Written by 10:48 ÇALIŞMA YAŞAMI

Kamu işkollarında TİS imzalandı

Metalcilerden sonra ikinci büyük işkolu olan kamu işkolunda 220 bin emekçinin katıldığı görkemli eylem ve uyarı grevleriyle süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci anlaşmayla sona erdi. Ver.di Genel Başkanı Frank Bsirske sonuçlardan memnun olduğunu, son yılların en iyi anlaşmasını imzaladıklarını söylemesine karşın TİS sonuçları sendikanın yönetici kademelerinde olduğu gibi kamu emekçileri arasında da yoğun tartışılacağa benziyor.

Hatırlanacağı gibi Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di, “12 aylık herkese yüzde 6 ücret zammı en azından 200 Euro” talebiyle TİS görüşmelerine başlamıştı. Kamu emekçilerini harekete geçiren asıl nedenlerden biri “en azından 200 Euro” talebiydi.

Sözleşme süresinin 12 ay ile sınırlı tutulmasının talepler arasında olması özellikle alt ücret gruplarına mensup kamu emekçileri için önemliydi. Nitekim 12 aylık bir aradan sonra ücretlerin tekrar yükseltilmesi için mücadele edebileceklerdi.

KİM KARLI ÇIKTI

Kamu emekçileri taleplerini açıkladıklarında, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer (CSU) ve Belediyeler Birliği adına görüşmelere katılan Thomas Böhle (SPD), taleplerin çok yüksek olduğunu ve özellikle belediyelerin bu yükün altında ezileceklerini ileri sürmüştü.

Kamu emekçilerinin “en azından 200 Euro” ücret zammı talebinin alt ücret gruplarında yüzde 11 ücret artışı anlamına geldiğini belirten Böhle, “Böyle bir TİS imzalarsak bunun yıllık maliyeti 6 milyar Euro olacak” demişti.

İmzalanan sözleşmeye göre kamu kasalarına 30 aylık maliyeti 7,5 milyar Euro olacak. Böylece kamu patronları 30 aylık bir süre zarfında 10,5 milyar Euro “kâr” etmiş olacak. Veya bir başka deyişle kamu emekçileri sözleşmenin bu haliyle 10,5 milyar Euro daha az alacak.


Sözleşmede şunlar yer aldı

1 Mart 2018 yüzde 3,2 (1. Kademe: 13 Ay)

1 Nisan 2019 yüzde 3,1 (2. Kademe: 11 Ay)

1 Mart 2020 yüzde 1,1 (3. Kademe: 6 Ay)

6. Ücret grubunu kadar bir kerelik 250 Euro

Çıraklar

1 Mart 2018 50 Euro aylık zam

1 Nisan 50 Euro aylık zam

30 gün paralı izin (şimdiye kadar 29 gün idi)

Close