Written by 12:04 HABERLER

DİDF’te kongre dönemi

23-25 Şubat tarihlerinde ‚Birlikte mücadele, birlikte yaşam, geleceği birlikte şekillendirelim‘ şiarıyla 20. kongresini yapmaya hazırlanan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF)’na bağlı dernekler kongrelerini yapmaya devam ediyorlar. Dortmund, Bochum, Essen, Köln, Stuttgart, Berlin, Münih, Kiel ve Braunschweig’te yapılan kongrelerde işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını etkileyen gelişmeler ve dernek faaliyetleri değerlendirilerek, gelecek dönem için kararlar alındı.

DORTMUND

28 Ocak günü ‚İşsizliğe, yoksulluğa, ırkçılığa ve savaşlara karşı yaşanabilir bir dünya için güçlerimizi birleştirelim‘ çağrısıyla toplanan Bezent e.V. kongresinde politik gelişmeler ve dernek çalışmaları değerlendirilerek emekçilerin birliğini güçlendirecek çalışmaları güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Kentteki yerel sorunlarla ilgili çalışmaların arttırılması gerektiğine dikkat çeken üyeler, yoksulların ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Nordstadt semtinde konut, sağlık, eğitim, vb. gibi sosyal sorunlara yönelik çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiler. Verilen bilgilere göre 600 bin nüfuslu Dortmund’ta yaklaşık olarak 40 bin Türkiye kökenli göçmen yaşıyor. Derneğin bulunduğu semtte 59 bin kişinin yaşadığı ve bunların yüzde 63`ünün göçmen olduğu ve her iki göçmen gençten birinin işsiz olduğuna dikkat çekildi. Dortmund‘da yaşayan çocukların üçte birinin bu semtte yaşadığı, çocuk ve kadınlara yönelik çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Bütün bu sorunları gündeme taşımak ve halkı bilgilendirme, aydınlatma amaçlı panel, söyleşi, bildiri vb. çalışmaların hedeflenmesinin yanı sıra bir de semt gazetesi çıkarma kararı alındı.

Konuşmalarda ayrıca önümüzdeki dönem her üyeyi ilgi alanı ve ihtiyaçlara göre çalışmaya ortak etmek üzere adım atılması gerektiğine dikkat çekildi.

Çok sayıda üyenin söz alıp konuştuğu kongrede bir süredir dernek çalışmalarına katılan 5 kişi üye oldu. Kongre, 7 kişilik yeni yönetim kurulu ve DIDF merkez kongre delegelerinin seçimiyle sona erdi. Bezent eV. Önceki hafta da Dortmund’da çalışma yürüten 14 kadar sendika ve çeşitli kitle örgütünün katıldığı ve derneğin çalışmaları ve yapılabilecek ortak faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulunulan bir davet gerçekleştirmişti.


BOCHUM

Bochum Enternasyonal Kültür Merkezi 28 Ocak günü ‚Barış, dayanışma ve eşit haklar için gücümüzü birleştirelim‘ çağrısıyla kongresini yaptı. Dernek bünyesinde çalışmalarını sürdüren

Emek Korosu’nun kısa bir müzik dinletisi ile başlayan kongrede dernek çalışmalarının değerlendirildiği rapor üzerine üyeler düşüncelerini dile getirdi. Önümüzdeki dönemde çalışmayı daha örgütlü ve daha çok üyenin katılımıyla sürdürmek için adımlar atılması gerektiğine dikkat çekildi. Semtlerde işçilere, kadınlara ve gençlere yönelik çalışmaların arttırılması ihtiyacı üzerinde de duruldu.

Kongreye DGB, World-Beat-Clup, VVN-Bda, ‚Bochumer Bündnis gegen rechts‘, Die Linke ve Nav-Dem temsilcileri de katılarak kısa konuşmalar yaptılar. Kurumlar adına yapılan konuşmalarda ortak mücadeleye vurgu yapılarak Bochum DİDF’in bu mücadeledeki yerine atıfta bulundular. Dernek lokalinin bir çok çalışmaya toplantıya ev sahipliği yaptığı belirterek çalışmalar için büyük olanak olarak değerlendirildi ve yeni çalışma döneminde görev alacak yöneticilere başarılar dilediler.

