Written by 09:02 ÇALIŞMA YAŞAMI

Hamburg’da sağlık emekçilerinin hak arayışı sürüyor

Hamburg’da toplu sözleşme görüşmeleri devam eden hastane çalışanları 22-23 ekimdeki görüşme öncesinde işveren üzerindeki baskıyı arttırmak için 20 ekimde bir günlük uyarı grevi yapacaklar.

Ver.di sendikasının çağrısıyla yapılacak greve aralarında Asklepios ve UKE’de çalışan sağlık emekçilerinin de olduğu binlerce çalışanın katılması bekleniyor.

Ver.di sendikasının toplu sözleşme masasındaki talepleri ise şunlar: Hastane çalışanlarının ücretlerine en az aylık 150 euro olmak kaydıyla yüzde 4,8 zam yapılması; öğrenci-stajyer ücretlerinde aylık 100 euro artış; sözleşmenin 12 ay ile sınırlı kalması; daha fazla personel alınmasıİ iş koşullarının düzeltilmesi.

Hamburg’da hastane çalışanları geçtiğimiz eylül ayının sonunda da bir günlük uyarı grevine çıkmışlardı. Ver.di sendikası uyarı grevi nedeniyle acil bölümündeki hastaların olumsuz etkilenmemesi için işverene özel bir teklif götürmüş ancak, işveren sendikayı zor duruma düşürmek amacıyla buna yanaşmamıştı.

Hastane çalışanlarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri kentte değişik hastanelerde toplam 45 bin çalışanı ilgilendiriyor.

Kentte uyarı grevi öncesinde de sendika tarafından bir dizi eylem ve etkinlik yapılacağı açıklandı. 20 ekim günü sabah 08.00’de Desy önünde bir miting yapılacak burada ver.di başkanı Frank Werneke bir konuşma yapacak. Saat 10.00’da da Hamburg Eyalet Parlementosu’nun önünde bir miting gerçekleştirilecek.

‚HÜKÜMET SAĞLIK KAHRAMANLARINI UNUTTU‘!

Hamburg eyalet milletvekili ve Sol Parti sağlık politikaları sözcüsü Deniz Çelik de konuyla ilgili yaptığı açıklamada işverenlere ve eyalet hükümetine seslenerek şu görüşlere yer verdi: “Çalışanlara şantaj yapmayın. Senato, grev durumunda bile hastane bakımı sağlamalıdır. Ama ver.di tarafından önerilen acil hizmet sözleşmesi işverenler tarafından reddediliyor. Hastaları tehlikeye atan grev değil, düşük maaş ve kötü çalışma koşullarıdır. Korona salgını, hastanelerde çalışanları sistematik olarak etkiliyor ve şimdi gerçekten daha iyi bir ücreti hak ediyorlar. ‚Korona kahramanları’nı hükümet unutmuş gözüküyor, söz verilen korona bonusunu hatırlamıyor bile. Ve şimdi grev hakları, UKE ve Asklepios tarafından iptal edilmeye çalışılıyor. Senato artık temel grev hakkının nasıl ayaklar altına alındığını ve çalışanlara manevi baskı yoluyla şantaj yapıldığını gizleyemiyor.”

DİDF Hamburg da bir açıklama yaparak hastane ve kamu çalışanlarının hak arayışı ve greviyle dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak bütün emekçileri ve halkı grevi desteklemeye çağırdı. (Hamburg YH)

Close