Written by 15:18 uncategorized

İsveç’te KESK gözaltılarına tepki

Polisin KESK merkez ve bürolarını basarak 71 sendikacıyı gözaltına almasına İsveç’teki demokratik kitle örgütleri ve sendikalar  tepki gösterdi. 1,2 milyon memuru temsil eden İsveç Memur Sendikaları Konfederasyonu (TCO)  Başkanı Eva Nordmark Başbakan Erdoğan’a bir mektup yazarak KESK yöneticilerin gözaltına alınmalarını protesto etti ve serbest bırakılmalarını istedi.

71 KESK yöneticisinin gözaltına alınmasının ardından İsveç Türkiyeliler Dayanışma ve Kültür Derneği  İsveç’teki sendikalara ve politik partilere tutuklamalara karşı harekete geçmeleri çağrısı yaptı. Çağrıda tutuklamaların amacının emekçilerin haklı talepleri için mücadele eden ve Kürt sorununun barışcıl yönden çözülmesini talep eden KESK’i susturmaya yönelik olduğuna dikkat çekildi.

Yüzü aşkın gazetecinin cezaevinde olduğunu hatırlatan İsveç Gazeteciler Federasyonu Başkanı Jonas Nordling  de tutuklamaların sendikal örgütlenmeye yönelik olduğunu söyledi ve Avrupa sendikalarına tavır almaları çağrısında bulundu.

İsveç’teki memurların % 78’ini temsil eden TCO KESK’lilerin gözaltına alınmalarını bir açıklama yaparak protesto etti. Açıklamada Dünya Sendikalar Federasyonu, IFS’in  yayınladığı  son “Sendikal Hak İhlalleri Raporu’nda sendikal çalışmalarından dolayı Türkiye’de 25 sendikacının cezaevinde bulunduğu, 100’ün üzerinde emekçinin sendikaların örgütlediği gösterilere katıldıkları için yargılandıklarının yer aldığına dikkat çekiliyor. TCO’nun sendikal faaliyetlerinden dolayı 71 KESK’linin gözaltına alınmasının kaygı verici bulduğu belirtilen açıklamada, tutuklamalara son verilmesi ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteniyor.

TCO ayrıca Başbakan Erdoğan’a bir mektup yazarak Türkiye’deki son tutuklamalardan duyduğu kaygıyı dile getirdi ve gözaltındaki sendikacıların serbest bırakılmalarını talep etti. TCO Başkanı Eva Nordmark’ın imzasını taşıyan mektupta aşağıdaki görüşlere yer veriliyor:

“Türk Hükümeti sendikal hareketi baskı altına almak yerine sendikaların sosyal adelet ve demokrasinin yerleşmesi için verdikleri mücadeleyi özendirmeyi yeğlemelidir. Sendikacıların gözaltına alınmaları en temel sendikal hak ve özgürlüklerin ihlalidir. Avrupa Birliği’ne üye olmak isteyen Türk Hükümetinin insan haklarına ve sendikal hak ve özgürlüklere saygılı davranmaması asla kabul edilemez. KESK’e ve tüm sendikalara yönelik baskı ve saldırıların Türkiye’nin altına imza attığı Uluslarrası Çalışma Örgütü, ILO sözleşmesinin 87, 98, 100 ve 111. maddeleri uyarınca derhal durdurulmasını talep ediyoruz.”

Murat Kuseyri

Close