Written by 08:55 uncategorized

Avrupa Birliği’nde kadınların üçte biri şiddet kurbanı

siddet

AB’de yaşayan  62 milyon kadının fiziki ve cinsel şiddet kurbanı olduğu açıklandı. Ancak şiddeti kabullenme veya gizlemeye karşı da olumlu gelişmeler var.  Özellikle kuzey ülkelerinde şiddete uğrayan kadınların suç duyurusunda bulunma oranı çok yüksek.
AB Temel Haklar Ajansı müdürü Marten Kjaerum, yaptırılan uluslararası bir araştırmanın sonuçlarına göre Avrupa’da 62 milyon kadının 15 yaşından itibaren en az bir kez fiziki ve cinsel şiddetin kurbanı olduğunu açıkladı. Araştırmada ilk kez tüm AB ülkelerinden tesadüfi olarak seçilmiş yaşları 18-74 arasındaki  1500’er kadına (Luxemburg’da araştırmaya katılan kadın sayısı 900 oldu)   fiziki ,cinsel ve psikolojik şiddetle ilgili kendi deneyleri üzerine sorular yöneltildi. Böylelikle 42 bin kadının katıldığı kapsamlı bir araştırma yapılmış oldu.
Kendileriyle konuşulan kadınların yarısının bir kez cinsel tacizle karşılaştığı belirlendi.  Yüzde 22’si cinsel şiddet uygulayan kişinin eşi, partneri olduğunu açıkladı. Braber yaşadığı kişinin psikolojik şiddetine maruz kalan kadınların oranı ise yüzde 43 oldu. Kadınların üçte biri çalıştığı yerde şefinin, iş arkadaşının veya müşterinin cinsel taciziyle karşı karşıya kaldığını açıklarken yirmide biri 15 yaşından sonra en az bir kez tecavüze uğradığını belirtti.
Şiddet mağdurlarının ‚alt tabaka, yaşamını yoluna sokamamış, feodal kültürden gelen kadınlar‘ diye gözlerden gizlenmesinin, küçümsenmesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Kjaerum, ‚Onlar biziz, bizim annemiz, kızımız, komşumuz.‘ dedi. AB’de kadın sığınma evine giden kadınla şiddet gören kadın arasında büyük fark olduğuna dikkat çekilen araştırmada şiddet nedeniyle doktora giden kadınların şiddetin nedenini anlatmadıkları hatta gizledikleri vurgulandı.
Katılımcılara çocukluklarındaki şiddet dneyimleri de soruldu. Kadınların üçte biri yetişkinler tarafından psikolojik, fiziki ve cinsel şiddete uğradıklarını, cinsel şiddet uygulayanların (yüzde 6 oranında) yabancı erkekler olduğunu söyledi.
Sosyal medyada da kadınlar sözlü taciz ve şiddetle karşı karşıya.  Kadınların 10’da biri sms, mail veya değişik yollarla  tacize uğradıklarını açıkladılar.  Özellikle 18-29 yaş grubundaki kadınlar bu şiddetten en çok etkileniyorlar.
AB çapında 9 milyon kadın ise stalking denilen sürekli izlenme, sms, mail ve telefonla rahatsız edilme ile karşı karşıya. Stalking kurbanları bu sürenin iki seneye kadar uzadığını ve bu süre içinde mail adreslerini, telefon numaralarını hatta evlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.
Şiddetin en yüksek olduğu ülkeler arasında Danimarka (yüzde 52), Finlandiya (yüzde 47), İsveç (yüzde 46) yer alıyor. Polonya, Avusturya ve Hırvatistan ise yüzde 20 ile şiddetin en düşük olduğu ülkeler. Almanya’da bu oran yüzde 35’le  yüzde 33 olan Avrupa ortalamasının üstünde. Bu farkın alkol kullanımının yüksekliğine, belli konuların açıkça konuşulmadan gizlenmesine bağlanabileceğini söyleyen  AB Temel Haklar Ajansı görevlilerinden Joanna Goodey, Kuzey ülkelerinde suç duyurusunda bulunan kadın sayısının çok yüksek olmasının ülkelerin şiddet grafiğini yükselttiğine de dikkat çekti.

SEMRA CELIK

siddet

Close