Written by 13:47 HABERLER

107 yıl önce bugün / Karl Liebknecht: Esas düşman kendi ülkemizdedir

Karl Liebknecht 2 Aralık 1914’te, mensubu olduğu sosyal demokrat partinin, parti disiplinine uymayarak 1. Dünya Savaşı karşısında, Alman Reichstag’ında enternasyonal sosyalist olarak söz söyleyen ve yapılan oylamada savaş kredilerine “hayır” diyen ilk ve tek kişiydi. Burjuva partilerin öfke sellerine maruz kalan, sosyal demokrat çoğunluk tarafından karalanan ve inkar edilen, azınlık tarafındansa tek başına bırakılan Karl, Reichstag’ı emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele alanına çevirmeyi bildi. Parlamento kürsüsünü, işçi sınıfının can düşmanlarının maskelerini indirmek için, ezilenleri baş kaldırmaya çağırmak için kullandı: „Bu savaş Alman halkının yararına çıkmadı. Alman savunma savaşı veya Alman özgürlük savaşı değil, tersine kapitalist saldırı ve işgal savaşıdır.“
Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya savaşın bir tarafındaydı. Alman egemenleri müttefikleriyle birlikte ülke tehlikede olduğu gerekçesiyle halkı savaş arabasına takmaya özel çaba harcadı. O döneme kadar savaş karşıtı bir parti olarak bilinen sosyal demokrat parti SPD içinde yönetim ve milletvekillerinin çoğunluğu savaştan yana tavır aldı ve savaş kredilerine yönelik oylamada hükümete destek verdi. Sosyal demokratlar parti disiplini sopasıyla tüm milletvekillerini evet oyu vermeye zorladılar. Ancak biri meclis kürsüsünden bu savaş bizim savaşımız değil diye haykırdı.  İleriki yıllarda „Esas düşman ülke içindedir. Düşman gösterilen ülkelerin emekçileri dostumuzdur.“ diyordu aynı milletvekili.
Bu kişi 15 Ocak 1919’da Rosa Luxemburg’la birlikte katledilen Karl Liebknecht’ti.
Close