Written by 16:39 uncategorized

KAMUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yusuf Metin
Eyaletlere bağlı yaklaşık 600 bin kamu çalışanını ilgilendiren toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Eyalet İşverenler Birliği (Tarifgemeinschaft deutscher Länder) ve kamu işçileri sendikaları (ver.di, GEW, GdP ve Beamtenburd) arasında geçtiğimiz Perşembe günü (10 Mart) Potsdam’da yapılan görüşmede taraflar anlaşmaya vardılar.
Sendikalar toplusözleşme görüşmelerine aylıklara en az 50 Euro ve yüzde 3 zam talebiyle girmişlerdi.
Anlaşmaya göre eyaletlere bağlı çalışan kamu emekçileri 2011’in ilk üç ayı için 360 Euro ve 1 Nisan’dan itibaren yüzde 1,5 ücret zammı alacaklar. 1 Ocak 2012’den itibaren ücretlere 17 Euro ve yüzde 1,9 zam yapılacak.
Yeni işe başlayacak olan öğretmenlerin maaşlarının belirlenmesi konusunda ise anlaşmaya varılamadı. Yeni alınacak öğretmenlerin aylıkları bu zamana kadar olduğu gibi, yine eyalet hükümetleri tarafından belirlenecek. Sözleşmenin en iyi yanı, denebilir ki, yeni işe başlayacak öğretmenlerin, ilk işe başladıkları yıldan itibaren, maaşlarının aşamalı olarak yükselmesi talebinin kabul ettirilmiş olması. Eski sözleşmeye göre, yeni çalışmaya başlayan öğretmenlerin, maaşlarının aşamalı olarak artması için, altı yıl beklemeleri gerekiyordu.
Ver.di Başkanı Frank Bsirske anlaşma sonrası kamuoyuna “reel ücretlerin düşmesini engelledik” mesajı verirken, kamu işverenleri adına pazarlık masasına oturan Aşağı Saksonya Eyaleti Maliye Bakanı Hartmut Möllring’de sözleşmenin sonucundan “çok memnun olduklarını” söyledi.
ALAN MEMNUN  SATAN MEMNUN!
Akla her zaman ki gibi şu soru geliyor: Alan memnun, satan memnun! Peki, burada zararlı çıkan kim? Zararlı çıkan kamu emekçileri oldu. Varılan anlaşma kamu emekçilerinin beklentilerinin çok altında kaldı. Oysa emekçiler mücadeleye hazırdı. Bunu anlaşma öncesi yapılan uyarı grevlerinde gösterdiler.
Anlaşma kamu emekçilerinin onayına sunulacak. Oylamanın nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor. Ancak oylamanın çok farklı sonuçlanmayacağı açık. Sendika Genel Merkezleri ve Sözleşme Komisyonu eyaletlere bağlı işkollarında çalışan kamu emekçilerinin örgütlülük oranını ki, bu oran oldukça düşük, sözleşmenin kabul ettirilmesi açısından değerlendireceklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Yani kamu çalışanları, örgütlülük oranınız düşük “buna razı olun” dayatmasına maruz kalacaklar.
Kamu İşverenleri de örgütlülüğün düşük olması durumunu hem sendikaların taleplerini düşük tutmak ve hem de sözleşme süresini uzatmak için kullandı. Böylelikle kamu işverenleri bütün kamu emekçilerinin ve sendikalarının aynı dönemde toplusözleşme görüşmelerine girmesini de engellemiş oldular.

Close