Written by 13:32 HABERLER

Hamburg DİDF 40. yılını kutladı: Bölünme değil dayanışma

DİDF üyesi Hamburg İşçi ve Gençlik Derneği 40.yılını Hamburg Üniversite Audimax Salonu’nda düzenlediği bir etkinlikle kutladı. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı etkinlik kapsamında birlik ve dayanşıma mesajı verilirken, Almanya ve Türkiye’den koro ve müzik grupları da beğeniyle izlenen konserler verdiler.

Kutlamaya Hamburg’da sosyal problemlerle ilgilenen birçok inisiyatif ve sendikalardan temsilcilerin yanı sıra, yazar, sinemacı ve Federal Mogul, Blohm & Voss, Neupack, Deutsche Bahn, Hermes gibi işletmelerden çok sayıda emekçi katıldı.

Dernek başkanı ve DİDF YK üyesi Dilan Baran, Federasyon adına yaptığı konuşmada özetle şu görüşleri dile getirdi: “Derneğimizin kuruluşu ve bugüne kadar yürüttüğü mücadeleyi, politikadan kültüre, fabrikalardan semtlere, gençlerden kadınlara yaşamın her alanında gerçekleştirdiği etkinlikleri, 57 yıllık göç tarihinden ve bu göçün yükünü omuzlarında taşıyan Türkiyeli emekçilerin ihtiyaç, özlem ve taleplerinden ayrı düşünemeyiz. Ancak ne var ki, bu 57 yıllık tarih, gerek Alman gerekse Türk gericiliğinin kendi çıkarları uğruna, emekçi halkı bölen, Türkiyelileri kendi içine kapanmaya zorlayan girişimlere de sahne oldu.

Ve bu süre içinde defalarca gördük ki, etnik ve dini nedenlerle bölünmek; biz emekçiler için daha çok sömürü, daha çok sıkıntı demektir. Ortak mücadeleyi güçlendirerek bu sorunları aşabiliriz.”

Ardından kurucu üyeler anons edilerek kurucu üyelere teşekkür edildi. Şenlikte dernek yönetim kurulundan Sinan Özpolat da yaptığı konuşmada kuruluşundan bu yana geçen 40 yıllık süre içinde dernek çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür ederek, “Derneğimiz, 40 yıldır, ırkçılığa, milliyetçiliğe ve bölünmüşlüğe karşı emekçilerin, gençlerin, kadınların, ilerici aydınların örgütlü sesi olmaya çalıştı. Bu çabamıza bütün emekçileri katılmaya ve katkı sumaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

Hamburg Eyalet Milletvekili Deniz Çelik de, Hamburg’daki güncel gelişmelere değinerek, konut, sağlık, eğitim ve ırkçılığa karşı oluşan inisiyatiflere dikkat çekti ve katılımcıları bu inisiyatiflerle birlikte mücadeleye davet etti.

DİDF’in ve Almanya’daki sendikaların davetlisi olarak Almanya’da bulunan DİSK’e bağlı Gıda-İş’in enel başkanı Seyit Arslan da etkinlikte bir konuşma yaparak derneğin 40. yılını kutladı ve Türkiye’deki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Türkiye de işi, ekmeği, özgürlüğü için mücadele eden işçilerin selamını ileten Arslan “işçiler emekçiler dünyanın neresinde olursa olsun patronların, sermayenin ve hükümetlerin baskısına maruz kalmakta. Alman sermayesi ile Türkiye sermaye sahipleri dayanışma içinde, Alman hükümeti ve Türkiye hükümeti dayanışma içinde, bunun karşısında Alman işçi sınıfı ile Türkiye işçi sınıfı da dayanışmayı mutlaka güçlendirmelidir.” diye konuştu.

DIDF Gençlik yönetiminden Sedat Kaya da, “Biz DİDF Gençlik olarak 40 yıllık bir tecrübeye ve birikime dayanıyoruz. Gençlik olarak 40 yıl önce zorluklar içinde bu platformu yaratanlara teşekür ediyoruz.” dedi.

KÜLTÜREL PROGRAM İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikte Türkiye’den Selçuk Balcı ve Grup Bajar birer konser verirken, Hamburg‘da uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Hamburg işçi korosu söylediği uluslararası mücadele şarkıları ile etkinliğe ayrı bir renk kattı. Kutlamada ayrıca Rapfugees grubu ve Göçmen Kadınlar Birliği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hayatın Sesi Korosu da seslendirdiği parçalarla izleyicilerin ilgi ve beğenisini topladı.


Alman konuklardan ortak yaşam ve mücadele mesajı

Etkinliğin ilk bölümünde DİDF’in değişik alanlarda ortak çalışmalar yürüttüğü sendika, inisiyatif ve kitle örgütü temsilcileri sahneden yaptıkları konuşmalarda DİDF’le birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve ortak çalışmayı daha da güçlendirmek gerektiğine dikkat çektiler.

Dirk Mescher: DİDF ile birlikte uzun yıllardır GEW sendikası olarak “herkes için tek okul kampanyası” gibi birçok ortak çalışma yaptık. Eğitimciler olarak verdiğimiz hak mücadelesinde DİDF’i her zaman yanımızda gördük. Gelecekte ortak çalışmalarımız ve çabalarımız devam edecek.

Max Stempel: DİDF hastanelere daha fazla personel alınması inisiyatifinde başından ve kuruluşundan beri yer alıyor, DİDF‘in sosyal hareket ve mücadeleye katkıda bulunmak için çok çaba sarf ettiğini görüyoruz. DİDF’in bu bayrağını her sokak eyleminde görüyoruz.

Lothar Degen : DİDF’le her zaman dayanışma içindeyiz. Başta edebiyat günleri olmak üzere çalışmalarına katkı sunmaya çalışıyoruz. En son Türkiye’deki işçi hareketi ve sendikal çalışmalarla ilgili ortak bir toplantı gerçekleştirdik. Alman işçi sınıfı olarak Türkiye’deki işçi hareketi ile dayanışmayı daha fazla güçlendirmemiz gerek.

Marc Meyer: DİDF kiracılar ve konut sorunu ile ilgili oluşturduğumuz inisiyatifinin önemli bir parçası. Gerçekleştirdiğimiz ortak eylem ve etkinliklere DİDF’in göçmenler açısından önemli katkısı oluyor. Bayrağınızda yazdığı gibi birlikte güçlüyüz.

Andrea Krieger: Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı DİDF’le ortak önemli bir mücadele sürdürüyoruz. DİDF yerli ve göçmen emekçilerin kaynaşması ve ortak yaşamının güçlenmesi için bir çok semtte festivaller yaparak katkı sunmaya çalışıyor. DİDF gibi göçmen kökenli bir kurumun varlığı önemli bir avantajdır. Evet birlikte güçlüyüz. Ortak çalışmalarımızı gelecekte daha da güçlendireceğiz.

David Stoop: DİDF ile bir çok alanda beraber çalışıyoruz, kentimizde önemli bir kurum, bizim için cok önemli, Sol Parti olarak ortak taleplerimiz için DİDF’le 40 sene daha ortak mücadele sürdürmeye hazırız.

Silas Mederer: Asta olarak DIDF Gençlik ile üniversitede ortak çalışma ve çabalarımız var. Bunları güçlendireceğiz.

Tanınmış sinemacı ve sendikacı Rolf Becker de bir mesaj göndererek derneğin 40. yılını kutladı. Becker mesajında şu ifadelere yer verdi: Almanya’da her geçen gün işçilerin çalışma koşulları ve yaşam koşulları zorlaşıyor. Bu durumdan ancak birleşerek çıkabiliriz.”

Close