10 yıl önce beş sendikanın (DPG, IG Medien, HBV, DAG ve ÖTV) birleşmesiyle kurulan Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di)     17-24 Eylül arası Leipzig’de 3. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek.

Erdoğan Kaya

Bin delegenin katılacağı kongrede çalışma raporunun yanı sıra, değişik eyalet, işkolu ve grup konferanslarında karar altına alınan ve kongreye sunulan 1300 önerge görüşülecek ve delegelerin onayına sunulacak. Kongrede sendika yönetimi, sendika konseyi, denetleme ve disiplin kurulu seçimleri de yapılacak.
Çalışma raporu ve bütün önergeleri içeren dosyalar haftalar öncesinde bütün delegelere gönderildi. Sendikanın dört yıllık çalışmasını içeren raporda bir çok konu işlenmekte. Ülkedeki ekonomik ve politik gelişmeler, çalışma yaşamı ve iş koşullarındaki değişim ve sendikanın buna karşı takındığı tutumun – savunma pozisyonunda kalmış olmak gibi, bir çok eksikliğe vurgu yapılsa da – raporda daha çok iyimser bir tablo sergileniyor. Genel Kongre öncesi yapılan bütün konferanslara bakıldığında, çalışma raporu üzerine çok fazla bir tartışmanın olmaması, Genel Kongrenin de nasıl geçeceği konusunda belirli bir ip ucu veriyor.

TEK SENDİKA OLAMAMA SORUNU
Ver.di kurulduğu günden beri bir çok sorunla boğuşarak ilerlemeye çalışıyor. Sendikanın önündeki en ciddi sorunlardan birisinin değişik işkollarının da içinde bulunduğu 13 bölüme ayrılmış olması. Her işkolu sendika gibi davranıyor. İşkolları arasında dayanışma ve birlikte hareket etmede hala sorunlar yaşanıyor. Ver.di’de bu tür yapısal sorunların yanında bir diğer sorun ise – ki bu önemli bir neden – sendikal çizginin savunma pozisyonundan çıkıp, hak alma mücadelesine dönüşememiş olmasında yatıyor. Uzlaşmacı çizgi, sendikal çizgiyi belirliyor.

ÜYE KAYBI EN ÖNEMLİ SORUN
Kurulduğu dönem Almanya’nın ve hatta dünyanın en büyük işkolu sendikası olan ver.di son on yıl içinde, bir milyondan fazla yeni üye kazanmış olmasına rağmen, 1,7 milyondan fazla üye kaybetti… Ver.di kurulduğu günden beri net 700 bin üye kaybetmiş bulunuyor. Sendika üye aidatlarındaki düşüşü idari, ya da iş kolları ve şubelerin bütçelerinde kısıtlama ve personel giderlerini düşürme gibi tedbirlerle çözmeye çalışıyor.
Üye kaybını önlemenin ve yeni üye kazanmanın yolu sendikal çizginin değişimine bağlı. Hak alma mücadelesinde daha kararlı bir tutum… Bu tutum kan kaybını da önleyecektir. Son Charite grevi bunun en önemli göstergesidir. Ver.di burada takındığı tutarlı çizgiyle, iki hafta içinde yüzlerce yeni üye kazandı. Bunun gibi irili ufaklı daha bir çok örnek gösterilebilir.
KAZANIMLAR DAHA AZ, KAZANIMLAR DAHA FAZLA
Son dört yılın bilançosu da pek parlak değil. Çalışma raporunda kısmen daha iyimser bir tablo ortaya konmuş olsa bile, kayıplar kazanımlara göre daha fazla… Ücretlerde reel olarak 4,6’lık bir artış sağlanmış olsa bile, bu son yıllarda yapılan işyeri ve işkolu düzeyinde yapılan sözleşmelerde ortaya konan taviz politikası sonucu ortaya çıkan ücret kaybını karşılamaktan uzaktır.
Çalışma koşullarının düzeltilmesi, iş saatlerinin düşürülmesi gibi bir çok alanda daha çok yapılması gerek daha çok şey var.
2005’de yürürlüğe giren yeni sözleşme hakkı, toplusözleşmenin delinmesi ve işkolu ve işyeri düzeyinde sözleşmelerin yolunu açtı. İşçilerin birlikte hareketini zayıflattı.

ONLARCA KAMPANYA ÖRGÜTLEDİ
Ver.di “Asgari ücret”, “Eşit işe eşit ücret”, “Eşit dağılım farklı olur”, “Yerel yönetimlere daha fazla kaynak”, “İyi iş” gibi daha bir çok alanda kampanya örgütledi. Biri bitmeden birisi gündeme geldi. Ver.di adeta kampanya örgütü oldu. “Asgari ücret” kampanyası en çok destek bulan ve politik partilerden bir çok sosyal kurumun da gündemine aldığı bir talep oldu. Bu kampanya önümüzdeki dönem de sendikanın gündeminde olacak.
1300 ÖNERGE
Kongrenin en fazla gündemini meşgul edecek bölümü önergeler oluşturuyor. Asgari ücretin düzeyi, kiralık işçilik, nasıl bir sendikal çizgi, iş saatlerinin düşürülmesi, göçmenlik politikası ve daha onlarca konu üzerine kongreye önergeler sunuldu. Delegelerin kongreye sunulan önergeler konusunda nasıl bir tutum alacağı, önergeler üzerine nasıl bir tartışma olacağı merakla bekleniyor…

ESKİ YÖNETİM YİNE ADAY
Kongrede seçimler de yapılacak. Sendika yönetimi ve konseyi yeniden seçilecek. Denetleme kurulu yanında, disiplin kurulu da seçilecek. Frank Bsirske tekrar başkanlığa ve eski yönetim üyeleri (13 kişi) de yeni yönetim için yine aday. Sendika konseyine seçilmek üzere, konferanslarda belirlenmiş 90 aday var.
Kongreye çok sayıda değişik ülkelerden sendika yöneticileri ve Almanya’dan politik parti temsilcileri de katılacak. Cumhurbaşkanı Wulff Cumartesi açılışta bir konuşma yapacak…