Written by 15:43 POLITIKA

Almanya, Nikaragua’nın Gazze’de soykırıma yarım iddialarını kabul etmedi

Nikaragua’nın, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak İsrail’in Gazze’deki soykırımını desteklediği gerekçesiyle Almanya aleyhine UAD’de açtığı davanın ikinci gününde Almanya savunmasını yapıyor. İddiaları reddeden Almanya, silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun yapıldığını savundu.

Nikaragua’nın Almanya’nın İsrail’e verdiği askeri desteği durdurması için Uluslararası Adalet Divanına açtığı davanın geçici tedbir taleplerine ilişkin duruşması devam ediyor. Duruşma öncesinde divan önünde toplananlar Filistin’e destek vererek savaşın durdurulması talebini dile getirdi.

UAD’de görülen davanın ikinci günkü duruşmasında, Almanya hukuk heyeti savunma yaptı.

Almanya’yı temsil eden Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Direktörü Tania von Uslar-Gleichen, duruşmadaki sunumunda, İsrail’in güvenliğinin, Almanya’nın dış politikasının temelini teşkil ettiğini öne sürdü.

Nikaragua’nın, İsrail’in var olma hakkını inkar ettiğini iddia eden von Uslar-Gleichen, „Almanya her zaman uluslararası insancıl hukukun ve insancıl ilkelerin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin savunucusu olmuştur. Bu, aynı zamanda burada (Gazze’de) söz konusu çatışmaya verdiğimiz tepkiyi de yönlendirmektedir. Almanya hem İsrail hem de Filistin halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır. Almanya, Nikaragua’nın suçlamalarını kesin bir dille reddetmektedir.“ ifadelerini kullandı.

„SİLAHLAR İNCELEMEDEN GEÇİYOR“ SAVUNMASI

Almanya’nın Filistinlilerin 1967 sınırları içerisindeki kendi kaderini tayin hakkını desteklediğini ve İsrail’in yasa dışı yerleşim politikalarını kabul etmediği savunan Von Uslar-Gleichen, İsrail’e yaptıkları silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde yapıldığını, silahların ciddi incelemenin ardından ihraç edildiğini savundu. Von Uslar-Gleichen, Divan’dan Nikaragua’nın talep ettiği tedbirlerin reddedilmesini ve davanın, divanın „davalar listesinden çıkarılmasını“ istediklerini kaydetti.

Paris Sorbonne Üniversitesinden Uluslararası Hukuk Profesörü Paolo Palchetti de Nikaragua’nın Almanya’yı dayanaksız iddialarla suçladığını öne sürerek Divan’ın, Nikaragua’nın talep ettiği geçici tedbirlere hükmetmesini gerektirecek derecede ciddi ve telafisi mümkün olmayan bir riskin bulunmadığını savundu. Almanya’nın İsrail’e silah tedarikinin 7 Ekim 2023 sonrası azaldığını iddia eden Palchetti, „Nikaragua’nın iddia ettiği gibi Almanya’nın İsrail’e silah tedariki ciddi şekilde artmamıştır.“ dedi.

NİKARAGUA’NIN TALEP ETTİĞİ 5 İHTİYATİ TEDBİR

Nikaragua’nın Uluslararası Adalet Divanından Almanya aleyhine hükmetmesini talep ettiği 5 ihtiyati tedbir şöyle:

„Almanya, Soykırım Sözleşmesi, uluslararası insancıl hukuk veya Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı gibi genel uluslararası hukukun diğer emredici normlarının ihlalinde ve Filistinlilerin apartheid rejimine tabi olmasında kullanılabilecek, özellikle de askeri teçhizat dahil olmak üzere İsrail’e yaptığı askeri yardımları derhal askıya almalıdır;

Almanya, İsrail’e teslim edilmiş olan silahların soykırım işlemek için kullanılmaması, soykırım eylemlerine katkıda bulunmaması veya uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde kullanılmaması için derhal her türlü çabayı göstermelidir;

Almanya, insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi derhal yapmalıdır;

Almanya, soykırım, soykırım eylemlerini ve Filistin halkının insani haklarının ihlalini önleme yükümlülüklerine uymanın bir parçası olarak UNRWA’nın finansmanını askıya alma kararını geri almalıdır; bu karar, insani yardımın Filistin halkına, özellikle de Gazze’ye ulaşmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğünü de içerir;

Almanya, uluslararası hukuktaki suçların ihlallerinde kullanılabilecek askeri teçhizatın İsrail’e tedariki de dahil olmak üzere desteğini keserek ve bu kuruluşun faaliyetlerini dayandırdığı UNRWA’ya desteğini sürdürerek uluslararası hukukun emredici nitelikteki kurallarının ağır ihlallerinin sona erdirilmesi için işbirliği yapmalıdır.“

Close