Written by 14:00 HABERLER

Hamburg Göçmen Kadınlar Derneği kongresini gerçekleştirdi

Hamide Öğüt

Hamburg Göçmen Kadınlar Derneği 7 Kasım Pazar günü 40 kadının katılımıyla 3. kongresini yaptı. Kongrede ilk söz alan GKB Yönetim Kurulu üyesi Yeter Özbolat, Almanya’da yaşanan gelişmelerin kadınları, işçi ve emekçileri, gençleri nasıl etkilediğini değerlendirdi. Özbolat ”Bugün neredeyse dünyanın bütün ülkelerinde kadınların toplumsal ve siyasal yaşama katılımında, eğitiminde haksızlıklar ve eşitsizlikler sürüp gidiyor. Emeği ve bedeni sömürülüyor. Kadınlar; savaşların, yoksulluğun, doğal afetlerin sonuçlarından birincil derecede etkileniyor. Dayatılan geleneksel kadın ve annelik rolleri yaşamlarını zorlaştırıyor. Göçmenler ve sığınmacılar üzerine yapılan tartışmaların tonu önyargıları ve korkuları güçlendirirken, ırkçı ve faşist çevrelerin ve sağ partilerin etkinlik alanını genişletiyor“ diye konuştu.

Hamburg GKB yönetim kurulu üyesi Lale Cerit de Hamburg’daki durumu ve geçen dönem yapılan çalışmaları değerlendirdi. Şennur Taner de kongrede yaptığı konuşmada, “GKB olarak 13 yıldır Hamburg’da kesintisiz bir çalışma yürütüyoruz. Yola çıktığımızda kadınları yaşadığı özgün sorunları etrafında bir araya getirmeye, işçi ve emekçi kadınların işyerlerinde ve fabrikalarda karşılaştıkları sorunlarla ilgilenmeye, sendikalarda ve siyasette eşit temsil edilmeleri için talepler dile getirmeye çalıştık. Düşük ücretli işlerde çalıştırılmamıza karşı yaşamaya yetecek ücret talep ettik, ayrımcılığa ve kadına yönelik şiddete karşı çözüm aramaya çalıştık. Birçok kurum kuruluş, sendika ve inisiyatifle ortak çalışmalar yaptık. Kadınlarla şiddete, savaşa karşı; bir çok kez bir araya geldik ortak çalışmalarımızın yanısıra sosyal ve kültürel çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Kadınlarla bu çalışmalar üzerinden ilişki kurduk ve güçlendik“ diye konuştu.

Tartışmalara katılan kadınlar dernek bünyesinde kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini bir çok kadınla bu çalışmalar üzerinden ilişki kurduklarına dikkat çektiler ve önümüzdeki dönem 3 semte yönelik çalışmaları güçlendirmek için daha fazla çaba sarfedeceklerini belirttiler.

7 kadının kongre sırasında derneğe üye olduğu kongrede DİDF Hamburg dernek başkanı Dilan Baran da, kadınları selamlayarak, “bir çok kez semt festivallerinde, bir çok işçi emekçi eyleminde sizlerle birlikte olduk. Ve birbirimizden güç aldık“ diyerek kadınların toplumsal mücadele daha fazla yer almasının önemine dikkat çekti.

IJV-Hamburg adına Kaja Kossman ise “aynı binayı kullanıyoruz, GKB’nin çalışmaları bizim çalışmalarımızı olumlu etkiliyor. Onun için bugün heyecanlıyım. Sizlerle birlikte olmak bizleri mutlu ediyor“ dedi.

Kongreye genç kadınların ilgi göstermesi de dikkat çekti.

Konuşmaların ardından 9 kişilik yeni dernek yönetim kurulu seçildi. 30 üye oy kullandı. 19-21 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan GKB’nin merkezi kongresi için 6 delege seçildi. Yapılan kapanış konuşmasının ardından kongre sona erdi.

Close