Written by 12:08 HABERLER

Artan maliyetler üniversiteleri de vurdu

UMUT KAYA / Darmstadt

Darmstadt Teknik Üniversitesi’nin (TUD) enerji giderleri daha önceden ön görülemeyen ve beklenmeyen bir şekilde önümüzdeki yıl ciddi manada artması bekleniyor. TUD, 2021 yılında elektrik için yaklaşık 11 milyon avro, ısıtmak için ise 5,5 milyon avro ödemiş. 2022 yılı için de kararlaştırılan eski fiyatlar hala geçerli olmakla beraber, Ocak 2023’ten itibaren enerji maliyetlerinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Üniversitenin 2022’de bütçesinin yüzde 7’sini enerjiye harcamak zorunda kalırken, 2023’te bu oran yüzde 20-25 olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle TUD bütçesinin önümüzdeki yıl 20 milyon avronun üzerinde bir açık vermesi bekleniyor.

TU Başkanı Tanja Brühl, bunu üniversitenin akademik ve bilimsel çalışmalarını istenilen ölçüde devam ettirme ve geliştirmesine yönelik önemli bir tehdit olacağı yönünde endişelerini dile getiriyor.

Enerji krizi nedeniyle üniversitenin kapısına kilit mi?

Bunun üzerine üniversite yönetimi, TU’nun tüm bileşenlerini enerji tasarrufu yapmaya çağırarak, odalardaki sıcaklığı 10 dereceye düşürebilmek için kış tatilinin uzatılmasınıda plan dahilinde düşünülmesi gerektiğini belirtiyor. Ek olarak, daha fazla tasarruf olanakları için üniversitenin departmanlarıyla ayrıca bir değerlendirme toplantısının yapılacağını da belirtildi. Bu da öğrenciler ve çalışanları tüm binaların geçici olarak kapatılmasına varacak kadar sert önlemlerin gündeme getirileceği endişesine yol açtı.

TU’nun öğrenci temsilciliği (AStA), Ver.di işyeri temsilcileri, DGB üniversite grubu, GEW, „TV Stud, IG Metal üniversite gurubu başta olmak üzere tüm bileşenleri „TUtalausfall prevent“ ismi altında bir birlik oluşturarak kitlesel bir eylem gerçekleştirdiler.


Talepler

Foto: Yeni Hayat / Darmstadt

Ödenebilir konut herkes için sağlanmalı: Tehdit altında olan sadece TU’nun bütçe açığı vermesi değil, sıcak bir dairenin maliyeti zaten BAföG’ün ve ücretlerin büyük bir bölümünü tüketiyor. Enflasyonun yüzde 10’nun üzerinde olduğu koşullarda bu durum nasıl devam edecek? Bunun için Studierendenwerk ve Bauverein AG’den daha uygun fiyatlı konut talep ediyoruz. Kira artışlarıda mutlaka sınırlandırılmalıdır.

Burslar ve ücretler iyi bir eğitim, yaşam için yeterli olacak şekilde artırılmalı: Son zamanlarda yapılan bir ankete göre, öğrencilerin yaklaşık yüzde 30’u yoksulluk içinde yaşıyor. BAföG alan öğrencilerin miktarı ise sadece yüzde 11. Herkes zengin bir aileye sahip değil. Bu nedenle BAföG den daha fazla öğrencinin yararlanması sağlanmalıdır. Ebeveynlerden bağımsız olarak bir BAföG ve kışı geçirmek için 1000 avroluk acil destek talep ediyoruz. Buna ek olarak, TU Darmstadt çalışanları, öğrenci olsun ya da olmasın, enflasyonun artış düzeyine göre bir ücret artışı istiyoruz.

Çalışmak zorunda olan öğrencilerde dahil olmak üzere İşten çıkarma olmamalı, süreli iş sözleşmeleri süresiz olarak uzatılmalı: Çalışanlar pahasına tasarruf yapılmamalıdır. Geçici statüye sahip işçiler mevcut duruma kurban edilmemeli, süresiz iş sözleşmesi tanınmalı ve tüm çalışanlara toplu sözleşme üzerinden ödeme yapılmalı.

Eğitim ve araştırma için gerekli olan harcamalardan tasarruf yapılmamalı, Üniversite açık kalmalı: Eğitim ve araştırma, tüm fakülte ve bölümlerin kapatılmasına varacak kadar tehdit altında. Büyük ölçekli teknik tesislerin ve laboratuvarların kapatılması tehdidi, araştırma projelerinin çalışmalarını engelleyecek. Bu olmamalı, öğretim canlı olarak gerçekleştirilmeye devam etmeli.

Üniversitelerin çalışmalarını rahat bir şekilde sürdürebilecek düzeyde finanse edilmeli, artan maliyet yükünün azaltılması için herkese parasal destek sağlanmalı: TUD 20 milyonun avronun üzerinde bir bütçe açığı ile tehdit altındadır. Çünkü üniversitenin bütçesi mevcut fiyat patlaması yaşanmadan önce belirlenmişti. Bu nedenle Hessen eyaleti hükümeti bu bütçe açığını sübvanse etmelidir Aksi takdirde bu eğitim, araştırma, geliştirme ve bir bütün olarak toplum için ciddi olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Close