Written by 12:40 HABERLER

Türkiye’deki durum ve Almanya’nın rolü

Stuttgart’ta sendikalar, barış örgütleri, Stuttgart 21, Sol Parti ve DIDF tarafından ‚Türkiye’de güncel durum ve Almanya’nın rolü‘ toplantısı yapıldı.

Göçmen Kadınlar Birliği Başkanı Sidar Çarman tarafından yönetilen toplantıya Prof. Dr. Christine Huth – Hildebrandt (Barış Akademisyenlerine Destek İnisiyatifi), Tobias Pflüger (Sol Parti Merkez YK üyesi ve IMI), Düzgün Altun (DIDF YK üyesi) konuşmacı olarak katıldılar.

Toplantının başında AKP’nin 2001 yılında yönetime geldiğinde neden seçmenler tarafından değişim şansı olarak görüldüğü anlatıldı. Gelinen yerde emekçilerin durumunda bir iyileşme olmadığı, çalışma koşullarının düzelmediği, ücretlerin çok düşük olduğu, iş kazalarının günlük olay haline geldiği belirtildi. Türkiye’nin sermaye sahipleri için cazip, çalışanlar, muhalifler, Kürtler ve yoksullar için ise daha da yoksullaşma, baskı ve hatta ölüm olduğu belirtildi. Türkiye devletinin Kürt halkına yönelik politikası, Kürt illerindeki sokağa çıkma yasakları, bombalamalar, genç, yaşlı, çoluk, çocuk demeden sürdürülen katliamlar ve buna karşı gelişen mücadele konusunda bilgi verildi.

Prof. Dr. Christine Huth – Hildebrandt de, Türkiye’de barış için bildirge yayınlayan akademisyenleri ve sürdürülen karşı kampanya ve davaları anlattı. Huth – Hildebrandt barış için çaba harcayan herkesin terörist damgası yediğine dikkat çekti.

Almanya’nın mültecilerle ilgili anlaşma sonrası Türkiye’nin insan hakları ihlallerine daha fazla göz yumduğu, mültecilerin pazarlık konusu edildiği, Türkiye devletinin bunu çok iyi istismar ettiği anlatıldı. Toplantıya katılan değişik örgütlerden 60 kişi ayrıntılı bilgi aldıkları bu türden toplantıların düzenli olarak yapılmasını, Türkiye’deki gelişmeleri protesto etmek ve demokrasi güçleriyle dayanışmak için ortak eylemler düzenlenmesi isteklerini dile getirdiler. (Stuttgart YH)

Close