Written by 10:03 KÜLTÜR

DİDF Bielefeld 50. yılını kutluyor

1973 yılında açılan ve daha sonra DİDF’in kuruluşuna öncülük eden Bielefeld Demokratik İşçi ve Öğrenci Derneği bugün 50. yılını kutluyor.

SELÇUK KOZAN

60’larda başlayan göç kapsamında 70’li yıllara gelindiğinde Almanya’daki Türkiyeli işçilerin sayısı da gittikçe artıyordu. Dil ve hukuki sorunların yanı sıra zor koşullarda yaşayan işçiler, kültürünü dilini bilmedikleri bir ülkede yaşamlarını kurmakta zorlanıyorlardı. Sorunlarını dile getirebilecek ne bir kurum ne de kendilerini ifade edecekleri bir alan vardı. 70’lerde Türkiye’de büyüyen işçi hareketi ister istemez, Almanya’daki Türkiyeli işçileri de etkiliyordu. Bir süre sonra Türkiyeli öğrenciler ve göçmen işçiler, artan sorunlar ve ihtiyaçlar üzerinden örgütlenmeye yöneldiler. Bu dönemde Köln Ford fabrikasında başlayan grev kamuoyunda büyük bir yankı uyandırır. Bu grev aynı zamanda işçilerin örgütlenme fikrinin gelişmesinde büyük bir rol oynar. DİDF Bielefeld derneği böyle bir dönemde kurulur. Çoğunluğu genç olan işçi ve öğrenciler 1973’te derneğin kuruluşu ilan ederler. Bir araya gelen işçiler, öğrenciler ve kadınlar bir taraftan sorunlarına çözüm ararken, diğer taraftan gözü kulağı geldikleri ülkenin sınıf mücadelesindedir. Gittikçe kitleselleşen dernek ağırlıklı olarak Türkiye’deki meseleleri gündemine alsa da, fabrikalarda yaşanan grevler hak alma mücadelesi sürecinde sendikalarla tanışma ve oralarda da ilişki kurmaya başlaması, aynı zamanda buradaki mücadelenin de bir parçası olma bilincini de yavaş yavaş gelişir. Birçok dernek üyesi işçi sendikalara üye olmaya başlar.

Bielefeld DİDF kurucularından Durmuş Alıcı

Sendika ve Alman demokratik örgütleriyle ilişkiler geliştikçe, yaşadıkları ülkenin sorunları ve özellikle göçmen işçilerin içinde bulundukları koşullar farklı platformlarda gündeme getirilir. 1980’de Almanya’nın birçok kentinde kurulan diğer derneklerin biraraya gelmesiyle DİDF Köln’de kurulur. Bielefeld bir anlamda birçok bölgede derneklerin kurulmasına ve daha sonra federasyonunda kurulmasına öncülük etmiş olur. Bu anlamda bugün 50. yılını kutlarken, yarım asırlık bir mücadele birikimiyle hem göçmenler arasında ve hem de Alman demokratik kurumlar arasında önemli bir saygınlık kazanmıştır. İlk yıllarında dernek çalışmasına büyük emekleri olan işçilerin büyük bir kısmı bugün aramızda değil. Aramızda olanlar bugün halen ileri yaşlarına ve sağlık sorunları olmasına rağmen halen katkı sunmaya devam ediyorlar. Bunlardan birisi de 50 yıldır aktif mücadele edenlerden birisi de Durmuş Alıcı.

Durmuş Alıcı o günleri şöyle anlatıyor: “1973’te işçi alımı sona erdiğinde Almanya’da işçi sayısı 600 bine, aileleriyle birlikte de 900 bine ulaşmıştı. Bielefeld’e gelenler genelde döküm, metal, gıda, deri ve tekstil alanında çalışıyordu. Yabancı bir ülkede yaşamanın zorlukları ve özellikle dil bilmemek en büyük sorunlardan biriydi. İnsanlar birbirlerine yakın durması ve sorunları çözmek için daha fazla birlikteliğe ihtiyaç duyuyorlardı. Türkiye’de 1961- 1973 yılları arasında gelen aydınlanmış, ilerici, demokrat işçi ve öğrenciler vardı. Bu arkadaşlar kendi aralarında bir birlik oluşturmuşlardı. Farklı konularda bilgilendirme toplantıları yapıyor ve bildiri çıkarıp dağıtıyorlardı. Sorunları olan işçilere ve onların ailelerine birçok konuda yardımcı oluyorlardı. Tercümanlık, doktor, resmi daireler ve işyerlerinde yaşanan sorunlar vb. gibi… Bu arada bir araya gelmenin olanakları tartışılıyordu. 1973 yılında işçi ve öğrencilerden oluşan bir grup arkadaş tarafından derneğin kurulmasına karar verildi. Türk, Kürt ve diğer milliyetlerden işçiler ve emekçiler tarafından İşçi ve Öğrenci Derneği kuruldu. FİDF’ten sonra ilk kurulan dernektir. O günden bugüne kadar, din, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmadan ırkçılığa, ayrımcılığa, sosyal kısıtlamalara ve savaşa karşı mücadelesini sürdürüyor. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve aramızda olmayan arkadaşları bir kez daha anarken, ulaşamadığımız arkadaşlarımızı da şenliğe bekliyoruz.”

O yıllarda birçok dernek kurulmuştu. Bugün o derneklerin büyük çoğunluğu kapandı. DİDF Bielefeld yarım asırlık bir örgüt olarak halen mücadelesine devam ediyor. 12 Kasım’da yapılacak şenlik için hazırlıklar sürerken, aynı zamanda kuruluşunda yer alan ve sonrasında üye olup emek veren eski üyelerini de biraraya getirmeye çalışıyor. Yönetim kurulu tarafından yapılan çağrıda, “yarım asırdır mücadele eden ve bu mücadeleyi bugüne kadar omuzlayan, şu anda aramızda olan ve olmayanların büyük emekleri inkar edilemez. Bundan sonra da yeni kuşaklar bu mücadeleyi daha ileriye taşıyacaklarından hiç kuşkumuz yok. Bütün dostlarımızı ve ulaşamadığımız eski üyeleri, Bielefeld ve çevresindeki tüm emekçileri ve gençleri şenliğimizde görmek isteriz” denildi.

Close