Written by 09:04 Allgemein

Cinayetlerin üstü örtülmek isteniyor

Sol Parti Federal Parlamento Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dağdelen:

Irkçılar tarafından seri cinayetler işlendiğinin ortaya çıkmasında bu yana aslında hiçbir şey aydınlığa kavuşturulmuş değil. Özellikle siyasi anlamda sorumluluk üstlenilmemiştir. Şimdi de sadece bir Anayasayı Koruma Örgütü’nün Başkanı Heinz Fromm kurban edilerek, işin üstü kapatılmak isteniyor.

Birincisi, Fromm bu cinayetlerin siyasi sorumlusu değildir. Bu nedenle sadece onunla sınırlı kalmaması, siyasi sorumlularının da hesap vermesi gerekiyor.

İkincisi, bu görevden alma, olayın arkasında kimler olduğunun ortaya çıkarılması açısından da bir başlangıç olmalı.

Bu nedenle, bir bütün olarak cinayetlerin işlenmesinde hangi kurumların ve politikacıların sorumlu olduğunun kuşkuya yer bırakmayacak derecede aydınlığa kavuşturulması ve hesap sorulması gerekmektedir.

Cinayetle ilgili tüm dosyalar sadece Araştırma Komisyonu üyelerine değil, bütün kamuoyuna açılmalı. Ancak böyle gerçekleri öğrenebiliriz.

İmha edilen dosyalarda neler olduğu açıklanmalı ve bunları imha edenlerden hesap sorulmalıdır.

Biz daha başından itibaren cinayetlerin arkasında kimlerin olduğunun gerçekten açığa çıkarılamayacağı konusundaki endişelerimizi kamuoyuna açıklamıştık. Zaman bizi haklı çıkardı. Çünkü, NSU terör örgütü ortaya çıkarıldıktan kısa bir süre sonra, Müslümanlar üzerine yapılan bir araştırma üzerinden sağ-popülist bir kampanya başlatıldı.

Keza, cinayetlerin ortaya çıkmasından sonra, sözüm ona bütün partiler NPD’nin yasaklanmasını gündeme getirdiler. Ama bugüne kadar bu konuda da atılmış bir adım yok. Atılabilmesi için öncelikli olarak bu parti içindeki ajanların geri çekilmesi gerekiyor. Buna da yanaşılmadığı için yasak konusunda somut bir adım atılmıyor.

Close