Written by 12:28 AVRUPA

İsveç, Nazi örgütleri yasaklamaya hazırlanıyor

Murat KUSEYRİ
Stockholm

Adalet Bakanı Morgan Johansson, İsveç Anayasası’nın ırkçı ve Nazi örgütlerin yasaklanması olanağını verdiğini, yeni çıkarılacak bir yasayla bu tür örgütlenmelerin yasaklanacağını söyledi.
İsveç, ırkçılık karşıtlarının ve Birleşmiş Milletlerin defalarca eleştirmesine rağmen anayasanın tüm görüş ve düşüncelerin kendilerini ifade etme hakları olduğunu sürerek Nazi ve ırkçı örgütlerin kapatılması taleplerine kulaklarını tıkamıştı.
Sivil toplum örgütleri, ırkçılık karşıtları ve Sol Partinin karşı çıkmasına rağmen polis, Gotland Adası’nda geçtiğimiz ay düzenlenen Politikacılar Haftası’nda Nazi bir örgüt olan Kuzey Direniş Hareketinin stant açması ve gösteriler yapmasına izin vermişti. Nazilerin katılmasına tepki gösteren pek çok kişi adayı terk ederken, Naziler diğer partilerin toplantı ve konferanslarını sabote etmiş, kendilerine karşı çıkanlara saldırmış ve Hitler selamı vermişti.

NAZİLERİN CEZALANDIRILMASI TALEBİ
Ana muhalefet partisi Moderatlar’ın (Muhafazakar Parti) Lideri Ulf Kristersson ve Parti Sekreteri Gunnar Strömmer, Svenska Dagbladet gazetesinde yayımlanan makalelerinde demokrasi ve hukuk devletinin güçlendirilmesi için şiddete başvuran ve teşvik eden örgütlere katılmanın ve desteklemenin cezalandırılmasını istemişti.
Eylül ayında yapılacak yerel ve milletvekili seçimlerine katılmaya hazırlanan NMR’ye seçim bitene kadar Ludvika ilinde her gün gösteri ve stant açma izni verilmesi de halkın ve ilde çalışma yürüten siyasi partilerin tepkilerine yol açtı.
Bu tepkilerin ardından Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller’in oluşturduğu koalisyon hükümetinin Adalet Bakanı, ırkçı ve Nazi örgütlerin yasaklanacağı açıklamasını yaptı. “Nazi ve ırkçı örgütlerin yasaklanmasını mümkün kılan yasalar hazırlamalıyız” diyen Adalet Bakanı Morgan Johansson, Anayasa’nın böylesi bir yasaklamaya olanak verdiğini söyledi. Hükümetin Anayasa’yla güvence altına alınan örgütlenme ve ifade özgürlüğünü ihlal etmeden Anayasa’nın 2. maddesinin 24. paragrafına dayanarak ırkçı ve Nazi örgütleri yasaklanabileceği sonucuna vardığını belirtti. Söz konusu paragraf etkin köken ve ten rengi gibi nedenlerle bir halk grubuna baskı ve eziyet yapılmasını yasaklıyor.

NAZİLER CİDDİ BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR
Paragrafın 2010 yılında Anayasa Komitesinin önerisi üzerine kabul edildiğini ancak uygulamaya konulmadığını söyleyen Johansson, “Daha önceleri bu türde bir yasamız yoktu. Başka ülkelerde vardı ama İsveç’te değil. Şimdi artık bu tip eylemlere artık yeter dememiz gerekir” dedi.
Irkçı ve Nazilerin bazı insanlara yönelik ciddi bir tehdit oluşturduklarını belirten Johansson, “Güçlü önlemler alarak buna son vermeliyiz” şeklinde konuştu.
Hükümet, yasa tasarısının hazırlanması için araştırma komisyonuna talimat verecek. Yeni yasanın muhalefet partilerine danışılarak hazırlanacağını söyleyen Johansson,  tasarının parlamentoda güçlü bir destek göreceğini ve 2020 yılında yürürlüğe gireceğini umduğunu ifade etti.

FİNLANDİYA NMR’Yİ YASAKLAMIŞTI
Geçtiğimiz yılın son aylarında Finlandiya’da mahkeme polisin başvurusu üzerine Nazi Kuzey Direniş Hareketi ve onunla birlikte çalışma yürüten “Pohjoinen perinne” adlı derneğin kapatılmasını kararlaştırmıştı. Kararda NMR’nin kapatılmasının zorlayıcı bir toplumsal ihtiyaç olduğuna ve halkın çıkarlarının bunu gerektiğine vurgu yapılmıştı.

Close