Written by 11:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

Demir-Çelik’te TİS imzalandı

AYHAN ZEYTİN

Müzakere Komisyonu 16 Aralık’ta müzakere sonucunu kabul etmişti. Bu sonuç 10 Ocak’a kadar Fabrikalarda tartışıldı. Salzgitter’de müzakere sonucu hemfikir olarak reddedilirken, Bremen ArcelorMittal fabrikasında ise onaylayan ve reddeden oylar pat şekilde çıktı, iki kişi de çekimser oy kullandı. Thyssen-Krupp’ta oylama neredeyse pat çıkacaktı (oylamada bulunan sendika temsilcileri 80 evet – 70 hayır oyu kullandı). Anlaşılan müzakere sonucu pek öyle sunulduğu gibi herkes tarafından kabul görmüyor.

TİS Komisyonu 11 Ocak Perşembe günü bir araya gelip kararını belirledi. TİS Komisyonunda 52 fabrika temsil ediliyor. 12 işletmenin komisyon üyeleri fabrikalarındaki tartışmaları ve yapılan oylamaların sonuçlarını sundular. Gazetemize gelen haberlere göre oturum hararetli geçti. 81 komisyon üyesinin bulunduğu oturumda 69 evet, 14 hayır oyu ile müzakere sonucu kabul edildi.  Aynı sonuç Doğu Almanya Demir-Çelik sektörü içinde bağıtlandı.

HANGİ KONULAR TARTIŞILDI

En çok tartışılan ve eleştirilen konu, TİS müzakere sonucunun sanki bağıtlanmış ve herşey bitmiş gibi bütün kanallardan bu şekilde sunulması idi. İkinci bir konu 13 ay gibi uzun bir süre için elde edilmeyen ve tabelaya etki yapmayan –sıfır- anlaşma. Diğer bir konu iş saatlerinin azaltılması konusundaki elde edilmeyen iyileşme. Enflasyonu denkleştirme primini ve taleplerde olmamasına rağmen yapılan anlaşmada ATZ’lere çıraklardan daha düşük verilmesi tartışılan konulardandı.

Hararetli geçen tartışmada ve oylamaya geçilmeden önce müzakere başkanı Knut Giesler’in “biz TİS Komisyonu üyeleri olarak çalıştığımız işletmelerdeki üyelerimizin isteğine ve kararına göre burada karar vermeye kalkarsak, o zaman TİS Komisyonu’na gerek kalmaz” dediği gelen haberler arasında. Bazı TİS Komisyonu üyelerini ikircime de sokan “süresiz bir grev için yapılacak bir oylamada tüzüğümüz gereği üyelerimizin en azından yüzde 75’i evet demesi gerekiyor. Tahminlere göre buna erişilemeyeceği için elde edilen sonucun da kaybedileceği” tehditleri savrulduğu belirtiliyor. Akla ister istemez şu soru geliyor: Birçok Fabrikada müzakere sonucu tartışılmış ve daha çok sendika temsilcilerinin, o da hepsinin katılmadığı veya katılamadığı toplantılarda tartışılmış ve ortaya çok az bir farkla kabul onayı çıkmış. Diğerlerinde durum nasıl? TİS dönemi başlamadan önce Haziran ayında bütün fabrikalarda yapılan ankete 11 bin kişiden fazla katılım oldu. Onlara bu TİS döneminde beklentiniz ne? En çok neyin talep edilmesini istiyorsunuz? gibi sorular soruldu.  Şimdi müzakere sonucu kabul edilsin mi veya edilmesin mi diye sorulsa sonuç nasıl olacaktı? Mademki üyeler için TİS yapılıyor, o zaman bu soru niye sorulmasın?

Bağıtlanan TİS anlaşmasına göre: 

  • Ocak 2025’ten itibaren Eylül sonuna kadar ücretlere ve çıraklar için yapılan zam yüzde 5,5. Yani anlaşma 22 ay için. Aralık 2023‘ten itibaren bu yılın sonuna kadar13 ay için ücret artışı olmayacak.
  • Yaşlılıkta kısmi emeklilik (ATZ) sözleşmesi ve İş güvencesi sözleşmesi (“Beschäftigungssicherungstarifvertrag”) uzatılacak
  • 1.500 € Enflasyonu denkleştirme pirimi (çıraklara 1000 €) ocak ayında ödenecek. Şubat’tan Kasım’a kadar her ay 150 € pirim (çıraklara 80 €). Toplam 3.000€. Şubat- Kasım ödemeleri her Fabrikada değişik olabilir. Örneğin Bremen’de 450 € Nisan’da, 450 € Haziran’da ve 600 € Eylül’de ödenecek.
  • Bazı işletmelerde çalışanlar TİS dönemi haricinde Enflasyonu denkleştirme pirimi aldıkları için, 3000 €’ya kadar olan bölümü netalacaklar. Geriye kalan bölümü brüt alacaklar.
  • İş saatlerinin düşürülmesi kişisel ve kollektif olmak üzere ikiye ayrılıyor: 2025 yılından itibaren geçerli olacak sözleşme için bu yılın haziran ayının sonuna kadar bazı konular hakkında kesinlikler sağlanacak.

Saarland Demir-Çelik TİS anlaşması 29 Şubat 2024’e kadar sürüyor. Buradaki müzakereler şubat sonunda başlayacak.

Close