Written by 19:30 HABERLER

Almanya’nın İstanbul Sözleşmesi karnesi başarısız

İstanbul Sözleşmesi’nin Almanya’da uygulanmasına dair ‚GREVIO Raporu‘ yayınlandı. Hükümetin ‚doğru yolda atılmış doğru bir adım‘ olarak nitelemesine ve epey yol katedildiğinden söz etmesine rağmen durum hiç de içaçıcı değil.

Federal Hükümet, 1 Eylül 2020’de “GREVIO-İstanbul Sözleşmesi’nin Almanya’da Uygulanmasına İlişkin Devlet Raporu”nu yayınladı. Kadın hakları örgütleri, şiddetten koruma dernekleri ve cinsiyet temelli şiddete karşı uzmanlardan oluşan Almanya İstanbul Sözleşmesi İttifakı (BIK), Almanya’da şiddetten korunma sözleşmesinin yürürlüğe girmesinin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmesine rağmen siyasi bir konsept, harekete geçebilecek kurumlar ve herkesi desteklemek için gerekli kaynaklar konusunda büyük eksiklikler bulunduğu uyarısını yaptı.

Almanya’da kadınları ve kız çocuklarını şiddetten korumanın yetersizliğine dikkat çekilerek, şiddetten etkilenen kadınlara yönelik destek yapılarının hâlâ düzensiz ve yetersiz finanse edildiği belirtiliyor. Cinsiyet bilinciyle şiddetin önlenmesi Almanya’da neredeyse hiç mevcut değil ve gençlere yardım hizmetleri, şiddete maruz kaldıktan sonra cinsiyete özgü yardım konusunda yetersiz. Engelli kadınlar için şiddete karşı kapsamlı bir koruma hala yok. Ayrıca mülteci kadınlar için şiddete karşı yeterli koruma mevcut değil.

İKİ YILA RAĞMEN YOL ALINMADI

Cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmeyi ve önlemeyi amaçlayan bir Avrupa Konseyi insan hakları sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi, Almanya’da Şubat 2018’den beri yürürlükte. Anlaşmanın federal, eyalet ve yerel düzeylerde, kültürden sağlık politikasına kadar birçok farklı alanda geniş kapsamlı sonuçları var.

GREVIO (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu) bir uzmanlar grubudur ve bağımsız bir organ olarak sözleşmenin, taraf devletler tarafından uygulanmasını izleme görevine sahiptir. GREVIO, taraf devletlerce alınan hukuki ve diğer tedbirlerle ilgili sözleşmenin gerekliliklerini karşılamak için raporlar hazırlar ve yayınlar. Ayrıca GREVIO, özel koşullar altında bir soruşturma başlatabilir.

Alman Kadın Hukukçular Birliği Başkanı Prof. Maria Wersig, Grevio Raporu’na bağlı olarak BIK adına yaptığı açıklamada: “Federal düzeyde, ilgili tüm bakanlıklar için denetlenebilir hedefleri, zaman çizelgelerini ve sorumlulukları tanımlayan cinsiyet temelli şiddete karşı yeni bir eylem planına acil ihtiyaç var. Bu, İstanbul Sözleşmesi için açık bir yetkiye sahip, idari hiyerarşiye sıkı sıkıya bağlı ve yeterli bir bütçe ile güvence altına alınmış bir devlet koordinasyon bürosunun gerektiriyor. Federal bakanlıklarda ve federal eyaletlerde, şiddetten etkilenen kadın ve kız çocukları için bir şeylerin değişmesi için şiddete karşı koruma en yüksek politik düzeyde ele alınacak bir konu olmak zorundadır.“ dedi

İstanbul Sözleşmesi İttifakı (BIK) şu anda 2021’in başlarında yayınlanacak olan kendi GREVIO alternatif raporunu hazırlıyor.

İstanbul Sözleşmesi İttifakı

İstanbul Sözleşmesi İttifakı’nda biraraya gelen 20’den fazla kadın hakları örgütü, federasyon ve uzman kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete odaklandı. İttifakın amacı, bu bağlayıcı sözleşmenin Almanya’da uygulanmasını desteklemek, teşvik etmek ve İstanbul Sözleşmesi’nin önemi konusunda kamu bilincini güçlendirmek. İttifakta belediyelere bağlı veya otonom kadın ve kız çocuğu sığınma evleri, şiddete karşı kadınlar, Alman Kadın Konseyi, medica mondiale, Alman Kadın Hukukçular Birliği, DaMigra gibi örgütler yanında tek tek uzmanlar yer alıyor.

Close