Federal İstatistik Dairesi, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılada bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 artış kaydedildiğini açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinde olduğu gibi gayrisafi yurt içi hasılada artış kaydedilmemiş olsaydı, Alman ekonomisi teknik olarak resesyona girmiş olacaktı.

Wiesbaden’daki İstatistik Dairesi’nin açıklamasında, özel tüketimin ve devlet harcamalarının bir önceki çeyreğe göre artması yılın üçüncü çeyreğindeki büyümeye neden olarak gösterildi. Bu dönemde, ihracatta artış kaydedilirken, ithalat ise aynı düzeyde kaldı.

Federal İstatistik Dairesi, yılın birinci ve ikinci çeyreğine ilişkin verilerinde de revizyon yaptı. Buna göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde gayrisafi yurtiçi hasılada artışın yüzde 4 yerine yüzde 5 olduğu kaydedildi. Yeni istastiki veriler ışığında yapılan değerlendirmede, yılın ikinci çeyreğinde gayrisafi yurtiçi hasıla rakamları da aşağıya çekildi ve düşüşün yüzde 0,2 olduğu belirtildi. Daha önce bu dönemde gayrisafi yurtiçi hasılada düşüşün yüzde 0,1 olduğu açıklanmıştı.

Altmaier: Büyüme rakamları hâlâ çok düşük

Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı sayıları değerlendiren Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, „Şu çok açık: Resesyon yaşamıyoruz, teknik olarak da resesyonda değiliz” dedi. Ekonomik büyüme rakamlarının „hala çok zayıf” olduğunu belirten Altmaier, „Bu da artış eğiliminin başladığını ancak çok yavaş ilerlerdiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Avrupa Ekonomi Araştırmaları Merkezi’nden (ZEW) Friedrich Heinemann, üçüncü çeyreğe ilişkin sayıların „memnun olmak için bir neden” olmadığını söyledi. „Almanya’nın refahı için bir çeyrekteki büyümenin sıfırın biraz altında veya üstünde olmasının önem taşımadığını” belirten Heinemann, „uzun vadede Almanya’nın büyüme perspektifindeki düşüşün” daha fazla kaygı yaratması gerektiğine dikkat çekti. (DW)