Written by 14:18 HABERLER

Charité çalışanları süresiz grev dedi

Ver.di sendikasının çağırısı ile Berlin’de bulunan Avrupa’nın en büyük üniversite kliniği olan Charité çalışanları, bakım hizmetleri için daha fazla personel alınması talebi ile 22 Hazirandan itibaren süresiz greve çıkacaklar.

Nisan ayında klinikte başlayan uyarı grevlerinde yaklaşık 400 ameliyat iptal edilmişti. Haziranın ilk haftası yapılan grev oylamasında ver.di sendikasında örgütlü Charité çalışanlarının yüzde 96’sı grev lehine oy kullandı. Yapılan oylamanın ardından, ver.di sendikası adına müzakereleri yürüten Meike Jäger “artık işveren temsilcilerinden tüm çalışanları kapsayacak, yükünü hafifletecek olumluluğu hissedilir reel bir teklif bekliyoruz” dedi.

Charité yöneticileri süresiz grev çağrısını eşleştirerek, sorunun Federal politikalardan kaynaklandığını, bunun tüm hastaneleri etkilediğiniyledi. Sendikanın grev çağrısının hastaları etkilediğini belirten hastane yönetimine, klinik çalışanları adına yapılan sendika çağrısında verilen cevap, “daha iyi bakım hizmetleri için bizden daha fazlasına ihtiyaç var” daha iyi çalışma koşulları ve bakım hizmeti gibi, haklı talep için işin durdurulması değil, klinikte varolan koşulların ve yetersizliğin ta kendisidir normal olmayan’ dedi.

Klinikte, özellikle bakım hizmetleri alanında yetersiz personelin bulunması, alanda çalışanlar açısından uzun ve ağır çalışma koşullarını beraberinde getiriyor. Wedding, Mitte ve Steglitz de bulunan Chariténin tüm alanlarını kapsayacak olan grevin erkenden hastalara duyurulması ve enformasyon sağlanması ile eylemin muhtevasının destek bulacağı ver.di tarafından belirtildi.

Sendika, Charité ‘de 2013 yılından bu yana, bakım ihtiyacını karşılayacak asgari personel ile donanım talebinin TİS’lerde yer alması için mücadele veriyor. Charité yönetimi ise talep edilen bakıcı hizmetleri için 600 ek personelin mevcut olmadığını ve kendilerine çok pahalıya geldiğini belirtiyor, sorunun Federal yasalar ile halledilmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.

13 bin çalışanın olduğu klinikte grev sonucu Charité’nin mali kaybı yarım milyon Euro civar olacak. Sendikalarının desteği ile greve çıkacak olan Charité klinik çalışanları, 22 Haziran grev günü yapmayı planladıkları büyük eylem için kamuoyuna yönelik ‘Bizim çok olmamız, herkes için en iyi olandır’ başlığı ile çıkardıkları bildirilerinde, eylemimiz daha iyi iş koşulları için, daha iyi hasta bakımı yapabilelim diye! Her insanı ilgilendiren bu konuda, daha iyi hasta ve bakım ihtiyacı gerekli ve imkanlıdır diyen herkesi eylemimizle dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz” deniyor.

Ayrıca 24 Haziran günü Almanya’da bulunan hastanelerdeki personel açığına dikkat çekmek için Almanya çapında 162 bin hastane çalışanının yapacağı on dakikalık bir eylem gerçekleşecek. (YH)

Hartz-IV alan her iki kişiden birinin süresi dört yılı aşıyor

Hartz-IV yardımı alan yaklaşık üç milyon insanın durumu kalıcılaşıyor. Welt am Sontag gazetesinin federal iş ajansının kalıcılık süresi istatistiği adı altında gerçekleştirdiği ve kamuoyuna sunduğu rapora dayanarak yaptığı habere göre, ortalama 2,79 Milyon Hartz-IV yardımı alan insan, dört yıl ve daha fazla süre devlet desteğine bağımlı durumda. Bu Hartz-IV yardımı ile geçinenlerin ortalama yüzde 46‘sı.

Hartz-IV yardımı ile geçinenlerin yüzde 64’ünün ise yardım alma süreleri iki yılı aşıyor. Verilen rakamlar 2014 yılı sonu yapılmış anketlere dayanıyor.

Durmdan etkilenenler özellikle Doğu eyaletlerinde ve Ruhr bölgesinde yaşayanlardan oluşuyor. Tühringen dışındaki diğer eyaletlerin kotası yüzde 50’yi aşmış durumda. Bayern ve Baden Württemberg’te ise her 3 kişiden biri, dört yılı aşkın bir süre Hartz-IV yardımına muhtaç durumda. Almanyada işsiz kalan her dört kişiden biri direk Hartz-IV yardımına düşüyor. 2014 yılı itibariyle bu kişilerin sayısı 625 bini aşıyor. Geçtiğimiz yıl 2,65 milyon kişi işini kaybetmiş, bunların arasında özellikle kısa süreli ya da düşük ücretli işlerde çalışanlar, durumdan en fazla etkilenenler olmuştu. (YH)

Close