Written by 11:55 HABERLER

Almanya’da gençler küresel ısınmaya karşı sokağa çıkıyor

24 Eylül’de Almanya’nın 300’den fazla kent ve kasabasında küresel ısınmaya ve çevre tahribatına karşı on binlerce insan br kez daha sokağa çıkıyor. “Daha iyi bir dünya mümkündür, çevrenin korunması, iklim kri­zinin çözülmesi, insanlığın geleceğini çok yakından ilgilendi­riyor. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak, bugün harekete geçersek mümkün olabilir. Bunun için 24 Ey­lül’de hepimiz iklim için sokaklardayız” çağrısıyla gerçekleşecek eylemleri gençlerin oluşturduğu FFF (Friday For Future) Almanya grubu örgütlüyor. Eylemi birçok kurum ve kuruluş, sendikalar, çevre örgütleri ile birlikte Demokratik İşçi Der­nekleri Federasyonu (DİDF) da destekliyor.

Eylemlerle ilgili DİDF tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Son dönemlerde sel-yangın-kuraklık gibi afetler dünyanın değişik alanlarında daha sık yaşanmaya başladı. Bu sene Ak­deniz ülkelerindeki yangınlar, Almanya’daki büyük sel felaketi bir kez daha gösterdi ki, acil önlem alınmazsa milyon­larca canlının ve insanın yaşam alanlarının korunması mümkün olmayacaktır. İklim ve çevre konusunda çalışma sürdüren bilim adamları, dünyanın ısınmasının 1,5 dereceyi aşması ha­linde, bugün dünyada yaşanabilir alanların üçte birinin yok olacağını, 2 milyardan fazla insanın yerini yurdunu kaybedeceğini söylüyorlar.

İklimin mevsimlere göre değişmesinin, dünyanın ısısının yük­selmesinin en önemli nedenlerinden biri atmosfere bırakılan karbondioksit (Sera Gazı) gazı. Bugün dünya genelinde üretilen karbondioksit gazının yüzde 70’i dünyanın 100 büyük enerji tekeli tarafından üretiliyor. Bunlara ek olarak, daha fazla kar amacına esasına dayalı olarak gündeme gelen, konut, tarım, ulaşım politikalarının çevreyi koruma amacından uzak olması, yeraltı ve yer üstü kaynaklarının yağmalanması, dünyayı her gün biraz daha yaşanamaz duruma getirmektedir. Tahribatın be­deli de emekçilere değil çevreyi asıl kirleten tekellere kesil­meli, doğayı ve iklimi gözeten politikalar uygulanmalıdır.

26 Eylül’de yapılacak seçimlerin en önemli konularından birisi çevre ve iklim sorunu. CDU/CSU ve SPD hükümetinin bu dö­nemde almış olduğu kararlar, iklim krizinin önlenmesi için çok yetersiz olmasına rağmen, yeniden iktidar olduklarında bu so­runa çözüm bulacaklarını vaat etmeleri inandırıcı olamaz. Bazı partiler ise iklim krizinin faturasını, çevreyi kirletenlere değil, CO2 vergisini artırarak, benzin ve gaz fiyatlarını yükselterek halka kesmeye çalışıyorlar. Bugün bile yükselen benzin fiyatları, milyonlarca insanın yoksullaşmasına, yaşam koşullarının kötüleşmesine neden oldu. İklim krizinin engel­lenmesi için, acil yenilenebilir enerji yaygınlaşmalı, ancak bunun faturasını halk değil, zenginler ödemelidir. Bu seçim­lerde çevre tahribatına dur diyecek, ortaya çıkan faturanın halka kesilmesine karşı olan partileri ve adayları destekleye­lim.

Çevre tahribatının durdurulması ve iklim krizinin çözülmesi bugün harekete geçersek mümkün olabilir. Çok azınlık bir gru­bun, daha fazla kar elde etmesi için, dünyanın tahrip edilme­sine seyirci kalmayalım. İnsanca bir yaşam, baskı ve sömürünün olmadığı, ırkçı-ayrımcı politikaların son bulduğu bir gelecek, doğaya sahip çıkmakla, doğayı tahrip eden ser­maye sahiplerine ve bunlar için politika yapan partilere karşı çıkmakla mümkün olabilir.

Herkesi, 24 Eylül günü Almanya’nın 300 şehrinde yapılacak olan eylemlere katılmaya, doğanın korunması için birleşmeye çağırıyoruz.“

Close