Written by 14:22 HABERLER

Ucuz işgücü cenneti Almanya

ucuz isgücü-2

Avrupa Birliği’nde düşük ücretli işlerde çalışanlar sıralamasında Almanya yedinci sırada. Net rakamlarda ise Almanya ilk sırada yer alıyor.

“Yasal asgari ücret”, “branşa özgü asgari ücret” başlıklı tartışmalar devam ededursun Almanya, Avrupa Birliği (AB) genelinde ucuz işgücü cenneti olmaya devam ediyor.

Alman Sendikalar Birliği DGB’ye bağlı Hans Böckler Vakfı (HBS) tarafından yayınlanan bir rapora göre, AB içinde düşük ücretli iş sektörü en az İsveç’te en fazla ise Letonya’da gelişmiş durumda.

 

AB İÇİNDE BÜYÜK DENGESİZLİK

AB ülkeleri içinde düşük ücretli işlerde çalışanların oranında çok büyük farklılıklar var. AB’nin en küçük üyelerinden biri olan Letonya’da düşük ücretli işlerde çalışanların oranı yüzde 27,8 iken, İsveç’te ise bu oran yüzde 2,5 dolayında.

Raporu hazırlayan HBS/WSI TİS uzmanlarından Dr. Thorsten Schulten, söz konusu verilerin 2010 yılına ait olduğuna dikkat çekerken, “Kriz nedeniyle özellikle güney Avrupa ülkelerinde durumun değişmiş olması muhtemeldir” diyor.

Belki bu nedenle hazırlanan grafikte Yunanistan yer almıyor. Ayrıca bugün Yunanistan’da “düşük ücretli iş sektöründen” söz etmek gerçekte mümkün değil. Nitekim 2009 sonundan itibaren kamu da olduğu gibi özel sektörde de ücretler birçok kez düşürüldü ve birkaç yıllığına dondurulmuştu. Asgari ücretinde yüzde 30 dolayında aşağı çekildiği ülkenin bir bütününde artık düşük ücretli olarak çalışmaktalar.

 

TİS’LER DÜŞÜK ÜCRETTEN KORUYORLAR (MI?)

Schulten’in dikkat çektiği önemli bir konu ise bir ülkede TİS’lere bağlı işletmelerin ve genel sendikal örgütlülük oranı ne kadar yüksekse düşük ücretli iş sektöründe çalışanların oranı da o kadar düşük oluyor.

Buna örnek olarak ise Danimarka ve İsveç veriliyor. Fakat aynı grafikte sendikal örgütlülüğün en düşük olduğu ülkelerden biri olan Fransa’nın da en alt sıralarda olduğu, yani düşük ücretli işlerin en az olduğu görülmekte. Bu ise Schulten’in tezinin tam gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.

Özellikle Almanya’da imzalanan sözleşmeler sayesinde düşük ücretli işlerin mümkün kılındığı göz önüne alındığında, sendikaların mücadeleci olup olmadıklarının asıl olarak belirleyici olduğu görünüyor.

 

ALMANYA’DA DÜZELME YOK!

Almanya’da durumun geçmiş yıllara nazaran biraz daha iyileştiğinin ileri sürülmesi de gerçeği yansıtmıyor. Sonuçta Almanya’da iyileşen bir durum yok; sadece özellikle Doğu Avrupalı AB üyelerindeki durum daha da kötüleşmesi sonucu, Almanya’nın sıralamadaki yeri ilk sıradan yedinci sıraya düştü.

Ayrıca Almanya ile Letonya’yı veya diğer Doğu Avrupa ülkelerini karşılaştırmakta elmayla armudu karşılaştırmaya benziyor. Letonya’nın nüfusu 2 milyon civarındayken Almanya’nın nüfusu 82 milyon dolayında.

Öte yanda listede yer alan ülkelerin ekonomik güçleri Almanya’nın çok altında olduğu da göz önüne alındığında ki asıl belirleyici olan da budur, o zaman genel tablo daha farklı görünüyor.

 

DÜŞÜK ÜCRETLİ İŞLERDE KİM ÇALIŞIYOR?

Nisan 2013 verilerine göre Almanya’da 41,7 milyon istihdam edilmişti. Düşük ücretli işlerde çalışanların oranının yüzde 22,2 olduğu varsayıldığında (bu oranın 2010’dan bu yana arttığını tahmin eden uzmanlar da var) net olarak 9,25 milyon emekçinin bu tür işlerde çalıştığı görülmekte.

Duisburg-Essen Üniversitesi tarafından 2010 verilerinin temel alındığı bir araştırmada 4,1 milyon emekçinin brüt 7 Euro’nun altında, 1,4 milyon emekçinin ise brüt 5 Euro’nun altında ücret aldığını ortaya konulmuştu.

Üniversite’nin araştırmasında olduğu gibi HBS/WSI araştırmasında da düşük ücretli işlerin genelde part-time işlerde, işçi kiralayan ve taşeron firmalar üzerinden çalışanlar olduğu genel olarak biliniyor.

Bunun yanı sıra kadın işçilerin ortalama yüzde 23 dolayında daha düşük ücret aldıkları da biliniyor.

Hartz yasaları (I-IV) sayesinde güvencesiz ve düşük ücretli işlerin artması aynı zamanda ‘normal’ şartlarda çalışanların da ücretlerini etkiliyor. Toplumsal gelir içinde ücretlerin oranı son 10 yıldır sürekli gerilemesi de bunun bir göstergesi.

 

DÜŞÜK ÜCRETLER KÂRLARA YANSIYOR

Sektörel olarak en fazla düşük ücretli perakende satış işkolunda var. Toplam 3,1 milyon çalışanın olduğu bu işkolunda emekçilerin yüzde 38’i (1,17 milyonu) düşük ücretli olarak çalışmakta.

Yapılan değişik araştırmalarda özellikle son 10 yıl içinde bu sektördeki kârların ikiye katlanarak 21,5 milyar Euro’ya çıktığı ortaya konuluyor. Bu da düşük ücretli işlerin sermaye için ne kadar önem arz ettiğini çok açık ortaya koyuyor. Diğer yandan bakıldığında ise bu sektördeki kârların ikiye katlanması, bunun, çok somut olarak ücretlerin gasp edilmesiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Benzeri durumun diğer sektörler içinde geçerli olduğunu söylemek mümkün. Özellikle otomotiv ve yan sanayisinde olduğu gibi kimya ve yan sanayisinde, makine sanayisinde üretimin işçi kiralayan ve taşeron firmalar üzerinden örgütlendiği göz önüne alındığında Alman sermayesinin rekabet gücünün salt “inovasyonlar” ve” mühendislik harikalarıyla” ilgili olmadığını da ortaya koyuyor. (YH)

Close