Written by 08:00 HABERLER

DİDF temsilciler toplantısı yapıldı

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) temsilciler toplantısı bu yıl pandemi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşti. 29 bölgeden yaklaşık 100 delege ve misafirin katıldığı toplantıda son bir yıl içindeki gelişmeler değerlendirilirken, önümüzdeki süreç için de bir dizi karar alındı.

DİDF temsilciler toplantısı 27 Şubat cumartesi günü koronavirüs nedeniyle online üzerinden gerçekleşti. 29 bölgede yapılan üye toplantılarında seçilen 80 delegenin ve 20’ye yakın misafirin katıldığı toplantıda, DİDF Yönetim Kurulu’nun sunduğu, pandemi dönemindeki gelişmeleri ve çalışmaları değerlendiren raporu üzerinde tartışmalar ve değerlendirmeler sonucu, önümüzdeki sürece ilişkin çalışma planı oluşturuldu.

KORONA SÜRECİ PEK ÇOK ŞEYİ AÇIĞA ÇIKARDI

İçinden geçilen dönemi ekonomik-politik sonuçları açısından değerlendiren DİDF Genel Başkanı Zeynep Sefariye Ekşi, “Bir yıldır koronavirüs nedeniyle yaşananlar, azami kâr kuralıyla yürüyen kapitalist ekonominin ve neoliberal politikaların emekçiler için daha da teşhir olmasını beraberinde getirdi. Pandemi herkesi eşit etkilemedi. Asıl olarak emekçileri, kadınları sarstı. Sağlığın kâr aracı haline getirilmesinin sonuçları daha geniş kesimler içerisinde açık bir şekilde hissedildi. Kısa çalışmalar ve işten atılmalarla emekçiler daha da yoksullaştı. 1,5 trilyon euroluk korona paketleri asıl olarak sermayeye aktarıldı. Bu dönemde emek ve sermaye arasındaki uçurum daha hızlı büyüdü” dedi.

Bu sürecin aynı zamanda emek mücadelesinin olanaklarını da biriktirdiğini vurgulayan Ekşi, “Sağlık hizmetlerinin ve emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleri, hastanelerin kapatılmasına karşı kamulaştırılması talebi yayılıyor. Konut sorununda, kiraların dondurulması ve yeni sosyal konut talebi değişik şehirlerde yükseliyor. Eğitim alanında koronanın da derinleştirdiği eşitsizlik, aileler, eğitimciler ve öğrenciler arasında özel çalışmaların zeminini genişletiyor” diyerek, yerli ve göçmen emekçilerin ortak mücadelesini güçlendirmenin koşullarının güçlendiğine dikkat çekti.

Delegelerin yapmış olduğu değerlendirmelerde; 2021’de, ekonomik krizin ve pandemi nedeniyle ortaya çıkan faturanın kim tarafından ödeneceği kavgasının derinleşeceğine dikkat çekildi. Önümüzdeki dönemin çalışmalarının bu olguyu dikkate alarak planlanması, hükümet ve sermayenin faturayı emekçilere kesme girişimlerini boşa çıkarmak ve faturanın sermaye tarafından ödenmesi talepleri için mücadelenin her alanda güçlendirilmesi konusunda somut öneriler yapıldı.

IRKÇILIĞA KARŞI EYLEMLERİN YAYGINLIĞI ÖNEMLİ

Söz alan delegeler çalışmaları değerlendirirken, geride bırakılan süreçte, ırkçılığa karşı eylemlere göçmenlerin katılımının artmasının olumlu olduğu vurgulandı. Hanau Katliamı’nın birinci yıldönümünde gerçekleşen protesto eylemleri ve bu alandaki diğer eylemler farklı yönleriyle değerlendirildi. Hükümetin ırkçı-gerici politikalarına bağlı olarak, sürekli gündemde olan ırkçı gelişmelere karşı, aydınlatma çalışmaları, materyal dağıtımının yaygınlaştırılması ve asıl olarak da Türkiyeliler arasında Alman halkına karşı güveni artırıcı ve mücadeleyi her alanda ortaklaştırma konusunda hedefli bir çalışma yürütülmesine ilişkin öneriler dile getirildi.

1 MAYIS’TA ALANLARA!

Pandemi koşullarında değişik iş kollarında gerçekleşen toplu sözleşmelerin, işyerlerinin kapanması ve işten atmalara karşı eylemlerin, pandemi döneminde çalışma koşullarının işçiler üzerindeki etkilerinin de ele alındığı toplantıda, sendika yönetimlerinin politikalarına rağmen, uyarı grevlerine katılımın, işten atmalara karşı yapılan eylemlerin olumlu olduğuna, derneklerin bu süreçte işçilerin hak alma mücadelesine daha aktif katılımının ve desteğinin artığı, söz alan tüm delegeler tarafından dile getirildi. Bu yıl Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) 1 Mayıs kutlamalarını mitinglerle gerçekleştirme kararı olumlu değerlendirilerek, daha fazla emekçinin alanlarda buluşması için, işten atmaların yasaklanması, işçilerin ücret kayıplarının telafi edilmesi, tam ücret ve personel karşılığı iş sürelerinin kısaltılması taleplerini güçlendirme çalışmaları planlandı.

GELECEK İÇİN GENÇLİK

DİDF Jugend’in son dönemlerde sürdürmüş olduğu çalışmalarda atılan olumlu adımların değerlendirildiği gençlik bölümünde, eğitim alanında var olan eşitsizliğin bu dönemde daha da derinleştiğine, meslek edinme olanaklarının tamamen sınırlandığına dikkat çekilerek, gençliğin kendi geleceği için, emekçi çocuklarının eğitim olanakların iyileştirilmesi, çırak gençlerin haklarının genişlemesi için çalışmaların bu alanlarda yoğunlaştırılması üzerinde duruldu.

Toplantıda pandemi döneminde üyeler ve emekçilerele yüz yüze bir araya gelmenin olanaklarının değerlendirilmesine dikkat çekilerek, bunun yanında sosyal medya üzerinden de faaliyetlerin çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. DİDF Yönetim Kurulu, pandemi döneminde çalışmaların değerlendirilmesi açısından olumlu bir buluşma gerçekleştirildiğini ifade etti. (YH)

Close