Written by 13:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

Halkın sağlığı yerine aşırı kazanç

Köln Belediye Meclisi 15 Haziran’daki oturumunda Holweide Hastanesi ve Amsterdamer Strasse’deki çocuk kliniğinin kapatılması yönünde karar aldı. Belediye Meclisi Sol Parti grubu dışında tüm partilerin onay verdiği karar, oluşturulan bir inisiyatifin önderliğinde protesto ediliyor, semtlerde ve hastane önlerinde masalar açılıp resmi dilekçe için imza toplanıyor (temmuz ayından 20 ağustosa kadar 54 bin imza toplandı)  ve kapatma engellenmeye çalışılıyor. İnsiyatifte semt halkı, doktor-hemşire hastane çalışanları, NRW sağlık insiyatifi ve Köln DİDF yer alıyor. Özellikle çocuk hastanesini kapatma planı Kölnlülerin tepkisini çekiyor. 7 Eylül gününe kadar imza toplama ve masa açmalar devam edecek. 7 Eylül günü belediye meclis toplantısında teslim edilecek. Daha sonrası için de hak oylamasına (Bürgerbegehren) gidilmesi planlanıyor. Bu arada da özellikle SPD ve Yeşiller partisi şehirde yoğun bir karşı kampanya da yürütüyorlar. Asıl neden sağlık giderlerini kısıtlamak iken, gerekçe olarak ‘daha kaliteli sağlık hizmeti’ sunulacağı demagojisi.  Hastanelerin kapatılmasına karşı oluşturulan inisiyatiften Henning Frey sorularımızı yanıtladı.

Sefariye Ekşi

Köln Belediye meclisi hangi gerekçelerle iki hastaneyi kapatma kararı aldı?

Belediye Başkanı Reker, Köln kentindeki hastanelerin zarar ettiğini ve federal hükümetin hastane reformuna uyum sağlamak zorunda olduklarını savundu. Köln’deki hastanelerin zarar etme durumu, diğer pek çok hastanede olduğu gibi, yeterince finanse edilmemelerinden kaynaklanıyor.

Gerhard Schröder’in başbakanlığı döneminde, şimdiki Federal Sağlık Bakanı hastanelerin finansmanının vaka başına sabit ücrete (Fallpauschal) dönüştürülmesi için çaba harcadı. Belirli teşhislere bağlı olarak hastaların tedavisi için sabit fiyatlar getirildi. Bu süreçte uzmanlaşmış, çoğunlukla özelleştirilmiş hastaneler kazançlı çıktı. Buna ek olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, hastanelere yapılan yatırımları finanse etme konusundaki anayasal yükümlülüğünü yerine getirmedi.

Merheim’da profesör Karagiannidis, Köln Belediye Meclisi’ne yazdığı bir mektupta Leibniz- Ekonomik Araştırma Enstitüsü RWI’nin hastane ekonomistlerinden alıntı yapıyor.

Yaklaşık 800 yataklı hastaneler en yüksek getiriyi elde edebilir. Karagiannidis, Lauterbach’ın hastane reformu taslağını hazırlayan hükümet komisyonunun bir üyesi. Köln şehir hastaneleri yönetimi, Köln’de planlanan 1335 yataktan sadece 850’sinin halen faaliyette olduğunu açıkladı. Holweide’nin kapatılması bu „soğuk/ boş duran yatak azaltımını“ onaylayacak. Ayrıca 381 kişi de işini kaybedecek. Dr. Karagiannidis, Reker’in „gelecek modelini“ Lauterbach’ın hastane reformu için bir „plan“ olarak onaylayıcı şekilde tanımlıyor

Bu kadar çok yatak çalışmadığı için hastane hizmetleri çöküşün eşiğinde. Bu nedenle kapatma yerine bakım/tamir talep ediyoruz.

Köln Belediye Meclisi üyeleri nasıl oy kullandı?

15 Haziran’daki mecliste Sol Parti meclis grubu Belediye Başkanı Reker’in karar taslağına karşı oy kullanırken, CDU, FDP, Yeşiller, Volt, SPD ve AfD lehte oy kullandı. Bazı SPD milletvekilleri oylamadan önce meclis salonunu terk etti.

