Written by 12:54 ÇALIŞMA YAŞAMI

Deutsche Post ucuz paket firması Delivery ile birleşecek

Deutsche Post Delivery firmasıyla birleşiyor. Yüzlerce büro çalışanının işsiz kalmasına yol açacak birleşme, Delivery’de ücretler düşük olduğu için ücretlerin aşağıya çekilmesine de hizmet edecek. Ver.di sendikası Mart ayı sonuna kadar yapılacak görüşmelerde Delivery personelinin Deutsche Post ücret sözleşmelerine göre üstlenilmesi için çaba harcanacağını bildirdi.

Alman posta işletmesi Deutsche Post AG, tüm protestolara rağmen ucuz paket dağıtım servisi Delivery ile birleşecek. Tekel tarafından yapılan açıklamada birleşmenin Nisan ayında gerçekleşeceğinin umulduğu belirtildi. Birleşme sonrası büro hizmetlerinin birleştirilmesi ve 10 Delivery dağıtım merkezinin kapatılması sonucu yüzlerce büro çalışanının işsiz kalacağı tahmin ediliyor.

Deutsche Post AG şefi Frank Appel’in tasarruf planının bir parçası olan birleşme ile mektup ve paket servisindeki karın en az yarım milyar Euro arttırılması planlanıyor. Deutsche Post AG’nin bu planına karşı tekel işyeri işçi temsilciliği Delivery personelinin eşit işe eşit ücret alarak çalıştırılması için mahkemeye başvurdu. Önceki hafta Düsseldorf’da görülen davada anlaşmaya varılamadı.

Tekel şefi Appel, birleşmenin en kısa zamanda gerçekleşmesi için çaba harcandığını ancak Deutsche Post AG ile DHL’e bağlı Delivery firmasının birleşmesiyle oluşan işletmenin organizasyonunun nasıl düzenleneceğinin henüz kesinlik kazanmadığını bildirdi.

AYNI İŞ DÜŞÜK ÜCRET

2018 yılında, mektup dağıtım alanında Delivery firmasıyla birleşileceği açıklanmıştı. Sendikalar o zaman da Deutsche Post AG’nin ücret sözleşmelerini delmek için bu girişimde bulunduğu endişesini dile getirmişlerdi. Paket dağıtım alanında planlanan birleşmenin gerçekleşmesi halinde, tekel, iki ayrı fimanın farklı koşullarda ve farklı ücretlerle çalışan işçilerinden oluşacak bir firmayla karşı karşıya kalacak. Bundan etkilenenler de çoğunlukla daha iyi kondisyonlarla çalışan Deutsche Post AG çalışanları olacak. Tekelin eski işçileri sendikayla imzalanan sözleşmelere göre ücret alırken Delivery’nin yaklaşık 13.000 çalışanı eyaletlerde lojistik alanında ödenen ücretle yani Deutsche Post AG’nin ödediğinin dörtte biri düşük ücretle çalışacaklar. Yeni firmada çalışan iki firmanın işçilerinin haftalık ve günlük çalışma süreleri de birbirinden farklı.

Şimdiye kadar, iki dağıtım şirketi birbirinden tamamen ayrı çalışıyor- örneğin araçları, iş giysileri veya dinlenme odaları ayrı ayrı. Bu nedenle sendika ver.di Delivery personelinin Deutsche Post AG’nin Toplu İş Sözleşmesi’ne dahil edilmesini istiyor. (YH)


„Ver.di ve Deutsche Post AG, 14 Ocak 2019’da toplu iş sözleşmesine başladı. ver.di, bir yandan müzakerelerde, DHL Delivery GmbH’nın yaklaşık 13.000 çalışanının Deutsche Post AG’nin yerel toplu sözleşmelerine göre çalıştırılmasını talep ediyor.

İkinci olarak da sendika Deutsche Post AG’de yürürlükte olan koruma sözleşmelerinin uzatılması konusunda görüşme sürdürecek. Mektup ve paket vb. hizmetlerin yabancı firmalara verilmesine karşı korumanın yanı sıra Deutsche Post AG’deki sürücü hizmetinin korunmasına ilişkin düzenlemeler 31 Aralık 2018’de sona erdi. ver.di ve Deutsche Post AG, bu süreyi 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatmaya karar verdiler. Aynı zamanda, TİS tarafları, DHL Delivery GmbH çalışanlarını Deutsche Post AG’ye devretmek ve tüm koruma sözleşmelerini uzatmak için üç ay içinde Mart ayının sonuna kadar görüşmeyi kabul etti.

