Written by 08:00 KÜLTÜR

Güçlü işçi basını için desteğe ihtiyaç var

İşçi sınıfı zor ve ağır koşullar altında uluslararası birlik ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı kutlamaya hazırlanıyor. İçinden geçtiğimiz süreçte emperyalist devletler, tekelci burjuvazi ve onların her türden gerici siyasi temsilcileri tarafından dayatılan koşullar işçi sınıfı ve emekçilerin yaşamını her geçen gün daha da çekilmez hale getiriyor.

Emperyalist paylaşım temelinde çıkarılan ve de tırmandırılmak istenen savaşlardan asıl olarak önce bölgedeki sonra da dünyanın her yerindeki işçi ve emekçiler etkileniyor, etkilenmeye de devam ediyor. Rekabet, aşırı sömürü, daha fazla kar isteği işçi sınıfı ve emekçilerin yaşamını her geçen gün çekilmez hale getiriyor. Konuyla ilgili gelişmeleri ayrıntılı olarak ele aldığımız 1 Mayıs konulu yazılarımızda okuyabilirsiniz.

Büyük sermaye ve onun hükümetlerinin işçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki baskısını yoğunlaştırdığı, geleceğini kararttığı bu dönemde en büyük eksiklik ise işçi sınıfının nasıl bir dünya istediğini gösterecek şekilde tarih sahnesine çıkıp, politik olarak gidişata müdahale etme konusundaki zayıflık. Bu olamadığı sürece de mevcut gidişatta ciddi bir değişimim olması mümkün görünmüyor.

İşçi sınıfının kendi kaderini ve geleceğini belirleyecek şekilde sahneye çıkamamasının pek çok nedeni bulunuyor. Bunların başında ise sınıf olarak politik gelişmelere müdahale edecek şekilde davranamaması geliyor. Dünya genelinde artan milliyetçilik ve sermayenin çıkarlarının sanki tüm ulusun-ülkenin çıkarlarıymış gibi pazarlanması ise sınıfın birliği ve bağımsız politik hareketini zorlaştıran bir rol oynuyor.

İşçilerin asıl örgütleri olan sendikalar da uzun bir süredir büyük ölçüde sermayenin değişik fraksiyonlarının kontrolünde ve tarihsel misyonlarını yerine getirmekten uzaklar. Ekonomik temelli mücadelelerde bile çoğunlukla havluyu sermayeden yana atıp, teslim olabiliyorlar.

Gazetemiz “Yeni Hayat / Neues Leben” yayınlandığı 2009’dan bu yana Türkiye kökenli işçilerin kendi çıkarları temelinde örgütlenmesi, Alman vd, uluslardan emekçilerle aynı sınıfın parçası olarak bütünleşebilmesi için yayın yapıyor. Asıl olarak işçi ve emekçilerin sorunları, gündemleri ve talepleri temelindeki gelişmelere sayfalarında yer veriyor. Her türlü ayrımcılığa ve milliyetçiliğe karşı çıkıyor. Bu yönleriyle Almanya’da yayın yapan pek çok Türkçe-Almanca yayından farklılık arz ediyor.

İçinden geçtiğimiz zorlu dönemin aşılması için işçilerden yana güçlü bir basının olması kaçınılmaz. Zira, işçilerin çıkarlarının, taleplerinin, özlemlerinin birleştiği en önemli mecralardan birisidir basın. Devrimci işçi basının tarihte oynadığı rol aynı zamanda karanlıktan aydınlığa çıkmanın yolunu göstermesi bakımından da önemli olmuştur.

Yeni Hayat / Neues Leben” olarak bu konuda imkanlarımız ölçüsünde üzerimize düşenleri en iyi şekilde yapmanın çabası içindeyiz.

Okuyucularımızdan da beklediğimiz bu temelde gazeteye abone olarak, dağıtarak daha fazla işçi ve emekçiye ulaştırmak, görüş ve önerileriyle katkı sunmaları. Ayrıca internet sayfamızda ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşarak yaptığımız yayınlara destek olabilirsiniz.

YENİ HAYAT – NEUES LEBEN Redaksiyonu

Close