Written by 16:00 HABERLER

Bürgergeld alanların cezalandırılmasına karar verildi

SPD-Yeşiller-FDP koalisyon hükümeti, Vatandaşlık Parası (Bürgergeld) alanlara yönelik yaptırımların uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Meclis Federal Bütçe Komisyonunu’nda konuyla ilgili yapılan toplantıda yıllık bütçede „önemli düzenlemeler“ üzerinde anlaşmaya varıldı. Üzerine anlaşmaya varılan konuların başında Bürgergeld alanlar, gösterilen bir işe gitmedikleri takdirde cezalandırılacak. Düzenleme başlangıçta iki yıl ile sınırlı olacak. Devamına ilişkin karar Şubat 2026’ya kadar verilecek.

Bürgergeld’deki kesinti planı aralık ayında Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından duyurulmuştu. „Makul bir işi“ reddedenlere verilem yardımlar her seferinde iki aya kadar kesilecek. Daha sonra başka bir iş teklifini reddedenlerin yardımları yine iki ay süreyle kesilecek. Bu durumdan etkilenenlerin sosyal yardımları yılda sekiz aya kadar tamamen iptal edilebilecek.

Kesintinin başlıca nedeni ise hükümeti milyarlarca tasarruf yapmaya karar vermesi. Gösterilen işi tamamen reddedenlere yönelik yaptırımlar sayesinde, Şubat ayı başında kesinleşecek olan bütçeyi yılda 170 milyon Euro tasarruf amaçlanıyor. Başka bir değişle işsiz kalan ve Bürgergeld yardımı alanların sırtından bütçe açığı az da olsa kapatılacak. Askeri harcamalarda kesintiler ise hiç gündeme alınmadı.

Paritätische Verband’ın Genel Müdürü Ulrich Schneider yaptığı açıklamada hesaplamaya tepki göstererek „Bu tamamen gerçek dışı. Yılda 170 milyon Euro tasarruf etmek için yaklaşık 150 bin Vatandaşlık Parası alanın cezalandırılması gerekiyor. Kasıtlı olarak gösterilen işi reddedenlerin sayısı o kadar da fazla değil“ demişti.

Schneider yaptığı açıklamada devamla, geçimlerini güvence altına almak için standart yardımların kesilmesinin bireysel tavsiye ve yardıma bağımlı olan insanları zor durumda bırakacağını ve aşırı borçlanmaya sürükleyeceği gerçeğine dikkat çekerek, alınan kesinti kararının Anayasaya aykırı olabileceğine dikkat çekti. Schneider, Federal Anayasa Mahkemesi’nin 2019 yılında aldığı ve sosyal yardımın yüzde 30’dan fazla kesilemeyeceği yönündeki kararına atıfta bulundu. (YH)

Close