Herkes için Sağlıklı Hastaneler İnisiyatifi Sözcüsü ve Düsseldorf Sana Klinik İşyeri İşçi Temsilciliği Başkanı Susanne Quats, kampanyayla ilgili olarak gazetemizin sorularını yanıtladı.

Neden siz, diğer bazı insanlar ve gruplar korona döneminin ortasında „Kuzey Ren-Vestfalya’daki Herkes için sağlıklı hastaneler halk inisiyatifini“ başlattınız?

Korona salgınının halk inisiyatifiyle sadece tali bir ilgisi var. Korona salgını, inisiyatifi planlarken henüz bir sorun değildi. Ancak pandemide, ihtiyaç temelli tedarikin ne kadar gerekli olduğu görüldü. Tüm komşu ülkelerle karşılaştırıldığında, hasta insanlar için her zaman yeterli kapasiteye sahip olmamız ve böylece hiçbir zaman tedarik darboğazına girmememiz mümkün oldu. Korona bir kez daha sağlık sistemimizin neden muzdarip olduğunu netleştirdi: Personel eksikliği varsa solunum cihazları işe yaramaz. Korona testlerinin değerlendirilmesinde defalarca darboğazlar oluştu. Bu bir kez daha evimize yakın ve kendi laboratuvarları olan hastanelere ihtiyacımızın var olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, pandemi neyin mümkün olabileceğini de gösterdi: Vaka başına sabit oranlar geçici olarak, -maalesef yalnızca kısmen- askıya alındı. Bu, hastanelerin acil durumlar için yatak, personel, ekipman ve malzeme bulundurmasını sağlamanın tek yoludur ama artık normal zamanlarda söz konusu değildir.

FAZLA KÂR GETİREN TEDAVİLERE ÖNCELİK VERİLİYOR

Korona koşulları altında kısa vadede başka öncelikler belirlendi. Ambulansların hastaları bakımı için farklı kliniklere gitmesi gerekti. Normal zamanlarda, vaka başına sabit oranlar yanlış teşvikler yaratır: Kazançlı operasyonlar daha az para getiren ama daha yararlı ve daha az ameliyat gerektiren tedavilerden daha sık yapılır. Korona sırasında, daha önce kötü çalışma koşulları nedeniyle işlerini bırakan kadın meslektaşlar da kısa süreli olarak hemşireliğe döndüler.

Daha iyi çalışma koşullarının, işten kaçışı engelleyebileceği görüldü. Hijyen sorunu da daha fazla odak noktası haline geldi. Giderek daha az sayıda kadın meslektaşın daha kısa sürede daha büyük alanları temizlemek zorunda kalması ve aynı zamanda kötü koşullarda taşeron olarak çalışması eğiliminden acilen vaz geçilmelidir! Bu yüzden pandemide yaptığımız deneyimlerden doğru sonuçları çıkarmanın zamanı geldi!

Çıkan ek masraflar kimin tarafından ödenecek?

Almanya’da hastane finansmanı „ikili finansman“ ilkesine dayanmakta: Hastanelerin işletme maliyetleri, yani hastaların tedavisi için ortaya çıkan tüm maliyetler, sağlık sigortaları tarafından, yatırım maliyetleri ise federal eyaletler tarafından finanse edilmekte. İşin özü, maliyetlerin her iki yapıda da yıllarca tasarrufa maruz bırakılması veya finanse edilmemiş olması. İkili finansman prensibine göre, maliyetlerin baştan bütçe planlamasına dahil edilmesi ve sağlık sigortası şirketlerinin tedavi maliyetlerini karşılaması gerekir. Aslında, bugün sağlık sigortaları tarafından DRG (Fallpauschal) sisteminin getirildiği zamandan daha fazla para harcanmakta. Vaka başına sabit oran yoluyla finansman, yanlış teşviklere yol açar, maliyet yoğun tedaviler, hasta için gerçekten daha anlamlı olup olmadıklarına bakılmaksızın artar: Sezaryen, doğal doğumdan daha fazla para getirir, yeni bir kalça veya ampütasyon, bakımı amaçlayan uzun tedavilerden fazlasını getirir. Karlar özel şirketler ve hissedarlara verilir, diğer hastaneler karı yatırım yapmak için kullanır, eyaletler bu masrafı borç olarak verdiğinden dayanamayan klinikler iflas eder. İkinci sütun -Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti aracılığıyla yatırım maliyetlerinin finansmanı – yıllardır fiili ihtiyaçları karşılayamıyor, bu nedenle burada büyük bir yatırım tıkanıklığı var.

İmza kampanyasına nasıl ulaşılabilinir?

Kuzey Ren-Vestfalya’da ikamet yeri olan, Alman vatandaşı olan, 18 yaşında veya daha büyük olan herkes imza atabilir. İmza listeleri „gesundheit-krankenhäuser-nrw.de“ ana sayfamızdan indirilebilinir. Orada imza toplama konusunda dikkat edilecek şeyler de var. Listeler daha sonra halk inisiyatifine gönderilebilir veya Kuzey Ren-Vestfalya’daki bir toplama noktasına teslim edilebilir. (YH)