Written by 21:00 HABERLER

DİDF üyesi dernekler 40. yıl şenlikleri düzenliyor: ‚Birlikte güçlüyüz‘

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) üyesi Hamburg, Berlin ve Köln dernekleri, kuruluşlarının 40. yılı dolayısıyla 24 Kasım ve 1 Aralık’ta şenlikler düzenliyorlar. Berlin’de 24 Kasım, Hamburg ve Köln’de de 1 Aralık’ta yapılacak şenliklerde çok sayıda sendikacı, sosyal hareket ve inisiyatif temsilcisi de milliyetçiliğe karşı ortak yaşam ve birlikte mücadele mesajı içeren konuşmalar yapacaklar.

GÖRÜŞLER

Hamburg İşçi ve Gençlik Derneği’nin eski ve yeni üyeleri dernek ve çalışmaları hakkında görüşlerini dile getirdiler:

Dilan Baran (Dernek Başkanı): Hamburg İşçi ve Gençlik derneği bundan 40 yıl önce kuruldu. Kuruluşumuzdan bugüne, derneğimizin yürüttüğü politik çalışmayı ‚Birlikte Güçlüyüz‘ sözüyle özetleyebiliriz aslında. Ben kendim 4 yıldır DİDF’in çalışmalarına aktif olarak katılıyorum. 40 yıl geçmesine rağmen DİDF burada doğmuş büyümüş biz yeni kuşaklara da birlikte yaşadığımız topluma katkı sunabilmek ve değiştirebilmek adına önemli bir platform sunuyor.

Kendi kişisel deneyimlerimden yola çıkarak söyleyecek olursam: Burada ne öğrendim? Her şeyden önce bireyciliğin, yalnızlaşmanın karşısında hayata toplumsal bakmayı ve yalnız olmadığımızı deneyimledim. Burada birlikte fikir üretebiliyor, hatta fikirlerimizi hayata uygulayabiliyoruz. Birbirimizin gelişmesine katkı sunabiliyoruz. Yetişkinler, gençler ve kadınlar olarak tüm üyeler olarak dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Öncelikle derneğimizin kurucu üyelerine ve bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bir çok arkadaşımızın yaşam koşulları değişmiş olabilir. Ancak son zamanlarda yaşadıklarımız, o yıllarda başlayan örgütlenme ihtiyacının daha yakıcı hale geldiğini gösteriyor.

Bize ‚misafir işçi‘, ‚yabancı‘ denen dönem kapandı. Türkiye kökenli göçmenler gelinen aşamada, hem Alman, hem de Hamburg toplumunun, vazgeçilmez bir parçası oldu. Uyum demek, eşit hakların elde edilmesi, insan onuruna yakışır çalışma koşullarının kazanılması, ücretsiz ve sınırsız eğitim imkanı ve toplumsal yaşantının tüm alanlarında eşitliğin sağlanması anlamını taşır.

Biz, kendi çabalarımız ışığında, göçmenlerin yaşadığı hak eşitsizliği ve dezavantajların, ineç, etnik köken ve kültür farklılığı eksenine kaydırılmasını önlemek istiyoruz. Göçmenlerin varlığının, mensubu olduğu inanç ve ulus sınırları içerisine hapsedilmesi girişimlerine karşı çıkıyoruz.

1 Aralık’ta 40. yılımızı hep birlikte kutlamak ve bir kez daha ‚birlikte güçlüyüz‘ mesajı vermek istiyoruz. Hem geçmişte bizimle birlikte olmuş hem de gelecekte bizimle birlikte olmak isteyen Türkiyeli, Alman her inanç ve etnik kökenden emekçileri, gençleri, kadınları şenliğimize bekliyoruz.

Esat Ünal (Kurucu Üye): Hamburg’da derneğimizin ilk kuruluş çalışmalarına 1978’de başladık. O dönemler bir grup arkadaş bir araya geldik. Eskiden şimdiki gibi iletişim araçları yoktu. İnsanlar bir birlerinden haber alamıyordu. Bir kopukluk vardı. Türkiye’de mücadele gelişkindi. Büyük beklenti içerisindeydik. Bizde buradan dayanışma büyütmek katkı sunmayı düşünüyorduk.