Sendika, taleplerini dayatmak, Delivery işçilerinin Deutsche Post AG sözleşmelerine göre ücretlendirilmesi ve paket, mektup servisinin yabancı firmalara verilme yasağını içeren koruma sözleşmelerinin uzatılması için mücadele edileceğini bildirdi. İki firmanın birleşmesi sonrası büro çalışanlarının işyerlerinin yok edilmesine de karşı çıkılıyor. (YH)


Paket firmalarında durum berbat

Federal Gümrük Dairesi’nin değişik paket firmalarının sürücülerine yönelik baskını Hermes, GLS, DPD, DHL gibi firmalar için muhtemelen mahkemeyle sonuçlanacak. Ehliyetsiz araç kullanan, sahte pasaportla ve çok düşük ücretle çalışan sürücüler paket firmalarındaki durumu bir kez daha ortaya koydu.

Aslında firmalar ani baskınlar yapılacağı Noel öncesi bizzat Kuzey Ren Vestfalya Çalışma Bakanı Karl-Josef Laumann (CDU) tarafından uyarılmışlardı. Ancak Noel trafiği içinde baskının yapılamayacağından yola çıkarak uyarıyı dikkate almadılar. Halbuki bakan özellikle işin çok olduğu bu dönemde kayıt dışı ve kötü çalışanların artacağından yola çıkarak baskın yapılmasını planlamıştı. İki ay sonra 8 Şubat’ta yapılan baskınlar, tahminlerin doğru olduğunu ortaya koydu: ülke çapında yapılan 2923 gümrük görevlisinin katıldığı baskınların sonucu oldukça çarpıcıydı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜLER

Örneğin, Bremen’de Moldavalı işçiler sahte pasaportla çalıştıkları için tutuklandılar. Polisin aradığı iki suçlu Dresden’deki baskında gümrük memurları tarafından yakalandı. Hannover, Osnabrück ve diğer şehirlerde, sık sık dolandırıcılık ve kayıtdışı çalışma vakalarıyla karşılaşıldı. Federal Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 74 cezai ve idari dava başlatıldığı açıklandı. Baskının doruk noktası ise Giessen’de yaşandı: Ehliyetsiz araç kullanan iki ‚yabancı‘ sürücü yakalandı. Bunların yanında paket servislerinin işlediği ortak suç, sektörde çok düşük ücretlerle işçi çalıştırılması oldu. Gümrük memurları, sürücülerin yasal asgari ücretin oldukça altında çalıştırıldığını belirlediler. Kontrol edilen sürücülerin en az yüzde 17,6’sının damping ücretleriyle çalıştığı ortaya çıktı.

Baskın sonuçlarının henüz tamamlanmadığını bildiren Federal Gümrük Dairesi sözcüsü, büyük paket firmaları için taşeronluk yapan küçük işletmelerde durumun çok daha kötü olduğunu söyledi. Baskın yapılan 356 küçük-büyük firmayla ilgili olarak yapılan ilk değerlendirmede, kurye hizmeti veren firmaların üçte birinde çok düşük ücret ödendiğne dikkat çekildi.

DAMPİNG ÜCRETLER YAYGIN

Asgari ücretin nasıl ihlal edildiği sektörde örgütlü ver.di sendikası tarafından şöyle açıklanıyor; bir işçi 8 saat çalışıyormuş gibi gösteriliyor, aslında ise 12 saat çalıştırılıyor. Özellikle küçük taşeron firmalarda veya sözde serbest meslek sahibi olarak kendi firmasında paket dağıtanlarda günlük çalışma süresinin belirlenmesi ise neredeyse imkansız. Sürücüler araçlarındaki paketler bitinceye kadar çalışmak zorundalar. Sektörde örgütlenme oranının düşük olması ve ücret dampingiyle çalıştırılanların büyük kısmının dış ülkelerden gelmesi sömürünün daha da yoğunlaşmasına yol açıyor. (YH)

Close