Written by 14:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

H&M ‘Küresel Çerçeve Sözleşmesi’ni imzaladı

Murat Kuseyri / Stockholm

Sendikaların uzun yıllar sürdürdükleri mücadele meyvelerini verdi. Dünyanın en büyük mağaza zincirleri arasında yer alan H&M, dün ‘Küresel Çerçeve Sözleşmesi’ni imzaladı. Sözleşme aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir çok ülkede 1900 tekstil fabrikasında H&M’e üretim yapan 1,6 milyon işçiyi kapsadığı için de önem taşıyor.

50 milyon emekçiyi temsil eden ALL Global Union ve İsveç IFF Metal Federasyonu arasında imzalanan anlaşma, işçilerin çalışma koşullarında kalıcı iyileştirmelere gidilmesini öngörüyor.

ALL Global Union Genel Sekreteri Jyrki Raina yaptığı açıklamada, anlaşmanın, ALL Global Union ile H&M arasındaki ilişkilerde bir başlangıç olduğunu belirterek, dayanıklı bir tekstil sanayi ve sendikalarda örgütlenmiş işgücünü, yapıcı iş piyasası ilişkilerini, toplusözleşmeyle sağlanacak adaletli ücretleri ve güvenli işyerlerinin yaratılmasını amaçladığını söyledi.

Anlaşma uyarınca Türkiye, Bangladeş, Kamboçya ve Myanmar’da sözleşmenin fabrikalarda yaşama geçirilmesi, işçi ve işverenler arasında diyalogun sağlanması için ulusal komiteler kurulacak.

İsveç IF Metal Federasyonu Başkanı Anders Ferbe de, anlaşmanın, tarafların yer aldığı küresel ve ulusal komitelerin kurulacağı eşsiz bir sistem olduğunu söyledikten sonra en önemli şeyin sözleşmenin pratiğe geçirilmesi olduğuna vurgu yaptı. Her şeyden önce işçi ve işverenlerin özellikle de sendikaların örgütlü olmadığı işyerlerinde sendikal haklar konusunda eğitilmelerinin önemine dikkat çekti.

Küresel Çerçeve Anlaşması’na göre taraflar birlikte fabrika, şirket ve sektör düzeyinde toplusözleşme imzalanmasını teşvik edecekler. İşçiler iş piyasası hakları çerçevesinde güvenli görmedikleri işleri yapmayı reddetme hakkına sahip olacak.

Sözleşme ayrıca her iki tarafa da yönetici kademesinde bulunan işçi ve işveren temsilcilerinin işverenin sorumlulukları, işçilerin hakları ve sorumlulukları, Toplu İş Sözleşmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözülmesi hakkında eğitimden geçirilmelerini öngörüyor.

İşçi liderlerinin sendikal görevlerinden dolayı ayrımcılığa uğramalarının engellenmesini de içeren sözleşme, H&M’e üretim yaptırdığı firmaların insan ve sendikal haklara saygı göstermeleri için aktif olarak girişimde bulunma yükümlülüğü getiriyor.

Close