Yapılan konuşmalar sonunda 7 kişilik yönetim ve denetleme kurulu seçilerek kongre sona erdi.


Münih Dayanışma Evi 9. kongresini gerçekleştirdi

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) bünyesinde faaliyet yürüten Münih Dayanışma Evi 28 Ocak pazar günü 9. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Saygı duruşu ile başlayan kongre daha sonra iki yıllık çalışmaların aktarıldığı bir dia gösterimi ile devam etti. Ardından iki yıllık süreçte dernek olarak yapılan çalışmalar değerlendirildi. Irkçılık ve kutuplaşmanın önemli bir sorun olduğuna dikkat çekilen konuşmalarda, halkların kardeşliği ve emekçilerin birliğine hizmet edecek çalışmaları güçlendirme konusunda önümüzdeki dönem daha etkin çalışmalar yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Kongreye konuk olarak katılan NAV-DEM ve HDK Avrupa temsilcileri de kongreyi selamlayan birer konuşma yaparak, yeni yönetime başarılar dilediler.

Kongre yeni yönetim ve denetleme kurulu için yapılan seçimlerle sona erdi.


Berlin: Birlik, dayanışma ve eşit haklar

DİDF üyesi Berlin İşçi ve Gençlik Derneği 18. Olağan Kongresini „Birlik dayanışma ve eşit haklar için“ çağrısıyla 28 Ocak’ta Omayra Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı kongrede son iki yılda yapılan çalışmalar değerlendirildi ve gelecek döneme yönelik faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Sosyal hak gaspları, kiralık işçilik, konut sorunu, ırkçılık, ayrımcılık gibi toplumsal sorunlara yönelik daha yoğun çalışmalar yapılması üzerinde duruldu. Ayrıca AKP Hükümeti’nin izlediği politikaların Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli emekçilerin yaşamına da olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek, kutuplaşmaya karşı emekçilerin birliğini güçlendirmenin önemli olduğu belirtildi. Kongre yeni yönetim ve denetleme kurulunun seçilmesiyle sona erdi.


 

 

BRAUNSCHWEIG

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu üyesi Braunschweig İnterkulturelles Forum e.V. olağan kongresini yaptı. Açılış konuşmasında metal işçilerinin TİS görüşmeleri ve grevlerine değinilerek, işçilerin birliğinin önemine dikkat çekildi.

Yeni Hayat ve Evrensel gazetesine abone olma çağrısı yapılan kongrede 10 kişi Evrensel’e abone oldu. Daha sonra geçen iki yıllık dönemdeki çalışmaları gösteren kısa bir film izlendi. Ardından çalışma raporu ve mali rapor sunuldu. Üyeler tarafından çalışmalar değerlendirildi. Bir çok üyenin söz alarak fikirlerini paylaşması ve öneriler yapması dikkat çekti. Kongrede önümüzdeki dönem işyeri sendika grubu oluşturma, kadın grubu ve gençlik çalışması başlatma kararı alındı. Üye toplantılarını ve bilgilendirme toplantılarını daha düzenli yapma kararlarının ardından 7 kişilik yönetim, 3 kişilik denetim kurulunun yanısıra 23-25 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan federasyon kongresine 4 delege seçildi.


KÖLN

DİDF üyesi Köln Demokratik İşçi Derneği 28 Ocak günü 27. Kongresini gerçekleştirdi. Kongreye Ford İşyeri Temsilcisi ve sendikacı Ali Çiçek de konuk olarak katılarak metal TİS’leri ve IG Metall’in uyarı grevleri hakkında bilgi verdi.

Derneğin iki yıllık çalışmalarının değerlendirildiği kongrede, okullara, işyerlerine ve semtlere yönelik faaliyetlerin arttırılması gerektiğine dikkat çekildi. Geçen dönem kadınların oluşturduğu koro çalışmasının olumlu bir tecrübe olduğunu belirten üyeler benzeri çalışmaların yaygınlaştırılmasının derneği güçlendireceğini dile getirdiler. Değerlendirmelerin ardından gençlerin ağırlıkta olduğu 9 kişilik yeni yönetim kurulu seçildi.

Close