Written by 12:04 ÇALIŞMA YAŞAMI

Daimler’de çalışanları yıldırma taktiği

Stuttgart İş Mahkemesi’nde görülmeye başlanan bir dava, Daimler AG yönetiminin çalışanlarına karşı nasıl bir baskı politikası izlediğine ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Davanın konusu, şirketin, ‚Plattform Job Forum‘ adı verilen uygulamayla ‚çalışanları motive etmek‘ adı altında, uzmanı olmadıkları işlerde görevlendirerek onları çıkışa zorlamak. Bir Daimler çalışanı tarafından açılan davaya konu olan bu uygulamaya karşı, yaklaşık 50 çalışanın daha iş mahkemesine başvurması da bekleniyor.

Daimler AG tekelinin sözkonusu uygulamasının, kendi isteğiyle paralı çıkışa razı olmayan çalışanları kapsadığı belirtiliyor.

Daimler AG, daha önce kamuoyuna yansıyan tasarruf planları kapsamında mühendislerden başlayarak büro çalışanlarının sayısını azaltmayı ve 2025 yılına kadar 20 binden fazla çalışanın işine bir şekilde son vermeyi ve bu şekilde yaklaşık 6 milyar euro tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Şirketin bu planı hayata geçirmek için çalışanları önce çok paralı çıkışla ikna etmeye çalıştığı, kabul etmeyenleri ise yıldırmak üzere ‚Job Forum‘ planına sokarak faklı işlere gönderdiği belirtiliyor. İş mahkemesine yansıyan davada çalışanın avukatı, şirketin sözkonusu uygulamasının çalışanları yıldırma taktiği olduğunu belirterek, bu hukuksuz uygulamanın sona erdirilmesini talep ediyor.

Açılan ve açılması muhtemel davalarla birlikte alevlenen tartışmalar üzerine işyeri temsilciliği başkanı Brecht, 2022 yılına kadar bu uygulamanın devam edeceğini açıkladı. İşyeri işçi temsilcisi Carmen Klitsch-Müller de, bu yöntemin uzun süredir uygulandığına ve 30 çalışanın bu program dahilinde ‚motive olmuş şekilde“ tekrar eski işlerine döndüğü belirterek, bunun kötüye kullanılmaması için çaba harcadıklarıni belirtti. Ancak çalışanlar ve bazı işçi temsilcileri bu görüşü katılmadıklarını, bu programa dahil edilenlerin bir daha eski işine dönemediklerini belirtiyorlar. Verilen bilgilere göre sözkonusu Job Forum programı kapsamında, paralı çıkışa ‚hayır‘ diyen çalışanların, bulundukları işlerden alınarak kalifiye olmadıkları işlere yerleştirildiği ve bu şekilde bıktırılarak işverenin talebini kabule zorlandığına dikkat çekiliyor. Ayrıca zzun süreli hasta olan işçilere de benzer yöntemlerle çıkışların verildiği de hatırlatılırken, böyle bir programa işyeri temsilciliğinin onay veriyor olması da tepki topluyor.
(Stuttgart/YH)

Close