Derneğimizi kurduktan sonra Almanya’nın diğer kentlerinde oluşan kardeş derneklerimiz ile bir araya gelerek federasyonumuz olan DİDF’i 1980’de kurduk. Federasyonumuz o dönemlerde şuna dikkat çekiyordu: Bir yanda Türkiye’deki mücadeleyi desteklemek ve aynı zamanda yaşadığımız ülkenin işçilerinin emekçilerinin bir parçası olarak ortak sorunlarımız için ortak hareket etmek… Bugünden o güne baktığımda DIDF bu politikaları bugün daha iyi bir şekilde uyguluyor. O dönem attığımız adımların önemini bugün daha iyi anlıyoruz.

Emin Topçu (Öğretmen): Derneğimizin kuruluş çalışmalarına katıldım. 1986 ayrıldım ancak dışardanda olsa bir şekil DİDF Hamburg’un çalışmalarını takip ettim. Bu gün şunu söyleyebilirim. Kuruluş aşamasında düşündüğümüz DİDF bu gün daha iyi yerlere geldi. 40 yılı geride bırakan DİDF bir çok alanda kültürel ve sosyal çalışmalar yapan bir kurum durumda. Takip ettiğim kadarıyla yerli halkla düne göre daha iyi ilişkilere sahip. Bu da beni sevindiriyor.

 

 

 

Cumali Demir (Postane İşçisi): Ben 2001 yılında DİDF’i insani bir olaydan dolayı tanıdım. O zamanlar komşumun oğlu hayatını kaybetmişti. DİDF’liler günlerce uğrayıp destek oldular. 2012 yılında da Neupack grevinde işçilere aylarca verdikleri destek ve dayanışmada beraber olduk. 2015 yılında benimde çalıştığım Postanede 3 haftalık grevimiz oldu. DİDF 3 hafta boyunca hep yanımızda oldu. Bütün bunlardan etkilendim DİDF’e üye oldum her emekçiyi de üye olmaya davet ediyorum.

 

 

 

Deniz Çelik (Hamburg Eyalet Milletvekili): Türkiye’den 57 yıl önce çalışmak için gelen insanlarımız, dünya görüşlerine uygun olarak, birbirinden farklı,bir çok dernek kurdular ve bu derneklerde örgütlendiler. Bu dernekler amaçlarına uygun olarak bir çok siyasi ve kültürel faaliyetlerde bulundular ve bulunuyorlar. DİDF’in göçmen örgütler arasında çok ayrı bir önemi var. DİDF 40 yıldır Alman ve Türkiyeli işçilerin ortak talepleri ve ortak mücadelesine vurgu yaparak, ayrımcı ve ırkçı politikalara karşı çok daha etkin bir mücadele sürdürdü. Başta sendikalar ve halk inisiyatifleri olmak üzere bir çok yerli kurum ve kuruluşla birlikte hareket ederek, demokrasi ve emek mücadelesinde her zaman önemli bir yere sahip oldu. En önemlisi, emekçilerin haklarını korumak için örgütlenip, birlikte mücadele etmeleri için çaba harcadı.

 

 

Yurdal Arslan (Federal Mogul İşçisi Kurucu Üye): Irkçılığa ayrımcılığa karşı, işçilerin birliği için ve her türlü ötekileştirmeye karşı kurduğumuz derneğimizin 40. yılını doldurmak üzereyiz. Ben Federal Mogul fabrikasında 19 yıldır çalışan bir işçiyim. DİDF Hamburg’u dayanışmacı ruhu ve tutumuyla hep yanımızda gördük. DİDF’e başarılar diliyoruz. Biz Federal Mogul işçileri olarak DİDF’in verdiği mücadelelerin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

Close