Written by 11:30 TOPLUM

Almanya’da yeni yılda neler değişecek?

Ocak 2018 tarihinden itibaren yeni yasa ve uygulamalar yürürlüğe girecek. Çalışma hayatından, emekliliğe, sağlıktan trafiğe, sosyal yardımdan anneliğe kadar hayatımıza girecek değişiklikleri derledik.

AZİZ KOÇYİĞİT

ÇALIŞMA HAYATI

Anneyi koruma yasası

1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak yasa, öğrenci ve çırak annelerin işyerlerini de güvenceye alıyor. İşverenler tarafından çıkış verilmesini zorlaştırıyor. Hamile kadınların gece çalıştırılabilmesi için de „müsade süreci“ uygulanacak. Ancak bu uygulamaya DGB’nin itirazı var. DGB bu uygulamadan daha ziyade, işverenlerin yararlanacağını savunuyor ve gece çalışmanın tamamen yasaklanmasını talep ediyor.

Ücret eşitliği

Özellikle erkeklerle kadınlar arasındaki ücret eşitsizliğini „engellemek“ üzere, 200 kişiden fazla çalışanı olan işletmelerde, çalışanlara „bireysel bilgi edinme hakkı“ getiriliyor. Buna göre çalışan, aynı işi yaptığı iş arkadaşına ödenen ücreti öğrenebilecek. Ancak bu uygulama otamatik olarak ücretlerin eşitleneceği anlamına gelmiyor.

Asgari ücret

Genel asgari ücretler, Asgari Ücret Yasası’na göre, her iki yılda bir belirleniyor. Buna göre Asgari Ücret Komisyonu 2018 içerisinde 2019 yılı için asgari ücreti yeniden belirleyecek. Genel asgari ücret halen 8,84 Euro. Ancak bazı branşlarda yapılan Toplu İş Sözleşmeleri’ne göre asgari ücretler artıyor.

Hasta bakıcılığı 10,20 Eurodan 10,55 Euroya, Elektiriçilik ve montaj 10,65 Eurodan 10,95 Euroya yükseliyor. Para ve menkul değerler branşı için ise asgari ücretler eyaletlere göre farklılıklar gösteriyor.

Kesintiye tabi gelir

Emeklilik kesintisine tabi miktar Batı Almanya’da aylık 6.500 Euro, Doğu Almanya’da ise 5.800 Euroya yükseliyor. Bu miktardan fazla kazançlardan emeklilik kesintisi yapılmıyor.

Vergi dışı gelir

Temel vergi dışı gelir 8.820 Eurodan 9.000 Euroya, Çocuk başına 4.716’dan 4.788 Euroya yükseliyor.

Emeklilik

Emekli aylıklarının 1 Temmuz’dan itibaren ortalama yüzde 3 artması öngörülüyor. Zam oranının bahar aylarında netleşmesi bekleniyor. Emeklilik kesintisi ise, yüzde 18,7’den 18,6’ya düşüyor.

Ayrıca Batı ve Doğu arasındaki emeklilik farkı 2024 yılına kadar kademeli olarak giderilecek.

İşyeri emekliliği (Betriebsrente)

Yeni „İşyeri Emekliliğini Güçlendirme Yasası“na göre, küçük işletmelerde de işyeri emekliliğinin yolu açılıyor. Uygulama, tek tek işletmelerde sendika ile işveren arasında yapılabilecek uzlaşma doğrultusunda hayata geçirilebilecek. DGB, yasanın işverenlere bağlayıcı ödenek öngörmemesi nedeniyle eleştiriyor.

SOSYAL

Çocuk parası

Birinci ve ikinci çocuk için 192 Eurodan, 194 Euroya, 3. çocuk için 198’den 200 Euroya, 4 ve daha fazla çocuk için 223’den 225 Euroya yükseliyor.

Çocuk bakım parası

Maksimum bakım parası 8.820 Eurodan 9.000 Euroya yüseliyor.

Hartz IV

Sosyal yardım ödeneği ve işsizlik yardımı (Arbeitslosengeld II), yalnız yaşayanlar için aylık 409’dan 416 Euroya, 7 ila 18 yaşındaki çocuklar için ise 5’er Euro artıyor. 6 yaşına kadar çocuklar için ödenen 240 Euro 3 Euro artırılarak 243 Euro oluyor. Birlikte yaşayan eşlerin herbiri için ödenen 374 Euro 6 Euro artırılarak 380 Euroya yükseliyor.

Ayrıca nakit ödemelerin marketler tarafından yapılması planlanıyor. Ancak kişinin itibarsızlaştırılmasına yol açabileceği nedeniyle henüz tartışılıyor.

Üçüncü cinsiyet

Federal Anayasa Mahkemesi kararına göre 2018 yılı içinde üçüncü cinsiyet tanımı düzenlenmesinin yapılması gerekiyor. Buna göre erkek, kadın veya „inter“ veya „divers“ gibi üçüncü cinsiyet tanımları kullanılabilecek.

TÜKETİCİ

Bankacılık

Avrupa Birliği çapında tüm bankacılıkta aynı yönetmelik geçerli olacak. Bu konuda göze çarpan en önemli değişiklik internet veya kredi kartı dolandırıcılığı karşısında müşterinin üstleneceği sorumluluk 150 Euro yerine en fazla 50 Euro ile sınırlandırılması.

Para

500 Euro banknotunun yeni baskısı yapılmayacak ve 2018 sonundan itibaren ise kullanımdan çıkarılacak.

İşlem ücreti

Ticarette kartla yapılan ödemeler, havale veya para çekmek için (Last-schrift) ek ücret kesilemeyecek.

Vergi denkleştirme

Denkleştirme süresi uzuyor. Buna göre 2017 yılı için 31 Mayıs yerine 31 Temmuz olacak. Muhasebeciler bu sü-reyi bir sonraki yılın 28 Şubat’ına kadar uzatabiliyorlar.

Enerji

Tüketicileri Koruma Dernekleri, önümüzdeki yıl enerji fiyatlarının artabileceğine dikkat çekerek, sözleşmelerin gözden geçirilerek gerekirse enerji şirketini değiştirme yoluna gidilmesini öneriyorlar.

TRAFİK

Kış lastiği

Yeni yıldan itibaren kış lastiği olarak sadece Alpine Sembollü „Kış“ veya „Tüm yıl“ lastikleri kullanılabilecek. 2018 yılından önce alınan örneğin M+S işaretli lastikler ise 2024 yılına kadar kullanılabilecek. Kış lastiği kurallarını ihlal karşısında 60 Euro olan para cezası da 75 Euroya yükseliyor.

Yardım çağırı sistemi

1 Nisan 2018’den itibaren Avrupa çapında yeni üretilen araçlarda kaza durumunda daha hızlı yardım ulaştırmayı sağlamak üzere „acil yardım çağırı sistemi“ (eCall) bulundurma zorunluluğu geliyor.

Trende alkol yasağı

Kuzey Almanya’da deneme amaçlı olarak yerel (Regional) trenlerde alkol yasağı geliyor. İlk etepta yolcular uyarılacak ve daha sonra da para cezası uygulaması planlanıyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümü

2006 yılından sonra üretilen araçlar için de ölçüm, araç sistem diyagnozu yerine, egzoz içine sonda girilerek yapılacak. Bu da TÜV ile birlikte yapılan HU incelemesinin 12 Euro artması anlamına geliyor. Ayrıca araç vergilerinin de bu nedenle artması bekleniyor.

Close