Written by 12:40 HABERLER

Yoksulluk ücreti karar altına alındı!

Federal Parlamento’da ve Federal Konsey’de alınan kararlarla 1 Ocak 2015 yılında Almanya’da yasal asgari ücret yürürlüğe girecek. Çok sayıda „istisna“ uygulamayla yasa yürürlüğe girmeden delindi.
1 Ocak 2015’te Almanya’da da yasal asgari ücret yürürlüğe girecek. 3 Temmuz’da Federal Parlamento’nun kararlaştırdığı asgari ücret yasası 11 Temmuz günü de Federal Konsey tarafından onaylandı.
Hükümet partileri 1 Ocak 2015’den itibaren 3,7 milyon emekçinin saat ücretlerinin 8,50 Euro’ya çıkacağından dem vururlarken Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di) Genel Başkanı Frank Bsirske, „Hükümetin yasayla birlikte yürürlüğe koyduğu istisnalar nedeniyle 2,5 milyon insan yasal asgari ücret kapsamı dışında tutulacak“ dedi.
Yasayı prensipte „doğru yönde atılmış bir adım“ olarak değerlendirdiklerini söyleyen Bsirske, „ücret baskısına ve sömürüye karşı bir yasal alt sınır çizilmesinin zamanı çoktan gelmişti“ dedi. Bsirske ayrıca yasal asgari ücret düzeyinin kısa sürede 10 Euro’ya çıkartılması ve herkesi kapsaması gerektiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET = YOKSULLUK ÜCRETİ
Asgari ücret uygulamasındaki istisnalar gündemdeki tartışmalara damgasını vururken çok sayıda sendika birimi, sosyal ve siyasal örgütler 8,50 düzeyindeki asgari saat ücretini de eleştiriyorlar.
Alman Sendikalar Birliği DGB’nin gençlik örgütü DGB Jugend Kongresi’nde alınan bir kararda, „Eğer yoksulluğa yol açmayacak bir asgari ücret isteniyorsa bunun düzeyi 12,40 olmalı“ denilmişti. „Paritätische Wohlfahrtsverband“ isimli sosyal kurum ise yoksulluk sınırının altına düşmemek için yasal asgari saat ücretinin 13 Euro olmasını talep ediyor.
8,50 Euro düzeyindeki saat ücretini çok düşük olarak eleştirenler ayrıca asgari ücretin pratik olarak 1 Ocak 2018’e kadar 8,50 Euro düzeyinde kalmasının da karar altına alındığına dikkat çekiyorlar. Böylece ücretin belirlenmesinden yeniden yükselmesine kadar 4-5 senelik bir süre geçtiğine dikkat çekilirken, „böylece asgari ücret yoksulluk ücreti veya işverenlerin sübvanse edildiği bir ücret modeli olacat“ deniliyor. (YH)

 

 İSTİSNA UYGULAMALAR
Asgari Ücret Yasası kapsamı dışında bırakılanlar: 

– Uzun süreli işsizler bir işe başladıkları durumda ilk altı ay yasal asgari ücrete tabi olmayacaklar,
– Çıraklar ve 18 yaşından küçük gençler prensip olarak yasal asgari ücret kapsamına alınmayacaklar,
– Stajyerler, ilk üç ay yasal asgari ücret kapsamına alınmayacaklar,
– Gazete yayınevleri, gazete dağıtıcılarının ücretlerini 2015 yılında yasal asgari ücretin %25 altında, 2016 yılında ise %15 altında ödeyebilecekler,
– Sezonluk işçi çalıştıran işverenler, işçiler için yaptıkları barınma ve beslenme harcamalarını ücret masraflarıyla denkleştirebilecekler, sezonluk işçiler ayrıca yılın 70 günü sosyal sigortalı olmadan çalıştırılabilecekler.
– 8,50 Euro’nun altında ücret sözleşmesi imzalanan (düşük ücretlerin normal(!) olduğu) branşlarda yasal asgari ücret uygulamasına 2017 yılında başlanacak.

Close