Written by 15:56 HABERLER

Haydi 1 Mayıs’a!

Mücadeleci Sendikalar İçin Ağ (VKG) 1 Mayıs dolayısıyla bir açıklama yaparak, hem işçi ve emekçilerin yaşadığı sorunları ve taleplere dikkat çekti hem de 1 Mayıs’ta sokağa çıkmaya çağırdı.

Açıklama şöyle:

“Mücadeleci Sendikalar İçin Ağ (VKG), işçi ve emekçilerin 1 Mayıs 2020’de protestolarını sokakta gösterme girişimlerini destekliyor. Uygun koruyucu önlemler alındığında, gösteri yapma hakkının korunması mümkün olmalıdır. Enfeksiyona karşı korunmak için gerekli tedbirler, kamusal alanlarda siyasi faaliyet hakkının yaygın ve kabul edilemez şekilde kaldırılmasına yol açamaz. Büyük toplantılardan kaçınmak gerekli olsa bile, 1 Mayıs mitingleri gibi protestolar tepeden iptal edilemez. Belirleyici olan emekçilerin gösterilerin düzenlenip düzenlenmeyeceği veya hangi biçimde yapılacağı konusunda tartışması ve kararıdır.

Gözlerimiz önünde savaş sonrası dönemin en büyük krizi gerçekleşiyor. Koronavirüsün patlak vermesi ve buna karşı önlemlerle artan ama nedeni korona olmayan bir krizle karşı karşıyayız. Krizin kaynağı, insanların ihtiyaçlarını değil, rekabet ve karı esas alan sistemdir. On yıl önce yapıldığı gibi, krizin faturasının, buna neden olmayan, emekçilere yükleneceği açıktır.

Bu sistemden kar edenler, mülkiyet sahipleri, zaten işçi hareketinin uzun ve zorlu mücadelelerle elde ettikleri haklara tarihsel saldırılarla tepki vermekteler. Pazar günü çalışması sınırlı bir süre için uygulamaya sokuldu, Alman ticaret biriği yasağın tümden ya da en azından yıl sonuna kadar kaldırılmasını talep ediyor. Federal hükümet tarafından yapılan bir düzenleme ile çalışma süresinin birçok alanda günde 12 saate ve haftada 60 saate kadar uzatılmasına izin verilirken, dinlenme süresi 11saatten 9 saate indiriliyor. Buna karşı kamuoyuna açık bir dilekçe(petisyon) başlatıldı:https://www.change.org/p/bundesregierung-nein-zum-12-stunden-tag-und-zur-60-stunden-woche.

Özel yaşamdaki sınırlı temas zorunluluğuna rağmen, milyonlarca emekçi sağlık ve yaşamlarını tehlikeye atarak her gün işe gidiyor. Silah ve otomobil sanayiinde fabrikalar çalışmaya devam ediyor. Ekonominin, koronavirüsün yeni bir yayılma riskinden bağımsız olarak, karlarının azalabileceği tehdidi gerekçesiyle, çalışmaya devam edilmesi yönündeki baskısı artıyor. Şirketlere yüzlerce milyarlık kurtarma paketleri sunulurken, milyonlarca insan işsizliğe ve kısa çalışmaya gönderiliryor ve bizden sessiz kalmamız isteniyor.

Ancak emekçiler ücretlerinin yüzde 60’ını (veya 67) ev kirasını ödemeye mi yoksa ailelerinin beslenmesine mi ayıracaklarına karar vermek zorunda bırakılırken sakin kalamayız.

Bu nedenle, 1 Mayıs’ta sağlığın korunmasıyla ilgili kurallar ve gerekli mesafe dikkate alınarak sokaklara çıkmak gerekiyor. Sağlık alanında çalışan emekçilerin de katılımıyla oluşturulacak yerel demokratik hazırlık komitelerinin yardımıyla, yeterli sayıda görevlisi belirlenmiş gösterilerin konseptleri üzerine çalışılmalıdır.

Mücadeleci Sendikalar İçin Ağ, mümkün olan her yerde protestoların düzenlenmesi ve uygulanmasında yer alacaktır.

Korona salgını döneminde aşağıdaki şu taleplere dikkat çekiyoruz:

▶ Çalışma koşullarındaki tüm yasal kötüleştirmelerin derhal geri çekilmesi ve demokratik haklara getirilen kısıtlamaların kaldırılması!

▶ Özel izin veya kısa çalışma parası yerine: Tüm dönem boyunca tam ücret karşılığı işten muafiyet!

▶ İşleri gereği insanlarla çok temasta olan çalışanlar için: Özellikle tıbbi tesislerde dezenfektanlar, koruyucu giysiler vb. gibi gerekli tüm koruyucu önlemlerin alınması!

▶ Bu virüs krizinden çıkarılan bir ders olarak DGB sendikalarının grev önlemleri de dahil olmak üzere geniş bir kampanya sürdürerek milyarlık sağlık yatırımları, vakalar için sabit ödeme sistemine son verilmesi, hastanelere tıbbi olarak alınması gerekli önlemler yeterli kaynak sunulması!

▶İlgili tüm tesislerin orada çalışanların ve genel halkın demokratik kontrolü altında kamu sektörüne (örneğin hastanelerin yeniden kamulaştırılması) devredilmesi. Bu uygulanıncaya kadar, hastanelerin kâr dağıtmaması. Sağlık sigortaları tarafından aktarılan tüm fonların, hastaların refahı için kullanılması!

.▶ İhtiyaca göre yasal personel alımı! Hasta bakıcılığı mesleklerinin değerinin büyük ölçüde arttırılması. İlk adım olarak, tüm bakım mesleklerinde çalışanların maaşına ayda 500 euro zam yapılması. Bakıcılar için daha iyi ödeme, bakım alanındaki krizin sona erdirilmesi açısından en önemli yapı taşıdır!

▶İşyerlerini savunmak: İşçi atmak isteyen işletmelerin, (üretimin toplumsal açıdan anlamlı şekilde planlanabilmesi için), emekçilerin demokratik kontrol ve yönetimi altında devletleştirilmesi!

VKG’nin acil önlemler programının tümünü şu adreste bulabilirsiniz:

https://www.vernetzung.org/corona-gefahr-sofortmassnahmen-im-interesse-der-abhaengig-beschaeftigten-gewerkschaften-muessen-handeln/

Çeviren: Semra Çelik

Close