Written by 12:30 ÇALIŞMA YAŞAMI

GEW: Memurlara grev hakkı!

GEW, Almanya’da devlet memurlarının grev hakkı olmamasını AİHM’e taşıdı. Sendika, ilk duruşmada grev hakkının insan hakkı olduğunu dile getirdi.

Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önündeki sözlü duruşmada bir kez daha memurlar için grev hakkını savundu. GEW Başkanı Maike Finnern 1 Mart (Çarşamba) günü Strazburg’daki sözlü duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Grev hakkı, kamu çalışanlarından artık esirgenmemesi gereken insani ve temel bir haktır. Almanya’daki içtihat Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) ihlal etmekte ve uluslararası içtihatla çelişmektedir. Kamu hizmeti hukuku nihayet 21. yüzyıla uygun hale getirilmelidir. Bu amaçla, devlet memurlarının statüsünü sorgulamadan, bu hukuku modernleştirmek ve demokratikleştirmek ve böylece 18. yüzyılın tozundan kurtarmak istiyoruz“” dedi.

Devletin işveren olarak çalışma koşullarını ve ücretleri tek taraflı olarak dikte ettiğini söyleyen Finnern, “Bu nedenle devlet memurlarının grev hakkına ihtiyacı var. Yürürlükteki uygulama uzun zamandır güncelliğini yitirmiş ve artık sona ermeli” dedi.

Diğer Avrupa ülkelerinde devlet memurlarının statülerinin toplu pazarlık ve grev hakkı ile uyumlu olduğunu söyleyen sendikacı, bu ülkelerdeki grev hakkının polis, ordu veya cezaevi sistemindeki bazı görevleri icra eden memurlar için kısıtlamalar getirildiğini söyledi. “Tek başına devlet memuru statüsü bu hakkın kısıtlanması için yeterli değildir” diye konuşan GEW Başkanı, “Öğretmenler grev hakkının yasaklanmasını haklı çıkaracak kısmi veya genel dokunulmazlığı içeren resmi görevler yerine getirmiyorlar” dedi.

Federal Almanya’yı temsilen AİHM duruşmasına katılan yetkililer ise, “Federal Anayasa Mahkemesi’nin (BVerfG) 2018 yılında aldığı bir kararda devlet memurlarının grev hakkı olmadığına hükmetmişti. BVerfG ise 18. Yüzyıldan kalma, “Devlet memurluğu mesleğinin geleneksel ilkelerinin” (“hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums”) Anayasa’nın 9. Maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünden daha üstün olduğundan hareketle memurların grev yapamayacaklarına karar vermişti. AİHM’in nihai kararını önümüzdeki aylarda yayınlaması bekleniyor. (YH)

Close