Written by 12:52 uncategorized

İşsiz ailelerin çocukları yoksulluğa mahkum

Almanya’da 15 yaş altındaki çocukların yüzde 15’i işsiz velilerine bağlı olarak temel güvence yardımı alıyor. Resmi açıklamalara göre sayıları 1,62 milyon olan bu çocukların yarısı boşanmış ailelerde tek velinin yanında yaşamakta. Federal Çalışma Dairesi’nin açıklamasına göre çocukların temel güvence yardımı almalarının nedeni anne veya babalarının Hartz IV yardımıyla yaşamaları.  Çocuklarını tek başlarına yetiştiren ailelerde çocukların yüzde 9,4’ünün yardıma muhtaç olduğunun belirtildiği açıklamada, çocuklarını bırakacak bir yer bulamadıkları için bu kişilerin işsiz kaldıkları bildirildi.

Çalışma Dairesi Almanya’da iş piyasasındaki iyi gidiş nedeniyle bu çocukların sayısında azalma olduğu ancak yoksul çocukların oranında azalma görülmediği kaydedildi. 25-35 yaşları arasındaki annelerin hem anaokulu ve kreş yeri bulamamak hem de vasıflı olmadıklarından uzun süreli işsiz kaldıkları ifade edilirken bu yaş grubundaki veliler için kalifiye hale gelme projeleri başlatılacağı bildirildi. Temel güvence yardımı alan çocukların en fazla olduğu eyalet yüzde 34,3 ile Berlin. En düşük olduğu eyaletler ise oranın yüzde 10’un altında kalan Bavyera ve Baden- Württenberg.(YH)

Close