Written by 19:28 AVRUPA

İngiltere’de yasa dışı göç tasarısı: Tehlikeli ve kışkırtıcı

Guardian Başyazı

İngiltere’de hükümetin yasa dışı göçle ilgili yasa tasarısının sorunu, sadece insanlık dışı ve uygulanamaz olması değil. Sorun, insanlık dışı ve uygulanamaz olmasının hesaplanmış görünmesi. Bunlar projenin hataları değil, özellikleri bile olabilir.

Hükümet, küçük teknelerle İngiltere’ye giren herkesi geldiği yere ya da üçüncü bir ülkeye göndereceğini açıkladı; Ruanda’ya 120 milyon sterlin ödense de henüz bir kişi bile gönderilmedi. Rishi Sunak’ın cuma günü Emmanuel Macron ile görüşmesinde, Fransa’ya geri dönüşlere yönelik düzenlemeler olup olmadığı henüz belli değil. Paradan tasarruf etmek için on binlerce insan toplu gözaltı kamplarında tutulabilir. İçişleri Bakanı Suella Braverman, modern kölelik kurallarının geri göndermeleri engellemeyeceğini söylüyor.

Eğer amaç gerçekten vergi mükelleflerinin masraflarını azaltmak ve tehlikeli küçük tekne geçişlerini engelleyerek hayat kurtarmak olsaydı, iki noktadan başlamak gerekirdi. Bunlardan ilki, kötü yönetim ve yetersiz kaynakların tıkanıklık yarattığı İçişleri Bakanlığı bürokrasisini ele almak olacaktır. Avrupa genelinde 2021 yılında sadece Almanya’da daha fazla birikmiş başvuru dosyası vardı ve bu ülke İngiltere’nin üç katından fazla başvuru aldı.

İkinci nokta ise sığınmacılar için güvenli ve yasal yolları azaltmak yerine genişletmek. Braverman bu tür rotaların yaratılacağını söyledi ama yalnızca tekneler durdurulduğunda ve varışlar sınırlandırıldığında. Geçen yıl Manş Denizi’ni geçenlerin en az beşte üçünün başvurusu muhtemelen kabul edilecek. Küçük teknelerle gelenler arasında yardım sözü verilen Afganlar da var.

İnsanların ulaştıkları ilk güvenli ülkede sığınma talebinde bulunmaları için yasal bir zorunluluk yok. Hükümetin kendi eylemlerinin yasallığı da tartışmalı. Hükümet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerden nasıl kaçınabileceği sorusunu gündeme getirerek, haklar üzerinde “Frene basılacağı” bildiriliyor. Braverman, tasarı hükümlerinin sözleşmeyle uyumsuz olma ihtimalinin yüzde 50’den fazla olduğunu, yani mahkemeye başvuru halinde başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğunu kabul etti.

Muhafazakarların düzensiz göçü durdurmaya yönelik aldatıcı ve gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerle dolu uzun bir sicili var. Ancak bu tasarı, “Sertleştiklerini” ama mahkemeler ve İşçi Partisi tarafından engellendikleri savını öne sürmelerini sağlayacak, kendilerini elit kurumlara ve yumuşak dokunuşlu sola karşı halkın iradesini temsil edenler olarak konumlandıracaklar (Halkın iltica ve göç konusunda daha nüanslı bir görüşü olsa da). Sunak kendisini muhafazakar sağa sadece bir teknokrat olarak değil, aynı zamanda “Kontrolü geri alan” ve “sahte insan hakları iddialarına” karşı çıkan bir lider olarak sunabilir. Bu da partinin mayıs ayındaki yerel seçimleri atlatmasına ve sonrasında da ekonominin ve kamu hizmetlerinin iç karartıcı durumuna rağmen İşçi Partisini geriletmesine yardımcı olabilir.

İçişleri Bakanı Braverman’ın vizyonunun gerçekleştirilemez olması, söylemini daha az uğursuz ve zararsız kılmıyor. “Bazı hesaplamalara göre dünya çapında mevcut yasalarımız kapsamında korunmaya hak kazanabilecek 100 milyon insan var. Açık olalım: Onlar buraya geliyorlar” iddiasında bulunuyor. Bu tehlikeli bir saçmalık. Bunların büyük çoğunluğu kendi ülkeleri içinde yerlerinden edilmiş durumda; geri kalanların dörtte üçüne ise düşük ve orta gelirli ülkeler ev sahipliği yapıyor. Britanya çok küçük bir kısmını kabul etti ve 2002’deki zirve noktasına kıyasla daha az sığınma başvurusu aldı. Cömertliğiyle övündüğü yerlerde bile yetersiz kaldı; geçen yaz itibariyle 28 Avrupa ülkesi arasında biri hariç hepsinden daha az Ukraynalı kabul etti.

Avrupa genelinde sağ, şeytanlaştırılan göç ve sığınma sorununu ele geçirdi. Sığınmacıları hedef alan saldırılar artarken, aşırı sağcı gruplar sığınmacıların kaldığı otellere saldırırken, hükümetin izlediği yol sadece duygusuz değil aynı zamanda tehlikeli ve kışkırtıcı. Bu tasarıya, pragmatik olduğu kadar siyasi ve insani açılardan da karşı çıkılmalıdır.

Çeviren: Dış Haberler Servisi

Close