Written by 14:34 Allgemein

‚Ver.di içinde sol‘ inisiyatifi kuruldu

Amaçlanan toplu iş sözleşmelerinin demokratikleşmesi, daha fazla üye oylaması, yeni grev biçimleri, sınıf mücadelesi.

 

Birleşik Hizmet Sendikası ver.di bünyesinde oluşturulan „Profesyonel Sendikacılar Ağı“ kuruldu. Kısa adı ‚ver.di içinde Sol‘ (links in ver.di) olan bileşim 70 sendika sekreterinden oluşuyor.

Bileşimin başından beri içinde yer alan Jan de Vries, sendika içerisindeki bu oluşumun daha farklı bir TİS çalışması ve sendika politikası tartışmaları üzerinden oluştuğunu söylüyor. Kısa bir süre önce yayımlanan tanıtım bildirgesinde, sınıf mücadelesi ve  uluslararası dayanışmayı  esas alan, sınıf uzlaşmazlığı ve taban sendikacılığını savunan  bir çizgi izleneceği,  profesyonel sendikacılar için danışma, tartışma, eğitim ve sol akımlar için ise bir buluşma yeri olunacağı bildirilmişti.

Jan de Vries, bileşimin hedeflerinin katılımcıların  taleplerini yansıttığını, bir çoğunun Blockupy, Adil Paylaşım Platformu ya da değişik eylem birliklerinden geldiğini, yani  büyük bir bölümünün  son yıllarda yeni grev biçimleri, kampanya politikası ve ağırlıklı olarak da üyelerin karar mekanizmasına katılımı konusunda deneyim kazanmış profesyonel sendikacılar olduğunu belirtti.

Gönüllülere ve sendika üyelerine de açılması beklenen bileşimin stratejik tartışmaların yürütülüp sendikaya taşındığı bir platform olduğu,  seçkin bir grup değil, aksine somut bir oluşumun hedeflendiği açıklandı.  Ver.di  sözcüsü Christoph Schmitz  ne kendisinin ne de ver.di başkanı Franz Bsirske’nin  Links in ver.di hakkında bir bilgilerinin olmadığını kaydederken  Stuttgart’ta gerçekleştirilen Grev Konferansı’na katılanların olduğunun bilindiğini ve ayrıca 400 sendikacı tarafından imzalanan „kiralık işçiler için yeni iş sözleşmesi imzalanmamalıdır“ adı verilen açık mektubun  yönetim kuruluna ulaştığını ve büyük bir şaşkınlık yarattığını bildirdi.

Yeni mücadele biçimleri konusundaki tartışmalar uzun süredir sadece ver.di’nin gündeminde değil. Sendikaların son yıllarda güç kaybetmesi,  etkilerinin, geleneksel isleyişlerinin ve yapılanmalarının kökten sorgulanmasını da dayattı. (Karlsruhe YH)

 

 

ver.di’ye bağlı vakıfta işçi ücretleri asgari ücretin altında

ver.di sendikasına yakın DAA- Eğitim ve Meslek Vakfı  kiralık işçi çalıştırmaktan vazgeçmiyor. 900’ün üzerinde işçi çalıştıran vakıf, IG Metall Sendikası tarafından uyarıldı.

Ver.di ye yakın olan DAA- Eğitim ve Meslek Vakfı işlerini kiralık işçilerle sürdürüyor. Junge Welt gazetesine ulaşan bir bildirgeye göre yüzlerce kiralık işçi DAA- Kiralık İşçi Şirketleri’nde 8,50 Euro’nun altında saat ücretine çalışıyor.

Genelgeye göre, 21-22 Mart’ta Junge Welt ve taz gazetelerinde kiralık işçilik üzerine yayinlanan haberden sonra vakıf yönetimi, ver.di başkani Franz Bsirske ve ver.di sözcüsü  Christoph Schmitz  ortak bir açıklama yaptılar. DAA vakfının, eski Memur-Sendikası (Deutsche Angestellten-Gewerkschaft) DAG ye bağlı bir eğitim kuruluşu oldugu ve 2001 den itibaren ver.di ye geçtigi belirtiliyor. Vakıf yasal olarak bağımsız olmakla birlikte yönetim kurullarında yüksek kademeli ver.di yetkilileri bulunuyor. JW ve taz ın haberine göre, vakfın yan kuruluşu olan DAA Job Plus GmbH’nın kardeş şirketi DAA Kiralik İşçi Şirketi’nin internet sayfasında,  Mart ayının sonunda 80.000 kiralık kalifiye işçinin istihdamı için reklam yaptığı belirtiliyor. Bu sayı Almanya’da çalıştırılan kiralık işçilerin neredeyse yüzde 10’una  tekabül ediyor. Yayınlanan bu haberden sonra internet sayfasından bu hayrete düşüren sayı kaldırıldı. Vakfın yayımladığı genelgede ise : “söz konusu olan 80.000 kişinin işgücü piyasasına kazandırılmak üzere DAA- Kalifiye Eğitim Kursları’nda eğitildiği ve belirli koşullarda kiralık işçi firmaları üzerinden de  iş piyasasına entegre edilebileceği“ iddia edildi.

IG Metall sendikası ise vakıfa yönelik açıklamasında  TİS’ler öncesi  ücretlerin yükseltilmesi uyarısında bulundu. (Karlsruhe YH)

Close