Written by 17:19 POLITIKA

DİDF: DAVA partisi önyargıları körükleyecektir!

Almanya Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Genel Başkanı Zeynep Sefariye Ekşi yaptığı açıklamada, AKP’ye yakınlığıyla bilinen bazı siyasetçiler tarafından kurulan DAVA partisine tepki gösterdi. Partinin kuruluşunun önyargıları körüklemeye hizmet edeceğine dikkat çeken Ekşi, şunları ifade etti: “Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch) adı altında bir grup Türkiye kökenli tarafından kurulan DAVA, Türkiye’deki AKP ve R. Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla tanınan isimler olduğu biliniyor. İlk hedeflerinin baraj sınırı olmayan Avrupa Parlamento seçimlerine katılmak olduğunu açıklayan parti, medya üzerinden ‘Türk ve Müslümanlara’ oy çağrısı yapıyor. Almanya’da Türk hükümetinin uzantısı olarak parti kurulma yeni değil. Daha önce de benzer partiler kurulmuştu. Ne var ki aldıkları oyların bir karşılığı olmamıştı.

Almanya’da yaşayan 3 milyonun üzerinde Türkiyeliden 1,5 milyonu Alman vatandaşı ve oy hakkına sahip.  DİDF olarak bu ülkede yaşayan Türkiye kökenlilerin kendi sorunları ve talepleri için Alman emekçileriyle ortak mücadelenin parçası olmalarını ve aktif politika yapmalarını her zaman savunduk ve teşvik ettik. Bunu araçlarından olan Alman vatandaşlığına geçme çağrıları yaptık.

Sorunların daha da arttığı günümüzde dini, milliyeti ve dili ne olursa olsun tüm emekçilerin birliği oldukça önemli. Ulusal ve dini farklılıklar üzerinden düşmanlaştırma politikaları, önyargıların kışkırtılması bu birlikteliğe zarar verecektir. Bu nedenle Almanya’da ‘Türk ve Müslümanlar’ olarak birleşme çağrısı bölücülük ve ayrımcılıktır. Bu türden anlayış ve örgütlenmeler geçmişte olduğu gibi bugün de birlikte yaşama zarar veriyor.

İki haftadır Almanya sokaklarında yüzbinlerce, milyonlarca insanın katılımıyla ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, faşizme karşı eylemler yapılıyor. “Tersine Göç” ettirilmek istenenlerin biz göçmenler olduğu bilindiği halde Alman halkının, gençliğinin, kadınlarının verdiği mücadele umut veriyor. Biz Türkiye kökenli göçmenlerin, otoriter rejimin uzantısı kişiler tarafından etnik kimlik ve inanç üzerinden kurulan bir partiye ihtiyacı yok. Sokaktan yükselen sese kulak vererek, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı birleşik bir mücadeleye ihtiyacımız var. Bunu başarabildiğimiz takdirde hiç kimsenin kimliğinden, inancından, ten renginden ötürü ayrımcılığa uğramadığı bir ülke kurmak mümkün.

Kurulduğu 1980’den bu yana Almanya’da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadelenin parçası olan Federasyonumuz DİDF, tam da bu önemli süreçte önyargıların körüklenmesine neden her türlü partiye karşı net ve açık tutum alınması çağrısı yapıyor.

Her türden ayrımcılığa, kutuplaşmaya, bölünmeye yerli ve göçmen emekçilerinin birliğini sağlamak tek çözüm yoludur.”

Close