Bu iki hastane neden bu kadar önemli?

İki hastane önemli çünkü halk onların önemli olduğunu düşünüyor. Bu yüzden on binlerce kişi imza verdi. Nedenini biliyorlar!

Teknik açıdan bakıldığında Holweide hastanesi „üst düzey bakım yelpazesi“ne sahip bir hastane. Mülheim ilçesinin 155.000 sakini için kapsamlı bakım hizmetinin önemli bir halkası. Ayrıca geniş bir bölgeyi kapsıyor. Bir doğum kliniği, bir göğüs merkezi, bir kulak burun boğaz kliniği ve bir onkoloji bölümü de dahil olmak üzere yüksek tıbbi standartlara sahip uzman bölümleri barındırmakta. Amsterdamer Strasse Çocuk Hastanesi, başka hiçbir yerde olmadığı kadar çok sayıda pediatri uzmanına ve pediatri uzman hemşiresine sahip.

Planlar yeni değil. En azından Holweide ile ilgili olanı 2019’dan beri söz konusu! Buna karşı nasıl örgütlendiniz? 

Mayıs 2021’de Köln’deki hastanelerin çalışanları, Holweide sakinleri ve sendikacılarla birlikte Holweide’ı kapatma kararını duyurdular. İnsanları toplantılara davet ettiler. Belediye Başkanı Reker’e ve belediye meclisine açık bir mektup yazıldı ve Holweide hastanesinin sadece en alt düzeydeki temel ve acil bakımla değil tüm uzmanlık bölümleriyle korunması talep edildi. Bu arada Holweide’de 5 gösteri, değişik mitingler yapıldı ve belediye meclisine delegasyonlar gönderildi. Açık Mektup 13 bin 76 imzaya ulaştı. Belediye meclisinin kararından sonra online bir imza kampanyası başlatıldı. Şu anda 54 binden fazla imzacı bulunmakta.

Bu gelişmelerin Lauterbach’ın reform politikasıyla bağlantısı nedir?

Yeşillerin parlamento grup başkanı Christiane Martin konseyde yaptığı açıklamada, Lauterbach ve Laumann’ın planlarına göre kliniklerin gelecekte örneğin femur boyun kırıkları için ameliyat yapmalarına ancak „asgari sayıda vaka varsa“ izin verileceğini söyledi. Merheim ve Holweide bireysel olarak bu asgari sayıyı henüz karşılamıyor ve bu durumda artık bu ameliyatı yapmalarına izin verilmeyecek.“ Bu yüzden Holweide’deki hastalar Merheim’a gitmek zorunda. Lauterbach, tüm vakaların çok sayıda hastanede değil, belirli vakaların büyük bir kısmının birkaç hastanede tedavi edilmesini istiyor. Bu da yüksek kazancı mümkün kılıyor.

Lauterbach, Mülheim seçim bölgesinden Federal Meclis için yetki aldı. Şimdiki Sağlık Bakanı seçimden önce ve sonra nasıl davrandı? 

Lauterbach manevra yaptı. Seçimden önce Holweide’ın kapatılmasına karşı olduğunu söyledi, ancak seçimden sonra büyük çaplı hastane kapatmaları için bir hükümet komisyonu kurdu. 54.000 imzacı bulunması ve diğer tüm eylemler sadece 15 Haziran’dan sonra tamamen izole olan ve politikaları için halk desteği olmayan Köln Belediye Meclisi için değil, aynı zamanda Lauterbach için de siyasi bir yenilgidir. Kendi seçim bölgesinde, yani resmi olarak „tabanının“ olduğu yerde hiçbir desteği kalmadı. Binlerce kişi burada ona karşı tavır aldı ve bu tepki gittikçe büyüyor.

(Ayrıntılı bilgi ve güncel gelişmeler için şu linkte bilgi alınabilir: https://erhalt-krankenhaus-koeln-holweide.blogspot.com/)

Close