Written by 15:00 Allgemein

Uluslararası dayanışma büyüyor

İspanya’da “öfkeliler hareketi” olarak ortaya çıkan gençlik ağırlıklı hareket giderek değişik ülkelere sıçrıyor. Birkaç hafta önce ABD’nin New York şehrinde “Wall Street’i işgal edin” adı altında ortaya çıkan hareket bugün ülkenin yüzlerce şehrine yayılmış durumda.

Başta “Bir grup işsiz güçsüz, serseri genç” olarak aşağılanan grup bugün on binlerce gencin desteklediği bir harekete dönüşüyor. ABD için ilginç olan bir gelişmeyse gençlerin ağırlıkta olduğu bu harekete giderek artan bir oranda işçi ve emekçilerin de destek vermesi. Gençlerin çıkardıkları bildirilerde, “Şerefli Amerikan işçilerinin yarattığı değerlerin Wall-Street’deki borsada, bankaların kulelerinde oturanların çarçur etmesine izin vermeyelim”, “Zararlar değil, kârlar toplumsallaştırılsın”, “Biz halkız, biz yüzde 99’uz” gibi slogan ve görüşlere yer vermesinden işçilerin etkilendiği gözleniyor.

DÜNYA ÇAPINDA BİR DÖNÜŞÜM İÇİN

İspanya’da bugün yapılacak gösterinin çağrısı değişik kesimler tarafından İnternet aracılığıyla onlarca ülkede yaygınlaştırıldı. Onlarca dile tercüme edilen çağrı, “Dünya çapında bir dönüşüm için” başlığını taşıyor. İspanya ve ABD’deki aktivistlerin yaptıkları açıklamalara göre İspanya ve İtalya’da kısmen sendikaların da katılımıyla yüz binlerce emekçinin başta Madrid ve Roma’da alanlara çıkması bekleniyor.

“Egemenler küçük bir azınlığın lehine çalışıp ezici çoğunluğun taleplerini görmezden geliyorlar. İster mali kriz olsun, ister çevre tahribatı veya insanları ilgilendiren diğer sorunlar olsun bütün yük biz çoğunluğun sırtına yıkılıyor” denilen çağrıda, “Bu dayanılmaz durum artık son bulmalı” denildi.

Her yerde barışçıl eylemler yapılması için yapılan çağrıda, “Sesimizi birleştirerek, bir grup mali sermayedar gruba uşaklık eden politikacılara, ‘Biz politikacıların ve bankerlerin diledikleri gibi kullanabilecekleri mal değiliz. Bu hükümetler bizi temsil etmiyorlar” diyelim” denildi.

“15 Ekimde buluşacağız, barışçıl bir şekilde gösteriler düzenleyeceğiz, birlikte konuşup örgütleneceğiz ve başarıncaya kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz” denilen çağrı “Şimdi birleşmenin zamanıdır, Şimdi bizi dinlemelerinin zamanıdır” ve “Dünya halkları 15 Ekimde harekete geçin” sloganıyla son buluyor.

GENEL GREVLER GÜNDEMDE

Diğer yandan değişik ülkelerde sendikalar genel grev hazırlıkları içindeler. Yunanistan’da önümüzdeki günlerde yeniden genel grev yapılması için çalışmalara devam ederken yeni kurulan İtalya Taban Sendikaları Birliği USB Ulusal Yönetimi, bugün Roma’da yapılacak merkezi gösteriye ülke çapında katılım için çalıştıklarını söyledi. USB, 150 den fazla örgütün ve taban sendikasının desteklediği eylemin kitlesel geçmesini bekliyor. 21 Ekim günü ise İtalya genelinde Fiat tekelinin başlattığı saldırılara karşı grev yapılacak.

İspanya’da 20 Kasım günü genel grev yapılması için çalışmalar devam ederken 30 Kasım günü ise İngiltere’de genel grev yapılacak. Bu arada Şili’de gençlik hareketi, önümüzdeki haftalarda yeni bir genel greve hazırlanıyor.

Her ne kadar Almanya gibi bir takım ülkelerde sendika yönetimleri, kriz döneminde takındıkları “sağduyulu yaklaşım”dam (Bertold Huber, IG Metall) dem vurup dünya genelinde gelişen hareket karşısında sessiz kalmayı yeğleseler de, gelişen hareketin bu ülkeleri etkilememesi söz konusu olamaz.

Başta gençlerin, işçi ve emekçilerin çaktığı kıvılcımın bazı ülkelerde içten içe büyüyerek yangına dönüşmesinin Almanya gibi ülkeleri de içine alacağına kesin gözüyle bakılabilir. (Köln)

Close