Written by 14:49 uncategorized

Velilere okul sistemi anlatıldı

Köln Demokratik İşçi Derneği’nde yapılan Almanya’da Eğitim sistemi, NRW’de yapılan son değişiklikler ve çocuklarımızın geleceği için yapabileceklerimiz toplantısına katılan öğretmen Hüdai Acemi ve Eyalet Meclisi üyesi Özlem Alev Demirel (Die Linke)  aileleri bilgilendirdiler ve sorulara cevap verdiler.
Göçmen Ailelerin Çocuk ve Gençlerinin Eğitimini Destekleme Kurumu RAA danışmanı ve öğretmen Hüdai Acemi, Alman okul sisteminin çok karmaşık ve elemeci bir yapıya sahip olduğunu, ailelerin bu sistemi kavramasının çok zor olduğunu belirtti. NRW’de Hauptschule’lerin kaldırılması yönünde yetersiz de olsa adım atıldığını, Sekundaerschule adı verilen okullar oluşturulduğunu belirten Hauptschule’lerin geleceklerinden umut kesilmiş ya da gelecekleriyle ilgilenilmeyen gençlerin bekleme odasına dönüştürüldüğünü anlatarak Türkiye kökenli çocuk ve gençlerin çoğunun bu okula gönderildiğine dikkat çekti. Aileleri çocuklarının okullarıyla ilgilenmeye, veli toplantılarına katılmaya, veli birliklerinde aktif olmaya çağıran Acemi, dünyada eşi benzeri olmayan elemeci eğitim sistemi hakkında Türkiye kökenli velilerin bilgilendirilmesinin çocukların geleceğini etkileyebileceğini sözlerine ekledi. RAA’nın hizmetleri hakkında da bilgi veren 37 yıllık öğretmen, velilere okul öncesi dil öğrenme, meslek seçiminde tek yönlü davranmama, çocuklarının kötü değil iyi yanlarını görerek onları motive etme tavsiyelerinde bulundu.
NRW Parlamentosu Sol Parti milletvekili Özlem Alev Demirel, eyalet seçimleri öncesi herkese bir okul vaadinde bulunan SPD ve Yeşiller’in CDU ile anlaşarak halkı aldatmayı amaçlayan bir değişiklik yaptığını, oluşturulan Sekundaerschule’nin Hauptschuleleri kapatmak değil karmaşık okul sistemine yeni bir okul katmak anlamına geldiğini belirtti. Pisa araştırmalarının Alman okul sisteminin yoksul çocuklara şans tanımadığını gözler önüne serdiğini söyleyen Demirel, göçmen çocuklarının bu durumdan en fazla etkilendiğini bildirdi. Aileleri çocuklarına sahip çıkmaya çağıran milletvekili, 17 Kasım’da Almanya çapında yapılacak eğitim boykotu konusunda aileleri bilgilendirerek onları çocuklarını boykota katılmaya teşvik etme ve hatta onlarla birlikte yapılan eylemlere katılmaya davet etti.

Hüdai Acemi: Alman eğitim sistemi çok elemeci. Öğretmen açığı çok, öğretmenler göçmen gençlerin aile yapısını, maddi, sosyal olanaklarını bilmeden karar almaya zorlanıyorlar. Tüm yoksul ailelerin çocuklarına yaptıkları gibi, ek ders alma olanağı olmadığı için Gymnasium’da başarılı olamaz boşuna göndermeyelim diyebiliyorlar. Gerçekten de Gymnasium’a gitmek, Gymnasium’da kalmaktan çok kolay. Teşvik dersleri yok, bu nedenle çocuklara ücretsiz ev ödevi yardımları yapılmasını talep etmeliyiz. Mezun olan gençlere meslekler hakkında bilgi veren kurumlar var, buralardan bilgi edinerek bildiğimiz birkaç mesleğin dışında eğitim görmelerini sağlamalıyız. En önemlisi de umudun yitirilmemesi. Yapılacak birşey yok diye kenara çekilmek kadar kötü bir şey olamaz. Çaba harcayıp var olan olanaklar içinde bile olsa en iyisine erişmek için çocuklarımızı motive etmeliyiz.

Özlem Alev Demirel: Alman eğitim sistemi, dünyanın bütün diğer ülkelerindekinden farklı bir sistem. Çocuklar 4. sınıftan sonra, yani 9-10 yaşından itibaren altı ayrı okul türüne dağılıyor. Örneğin NRW’de, eskiden Sonderschule adı verilen “teşvik okulları” (Förderschule), ilkokul (Hauptschule), Ortaokul (Realschule), Gesamtschule ve lise (Gymnasium) var. Yanısıra meslek okulları (Berufskollegs) de bulunuyor. Eyaletimizde SPD/Yeşiller/ CDU arasındaki uzlaşmaya bağlı olarak önümüzdeki dönemde de yeni bir okul (Gemeinschaftsschule) gündeme getirilecek. Farklı okul biçimlerini bir çatı altında toplayacak olan bu okul, Hauptschule’nin kapatılmasını değil elemeci sistemin yeni bir okul tipiyle sürdürülmesini içeriyor. Alman eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapılması için sendikalar, veli birlikleri, öğrenciler birlikte hareket ediyorlar. Geçen yıllarda boykotlar yapıldı. Böylece ve Sol Parti olarak bizim çabamızla üniversite harçları kaldırıldı. Bu yıl 17 Kasım’da yapılacak okul boykotuyla da yeni kazanımlar elde edilebilir. Yasaklayarak veya velilere baskı yapılarak öğrencilerin boykota katılması engellenmek isteniyor. Çocuklarınızın boykota katılmalarına izin verin ve bunu okul müdürlüklerine de iletin. Veliler olarak sizler de eylemlere katılabilirsiniz.

Close