Written by 13:27 uncategorized

TTİP’e karşı eylemlere binlerce kişi katıldı

11 Ekim Cumartesi günü dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Almanya’da da en az 21 şehirde Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na (TTIP) karşı eylemler yapıldı. Eylemlerde yapılan konuşmalarda TTIP’in tekellerin çıkarları doğrultusunda, emekçilerin azgın sömürü ve korkunç yaşam koşullarına mahkum edilmesini hedeflediği belirtilerek buna izin verilmeyeceği bildirildi.
Serbest ticaret anlaşmasının sınırsızlaştırılması ile tekellerin elini güçlendirecek olan TTIP anlaşmasına karşı Stuttgart’ta bir miting ve yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş tarihi belirlenmeden ver.di Stuttgart teşkilatının çağrısıyla onlarca kurum ve kuruluş bir gelerek platform oluşturdular. DİDF başından itibaren platformda yer aldı, çıkarılan bildiriyi Türkçe basarak Türkiyeli emekçilere ulaştırdı.
Onlarca örgüt yürüyüş ve miting kararı alırken IG Metall Stuttgart yalnız başına miting yapacağını açıkladı. Birleştirme çabaları boşa çıksa da ortak miting alanı konusunda anlaşıldı.Mitinge Metall dalındaki fabrikalardan (Bosch, Mercedes, Porsche, Mahle) temsilciler katıldılar. 2 bin kişinin katıldığı eylemde önce kültürel program sunuldu. Daha sonra IG Metall Stuttgart Başkanı Uwe Meinhardt TTIP anlaşmasıyla sendikal örgütlenme, özgürlükler ve hukuk devletinin işlevsizleştirildiğini, çalışanların örgütlenme haklarının ayaklar altına alındığını içeren bir konuşma yaptı. Meinhardt, TTİP’in kabullenilmeyeceğini söyledi. ver.di Stuttgart başkanı Cuno Hagele ise TTIP’in ekonominin daha da liberalleşmesi olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasına ver.di olarak bu antlaşmanın yapılmasını engellemek için elden gelenin yapılacağı sözünü vererek bitirdi.Hamburg’da değişik sendikaların ve örgütler tarafından düzenlenen eyleme 3500 kişi katıldı. Yapılan konuşmada TTİP ve CETA’nın parlamento görüşmeleriyle engellenemeyeceği belirtilerek kitlesel eylemler yapılması gerektiği vurgulandı.
Berlin’de de binlerce kişinin katıldığı bir eylem yapıldı.Frankfurt, Gelsenkirchen, Mühlheim, Augsburg, Albstadt’ta yapılan etkinliklerde de tekellerin kar hırsıyla doğayı talan ettiği, emekçilerin azgınca sömürüldüğü belirtildi. (YH)

Close