Written by 08:00 HABERLER

Dayanışmacı temel gelir

SPD, sosyal güvenlik sistemini yeniden düzenlemek için tartışma başlattı. “Hartz IV’ün zamanı doldu” diyen SPD, “dayanışmacı temel gelir” başlığı altında işsizleri ucuz işgücü olarak çalıştırma fikrinden vazgeçmiyor. Birlik partileri (CDU/CSU) ve işveren örgütlerinin, “yanlış yol” diye eleştirdikleri “dayanışmacı temel gelir” önerisinin tartışmanın başlangıcı olduğuna dikkat çeken SPD, “Birlikte doğru yolu bulabiliriz” diyor.

Hartz IV yasasının yürürlüğe girmesinin 14. yılında sosyal demokratlar sosyal güvenlik sisteminin yeniden düzenlemek üzere kolları sıvadılar. İşsizler üzerinde ciddi bir baskı oluşturmanın aracı olan Hartz IV’ün “bir kusur” olduğunu söyleyen Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Müller, “Önerimle Berlin’den tüm Almanya’ya bir sinyal gönderiyorum ve herkesi tartışmaya katılmaya çağırıyorum” dedi.

SOSYAL İŞ PİYASASINI GÜÇLENDİRME…

SPD ve CDU/CSU arasında imzalanan koalisyon sözleşmesinde “sosyal iş piyasasını canlandırmak” için 4 milyar Euro tutarında bir bütçe öngörülüyor. Koalisyon partileri bu meblağ ile 150 bin işsizi sosyal iş piyasasına kazanmak için hazırlanacak “iş piyasası programına” harcamak istiyorlar.

Müller, gündeme getirdiği “dayanışmacı temel gelir” önerisinin yıllık 500 milyon Euro’ya mal olacağını belirttiği açıklamasında, “bu aynı zamanda yeni bir yönelimin de başlangıcı olacak” dedi.

Hartz yasalarının yürürlüğe girmesinin zamanında gerekli bir araç olduğunu da söyleyen Müller, “O dönem ülkemizde işsizlik sürekli artıyor ve sanayimizin rekabet gücü düşüyordu. Bu nedenle acil atılması gereken adımlar kaçınılmazdı. Bütün olumlu yanlarına rağmen Hartz Yasalarının kusurlu olduğunu görmemiz ve bu kusuru ortadan kaldırmak için adım atmamız gerekiyor” dedi.

SPD’Yİ KURTARMA PLANI MI?

Koalisyon partilerinin Müller’in önerisinden bağımsız planladıkları “sosyal iş piyasasını güçlendirme programı” özellikle bu alandaki personel açığını kapatmayı hedefliyor. Müller ise önerisiyle özellikle Hartz yasalarının yürürlüğe girmesinden sonra SPD’nin sönen yıldızını yeniden parlatmayı hedefliyor. Nitekim bu yasaların yürürlüğe girmesiyle birlikte SPD federal düzeyde olduğu gibi eyalet düzeyinde de sürekli oy kaybetti ve birkaç eyalet dışında birçok eyalette üçüncü ve dördüncü parti konumuna geriledi.

Tabi öneri hayat bulursa parlayan sadece SPD’nin yıldızı olmayacak. Şimdilik kamu alanıyla sınırlanması öngörülen program ilerleyen yıllarda özel sektöründe işine yarayacak şekilde düzenleneceği şimdiden söylenebilir.

KAMU İÇİN UCUZ İŞ GÜCÜ

Koalisyon sözleşmesinde “sosyal iş piyasasını canlandırmak” için 150 bin uzun süreli işsizin tam gün, sosyal sigortalı ve asgari ücret karşılığı istihdamı hedefleniyor. Bu işler uzun süreli işsizlere sunulacak ama Hartz IV uygulamasında olduğu gibi zorunluluk arz etmeyecek. Kişi kendine sunulan işi kabul etmezse Hartz IV almaya devam edecek, kabul ederse iş sahibi olacak.

Aylık 1200 Euro civarında olması planlanan ücretin yetmemesi durumunda şimdi olduğu gibi Hartz IV’e yasası kapsamında ek ödemeler (ev yardımı vb) yapılacak.

Müller’in önerisi de aynı yönde: Uzun süreli işsizlere teklif edilecek işlerin tümü yerel veya eyalet düzeyinde kamuya ait ve kamu yararına işler olacak. Müller, eşya çöpünün toplanması, parkların temizlenmesi, yeşil alan düzenlenmesi, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için refakat ve alış veriş yardımı, yalnız çocuk yetiştirenler için bebek bakımına yardımcı olmanın yanı sıra mülteci yurtlarında yardımcı görevlere üstlenmek, spor kulüplerinde antrenörlük yapma gibi işler içinde “dayanışmacı temel gelirin” ödenebileceğini söylüyor.

YANLIŞ YOL..

Birlik partileri CDU/CSU ve işveren örgütleri, Müller’in getirdiği öneriyi “yanlış yol” diye eleştirdiler. Kamuda destekli işlerin artırılmasının yanlış bir sinyal olduğunu söyleyen Alman İşverenleri Birliği Başkanı Ingo Kramer, “Özellikle son yıllarda kalifiye elaman açığı sürekli büyümekte. Bu durumda kamu destekli iş piyasası yaratmak kalifiye elaman açığının daha fazla büyümesine yol açacaktır. Hedef bütün işsizleri iş piyasasına kazandırmak olmalı” dedi.

Birlik partileri ise koalisyon sözleşmesindeki maddenin özel bir anlaşma olduğunu ve bütün Almanya’da kalıcı bir yöntem olarak gündeme getirilemeyeceğini açıkladılar.

Görüldüğü kadar Müller’in önerisi bir süre daha tartışılacağı gibi asıl olarak koalisyon sözleşmesinde “kamu ili sınırlı” tutulan maddenin özel sektörü kapsamasının önünün açılması olacağı şimdiden söylenebilir.

Close