve dağılım sorununu merkezine alan bir tartışma ve eylem platformu sunuyor. Bugün 60’ı aşkın kentte, Berlin’deki koordinasyon merkeziyle bağlantılı ve toplantılara katılan yerel gruplar ve inisiyatifler ortaya çıktı. Bu da, etkili bir toplumsal kampanya için gerekli bir ortamın oluşmuş olduğunu gösteriyor. Halkın yüzde 70’i, adil dağılım konusunun önemli bir sorun olduğunu düşünüyor. Bu yüzden çalışmalarımızı seçimlerden sonra da sürdürmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Platformu, seçimlerden sonra da bir arada tutmalı ve ortaya çıkan yeni siyasi ve kişisel ilişkileri sürdürmeliyiz. Kampanyanın gerçekleşmesine katkıda bulunanların çoğu, kendi özel çalışma alanlarını ve taleplerini yeniden ön plana çıkaracaklar. Ama “umfairteilen“ kampanyası, bizi bir arada tutan ortak payda olacak ve gelecek yıllarda da ortak eylemler düzenleyeceğiz.

Adalet sorunu, Almanya ve Avrupa’nın gündemine daha yeni geldi ve henüz cevaplanmış değil.

 

Close